Haku
Arvioitu lukuaika 4 min

Hae mukaan tulevaisuuden hyvän elämän kuvittelun kehittäjäryhmään

Kiinnostaako hyvää elämää koskevien oletusten haastaminen? Haluatko lähteä mukaan kehittämään erilaisia työkaluja tulevaisuuden hyvän elämän kuvitteluun? Haku on päättynyt 16.1.

Kirjoittajat

Antti Lehtinen

Asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Laura Järvinen

Johtava asiantuntija, Luonto ja arki

Sari Laine

Johtava asiantuntija, Luonto ja arki

Julkaistu

On vaikeaa toteuttaa sellaista tulevaisuutta, jota ei pysty kuvittelemaan. Jotta voimme siirtyä kohti hyvää ja kestävää elämää, meidän pitää pystyä ensin kuvittelemaan, miltä tulevaisuuden hyvä elämä näyttää.

Positiiviset kuvat tulevaisuuden kestävästä ja hyvästä elämästä antavat toivoa ja uskoa siihen, että voimme yhdessä rakentaa paremman tulevaisuuden.

Kuvittelu ja tulevaisuuden visiointi ei kuitenkaan ole helppoa. Avuksi tarvitaan erilaisia menetelmiä ja työkaluja.

Etsimme nyt 20–30 osallistujaa Tulevaisuuden hyvä elämä –kehittäjäryhmään, jonka tavoitteena on kehittää helposti lähestyttäviä ja innostavia tulevaisuuden kuvittelutyökaluja. Tavoitteena on löytää menetelmiä, joiden avulla kestävän tulevaisuuden arkinen kuvittelu on helppoa ja kaikille mahdollista.

Haemme kehittäjäryhmään uteliaita ja motivoituneita osallistujia. Osallistuminen ei edellytä tulevaisuusajattelun syvällistä asiantuntemusta eikä kestävyysaiheiden koulutusta tai kokemusta.

Kehitystyöpajojen sisältö ja aikataulu

Kehittäjäryhmän työ koostuu kolmesta työpajasta. Työpajoissa testataan olemassa olevia mielikuvitustyökaluja ja kehitetään uusia.

Tavoitteenamme on luoda turvallinen tila keskustelulle ja kehitystyölle, jossa osallistujat oppivat toisiltaan sekä tulevaisuusajattelun asiantuntijoilta ja kehittäjiltä. Osallistujat pääsevät myös tarkastelemaan omia olettamuksiaan ja uskomuksiaan siitä, mitä hyvä ja kestävä elämä tarkoittaa nyt ja tulevaisuudessa.

Työpajat järjestetään Sitran tiloissa Helsingin Ruoholahdessa 7.2.2024 klo 9–16, 12.3.2024 klo 12-17 ja 16.4.2024 klo 9-16. Työpajatilat ovat esteettömiä. Sitran kanssa työpajasarjaa fasilitoi kestävyyssiirtymää luovuuden keinoin vauhdittava poikkitieteellinen kollektiivi Falay Transition Design.

Edellytämme työpajasarjaan valituilta lähtökohtaisesti osallistumista kaikkiin tilaisuuksiin paikan päällä. Etätyöskentely ei siis ole mahdollista. Työskentelykieli on suomi.

Sitra korvaa pääkaupunkiseudun ulkopuolella asuville osallistujille kohtuulliset matka- ja majoituskulut kuittia vastaan. Palkkaa tai palkkiota työpajoihin osallistumisesta ei makseta.

Kenelle kehitystyöpajat ovat suunnattu?

Kannustamme ihmisiä eri taustoista hakemaan mukaan. Toivomme osallistujilta kuitenkin perustietoja kestävästä arjesta ja innostusta tulevaisuuden kuvitteluun. Toivomme myös, että sinulla on jokin yhteisö, esimerkiksi järjestö, harrastusryhmä tai vaikka aktiivinen naapurusto, jonka kanssa olet valmis testaamaan työkaluja tai johon voit peilata menetelmien toimivuutta.

Tärkeintä on kuitenkin kyky heittäytyä ennakkoluulottomasti testaamaan työkaluja ja menetelmiä sekä kyky analysoida, miten työkalut toimisivat esimerkiksi omassa yhteisössä.

Sitra valitsee kehittäjäryhmän osallistujat. Valinnoissa painotetaan seuraavia asioita:

  • Hakijan kokemus ja/tai kiinnostus tulevaisuustyöstä
  • Hakijan koulutukseen ja/tai osaamiseen perustuva valmius pohtia, mitä on hyvä ja kestävä elämä
  • Hakulomakkeella osoitettu valmius haastaa hyvää elämää ja sen tulevaisuutta koskevia vallitsevia oletuksia
  • Hakija toimii yhteisössä tai organisaatiossa, jossa hän voi testata työkaluja ja menetelmiä
  • Hakijan motivaatio ja arvio työpajasarjan hyödyllisyydestä omaan työhön tai toimintaan
  • Lisäksi valinnassa otetaan huomioon valitun ryhmän taustojen ja sisällöllisten kiinnostusten moninaisuus. Tavoittelemme ryhmää, jossa osallistujien osaaminen ja näkökulmat täydentävät toisiaan.

Miksi hakea?

Tulevaisuuden hyvä elämä – kehittäjäryhmään osallistumalla pääset osaksi mielikuvitusaktivistien edelläkävijäjoukkoa.

  1. Pääset avartamaan ajattelusi ja oppiminaan uutta. Ohjattu työskentely ja keskustelut kehittäjäryhmän kanssa lisäävät ja monipuolistavat ymmärrystä sekä tulevaisuuden hyvästä elämästä että mielikuvituksen käytöstä muutoksen työkaluna.
  2. Saat työkaluja omaan tulevaisuustyöhösi. Työpajasarja auttaa kytkemään hyvän elämän erilaisia tulevaisuuskuvia omaan työhön tai toimintaa, ja kehittäjäryhmältä voi saada tukea oman työn haasteisiin. Lisäksi sinulla on mahdollisuus tuoda mukaan oman yhteisösi näkökulmia näihin kysymyksiin sekä fasilitoida näitä työkaluja omalle yhteisöllesi.
  3. Tarjoamme turvallisen tilan ja mahdollisuuden toimia edelläkävijäyhteisössä, jonka kanssa omaa ajattelua ja työtä voi jakaa. Työpajasarja rakentaa osallistujien keskinäistä luottamusta ja auttaa rakentamaan verkostoja.
  4. Pääset mukaan rikastamaan hyvän elämän määrittelyä. Tulevaisuuden hyvä elämä –kehittäjäryhmässä laaditaan pohja mielikuvitustyökalujen ja -menetelmien julkaisulle, jonka muoto ja sisältö tarkentuvat osallistujien toiveiden ja tarpeiden mukaan. Työkaluja käytetään jatkossa Sitran työssä.

Julkaisemme kehittäjäryhmän jäsenten nimet Tulevaisuuden hyvä elämä -työkalupakin julkaisun yhteydessä (henkilön suostumuksella).

Miten haen mukaan?

Jätä hakemus hakulomakkeella viimeistään 16.1.2024 klo 16. Sitra varaa mahdollisuuden käydä tarkentavia keskusteluja hakijoiden kanssa jo ennen haun sulkeutumista, joten hakemus kannattaa jättää mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Vain hakulomakkeella jätetyt hakemukset huomioidaan. Siirry hakulomakkeeseen tästä linkistä.

Ilmoitamme valinnoista kaikille hakijoille viimeistään 26.1.2024

Mistä on kyse?