artikkelit
Arvioitu lukuaika 3 min

”EU on Suomelle tärkeämpi kuin koskaan” – Sitran johtamiskurssin käyneet peräänkuuluttavat yhtenäistä vaikuttamista EU-asioihin

Suomen tulee olla aktiviinen EU:n jäsenmaa, sanovat Sitran ensimmäisen Euroopan unionin tulevaisuuden johtamiskoulutuksen osallistujat. Kurssi toi päättäjiä ja vaikuttajia yhteen keskustelemaan siitä, mihin suuntaan haluamme Eurooppaa viedä.

Kirjoittaja

Laura Seppälä

Päällikkö, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Julkaistu

Suomen kestävä tulevaisuus riippuu siitä, miten Euroopan unioni ratkoo tulevaisuuden haasteita ja tarttuu mahdollisuuksiin.  
 
Siksi Sitra käynnisti lokakuussa uuden johtamiskoulutuksen, joka kokoaa suomalaisia päättäjiä ja vaikuttajia kuulemaan laajasti eri asiantuntijoita, kokoamaan tilannekuvaa Euroopan unionista sekä kehittämään valmiuksia johtaa ja toimia EU:ssa. 

Ensimmäiseltä kurssilta valmistui joulukuussa 25 osallistujaa. Katso, ketkä olivat mukana.

“Suomi on vahvempi aktiivisena EU:n jäsenmaana” 

EU:n tulevaisuus on parhaillaan vahvasti Eurooppa-neuvoston agendalla. Ensi vuonna koittavat europarlamenttivaalit ja valitaan uusi komissio. Samalla Euroopan unioni toimii entistä haastavammassa ja monimutkaisemmassa ympäristössä sekä globaalisti että omilla lähialueillaan.  

On tärkeää ymmärtää, millä tavoin Suomi voi vaikuttaa EU:ssa ja ratkoa haasteita yhdessä muiden jäsenmaiden kanssa.  
 
”EU on Suomelle ensiarvoisen tärkeä yhteisö ja vaikutuskanava. Entistä vaikeammassa globaalissa toimintaympäristössä Suomi on vahvempi aktiivisena EU:n jäsenmaana”, sanoittivat kurssilaiset visiotaan Euroopan unionista Suomen näkökulmasta.  
 
Osallistujat haluaisivat nähdä Suomen yhä aloitteellisempana, ratkaisukeskeisempänä ja vaikutusvaltaisempana jäsenvaltiona EU:ssa. Se tarkoittaa, ettei Suomi voi vain lähettää unionille omia ongelmiaan ratkaistaviksi, vaan sen tulee tarjota eurooppalaisia ratkaisuja – jotka edistävät samalla Suomen tavoitteita. Myös tulevilla sukupolvilla on oltava mahdollisuus asua vakaassa, turvallisessa ja elinvoimaisessa Euroopassa. 

EU on Suomelle tärkeämpi kuin koskaan

Kurssilla käytiin näkemyksellistä keskustelua EU:n tulevaisuuden suunnasta.  
 
EU:n tilannekuvaa ja tulevaisuuden ratkaisuja tarkasteltiin talouden ja teknologian, ympäristökysymysten, osaamisen ja ihmisten, turvallisuuden sekä yhteisen arvopohjan näkökulmista.  

Osallistujat keskustelivat Venäjän hyökkäyssodan muuttamasta EU:n turvallisuustilanteesta, kun sääntöpohjaista kansainvälistä järjestystä haastetaan eri puolilta. Eurooppalaista puolustusteollista yhteistyötä sekä Nato-yhteistyötä tulee kurssilaisten mukaan tiivistää. Toimintakykyinen EU on Suomelle tärkeämpi kuin koskaan.  
 
Yhteensä 7,5 päivää kestäneellä kurssilla kuunneltiin 38 asiantuntijaa. Kurssiin sisältyi myös opintomatka Brysseliin. Strategisen johtamisen harjoituksena kurssilla työstettiin hallitusohjelmakirjaus EU-asioista. 
 
Kurssi päättyi nyt, mutta keskustelu jatkuu.

Sitran järjestämä EU:n tulevaisuuden johtamisen koulutuksen tavoitteena on vahvistaa suomalaisten valmiuksia vaikuttaa siihen, mihin suuntaan haluamme Eurooppaa viedä. Ensimmäinen koulutus järjestettiin syksyllä 2023. Siihen osallistui yhtensä 25 päättäjää ja vaikuttajaa. Seuraava EU:n tulevaisuuden johtamiskoulutus käynnistyy huhtikuussa 2024.

Mistä on kyse?