julkaisut

Tiekartta sote-tietopakettien käyttöönottoon

Digitalisaation myötä tiedosta tulee tärkein johtamisen ja kehittämisen väline. Sote-tietopaketit valjastavat tämän globaalin megatrendin sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamiseen.

Julkaistu

Sitran ja sosiaali- ja terveysministeriön (STM) yhdessä satojen asiantuntijoiden kanssa kehittämän uuden sote-raportoinnin mallin, sote-tietopakettien, testaaminen seitsemässä eri maakunnassa on nyt saatu päätökseen.

Kaikkiaan yli kolme vuotta kestäneen sote-tietopakettien kehitystyön aikana kertyneet opit ja kokemukset on nyt koottu julkaisujen kokonaisuudeksi, johon kuuluu Tiekartta sote-tietopakettien käyttöönottoon sekä tietopakettityötä yksityiskohtaisemmin määrittelevä Käsikirja 2.0, joka on yksityiskohtainen määrittelydokumentti tietopakettien kohdennus- ja laskentasäännöistä.

Tiekartan tarkoituksena on kuvata miten sote-tietopaketit on mahdollista ottaa käyttöön vuonna 2019.

Myös sote-tietopakettien laatu-, vaikuttavuus- ja uudistumiskykymittareista on laadittu erillinen dokumentti: Sote-tietopakettien laatu-, vaikuttavuus- ja uudistumiskykymittarit, jossa on kuvattu tietopakettikohtaiset mittarit ja niiden määritelmät.

Sote-tietopakettien kautta saadaan luotettavaa, läpinäkyvää ja vertailukelpoista tietoa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista ohjauksen ja päätöksenteon tueksi niin maakunnallisesti kuin kansallisesti.

Sote-tietopaketeilla kuvataan erityisesti maakunnallisen järjestäjän onnistumista palvelujen hankinnassa maakunnan väestölle sekä näiden kustannusten hallinnassa. Palvelujärjestelmän jatkuva kehittyminen ja nykyistä mahdollistavampi lainsäädäntö tuo tullessaan entistä monimuotoisemmat palvelu- ja rahoitustavat, joista esimerkkinä maakunnan liikelaitoksen tuotanto, maakunnan yhtiöitettyjen yksiköidentuotanto ja kapitaatiokorvauksen piirissä olevat palvelut.

Julkaisun perustiedot

Otsikko

Tiekartta sote-tietopakettien käyttöönottoon

Julkaisupaikka

Helsinki

Julkaisuvuosi

2017

Julkaisija

Sitra

Sivumäärä

72

ISBN (nid.)

978-951-563-999-8

ISBN (PDF)

978-952-347-010-1

ISSN (nid.)

1796-7104

ISSN (PDF)

1796-7112

Sarja

Sitran selvityksiä

Julkaisun numero

125

Mistä on kyse?