Haku
Arvioitu lukuaika 5 min

Hae mukaan Tulevaisuuden uudistajat -kehittäjäryhmään

Tulevaisuuden uudistajat -projektissa kehitetään tulevaisuusajattelun ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen taitoja. Haku kehittäjäryhmään on auki 14. helmikuuta asti. Tule mukaan! 

Kirjoittaja

Jenna Lähdemäki-Pekkinen

Asiantuntija (pitkällä vapaalla), Ennakointi

Julkaistu

”Se, millaiseen tulevaisuuteen päädymme, riippuu nykyhetken valinnoista ja toimista. Toivottavasti siis yhä useampi kehittää tulevaisuustaitoaan, kykyään kuvitella vaihtoehtoisia tulevaisuuksia sekä ottaa tulevaisuusvallan itselleen ja osallistuu tulevaisuudesta käytävään keskusteluun!” (Dufva, Megatrendit 2020)

Elämme keskellä ekologista kriisiä. Edessämme on valtava koko yhteiskunnan muutos, jossa ruoan tuotanto, energiajärjestelmä, kuluttaminen ja moni muu yhteiskunnan keskeinen rakenne täytyy toteuttaa uudella tavalla ekologisten reunaehtojen mukaisesti. Haasteiden suuruus ja toimenpiteiden kiireellisyys tiedostetaan jo laajalti, mutta edelleen puuttuu näkymä siitä, miltä ihanteellinen elämä ja yhteiskunta näyttää, kun eletään kestävästi.

Voimme toteuttaa vain sellaisen tulevaisuuden, jonka pystymme kuvittelemaan. Tällä hetkellä etenkin julkisuuden kautta välittyvä kuva tulevaisuudesta on kapea, dystooppinen ja usein pienen asiantuntijajoukon muodostama. Tarvitaan enemmän ihmisiä keskustelemaan tulevaisuudesta, kehittämään tulevaisuustaitojaan ja kykyään kuvitella vaihtoehtoisia tulevaisuuksia.

Onneksi tulevaisuus kiinnostaa. Sitran megatrendit ovat yksi suosituimmista sisällöistämme. Alkuvuodesta 2019 julkaistun Tulevaisuusbarometri -kyselyn mukaan enemmistö vastaajista oli sitä mieltä, että meillä on mahdollisuus vaikuttaa siihen, millaiseksi tulevaisuus muodostuu. Selvästi harvempi (63 %) uskoo tietävänsä keinot, joilla voi vaikuttaa tulevaisuuteen. Tulevaisuusajattelun taitojen levittämiselle asiantuntijapiirien ulkopuolelle on siis tilausta. Samoin sille, miten tavoiteltua tulevaisuutta voi lähteä konkreettisesti tekemään.

Tulevaisuusajattelusta kansalaistaito

Haluamme laajentaa tulevaisuuskeskustelua sekä aiheiden että osallistujien suhteen. Siksi starttaamme Sitrassa Tulevaisuuden uudistajat -projektin, joka keskittyy tulevaisuusajattelun ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen taitojen eli tulevaisuuskyvykkyyksien kehittämiseen, kouluttamiseen ja levittämiseen. Projektin avulla haluamme vaikuttaa siihen, että Suomessa on toivoa luovia tulevaisuuskuvia ja niistä keskustelevat laajasti myös muut kuin ennakointia työkseen tekevät.

Projektissa kehitetään Tulevaisuuden uudistajat -koulutus, joka tuo tulevaisuusajattelun ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen työkalut erilaisten yhteisöjen hyödynnettäviksi. Koulutuksen kautta pyritään tavoittamaan eri alojen muutoksen tekijöitä, jotka pystyvät hyödyntämään oppimaansa omissa verkostoissaan. Projektin aikana toteutetaan myös koulutusmoduuleja organisaatioiden tarpeisiin.

Projektin koulutusosion eri osien kautta pyritään tavoittamaan suuri määrä yksilöitä ja yhteisöjä, jotka oppivat, ottavat käyttöön ja levittävät ennakoinnin ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen taitoja.

Lue lisää: Tulevaisuuden uudistajat -projektisivu ja Tulevaisuuteen vaikuttaminen on taito, jota voi kehittää -blogi.

Hae mukaan 14.2. mennessä

Me Sitrassa uskomme, että tulevaisuus tehdään yhdessä. Siksi haluamme rakentaa Tulevaisuuden uudistajat -projektia yhdessä kanssasi, jotta se vastaa käyttäjien tarpeisiin parhaalla mahdollisella tavalla. Projekti halutaan tehdä alusta asti avoimesti, minkä vuoksi haku kehittäjäryhmään on kaikille avoin ja myös projektin lopputuotteesta eli koulutuskokonaisuudesta tulee kaikille avoin ja eri toimijoille avoimesti hyödynnettävä.

Haemme noin 10–20 eritaustaista asiantuntijaa mukaan kehittäjäryhmään, joka sparraa  Tulevaisuuden uudistajat -tiimiä kehittämään  ymmärrystä tulevaisuuskyvykkyyksistä ja konseptoimaan koulutuskokonaisuutta, jota pilotoidaan syksyllä 2020 noin 30 osallistujan ryhmällä.  Tavoitteena on, että koulutuskonseptista tulee helposti levitettävä, siten että myös muut toimijat voivat ottaa sen käyttöön.

Kehittäjäryhmä toimii sparraajana, kommentoijana ja tuo monipuolisesti erilaisia näkökulmia tulevaisuusajatteluun ja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Vastuu konseptin valmistelusta, työstöstä lähipäivien väleissä ja valmiiksi saattamisesta on Sitran Tulevaisuuden uudistajat -tiimillä.

Kehittäjäryhmään valittujen toivotaan sitoutuvan Helsingissä järjestettäviin yhteistyöstöpäiviin.

Tapaamisten aikataulu ja aiheet

2.3.2020 – Tulevaisuuskyvykkyydet (koko päivä):

  • Miksi tulevaisuuskyvykkyydet ovat yhteiskunnallisesti merkittäviä ja miten näitä taitoja pitäisi kehittää?

26.3.2020 – Koulutuskonseptin kohderyhmät (puoli päivää): 

  • Kenelle tulevaisuuskyvykkyyksien kehittäminen olisi kaikista hyödyllisintä?

23.4.2020 – Koulutuskonseptin työstö (puoli päivää):

  • Millaisia asioita ja aiheita koulutuksen pitäisi sisältää?

19.5.2020 – Toimintaympäristö ja vaikuttavuussuunnitelma (puoli päivää):

  • Miten rakentuva koulutuskonsepti voisi hyödyttää mahdollisimman monia?

Kenelle?

Haemme eteenpäin katsovia asiantuntijoita, joilla on halu jakaa asiantuntemusta ja työskennellä osana verkostoa. Sinun ei tarvitse olla ennakoinnin asiantuntija, vaan haemme mukaan ihmisiä monista eri taustoista. Toivomme kuitenkin, että sinulla on halu auttaa meitä kehittämään konsepti, joka osaltaan voi lisätä tulevaisuuskyvykkyyksiä ihmisten todellisia kykyjä ottaa huomioon pitkän aikavälin kehityskulkuja, vertailla erilaisia mahdollisia tulevaisuuden kuvia ja vaikuttaa toivottavan tulevaisuuden toteutumisen puolesta.

Voit työskennellä esimerkiksi kehitystehtävissä järjestökentällä, julkisella tai yksityisellä sektorilla. Ehkä olet viestijä, yhteiskunnallisen vaikuttamisen ammattilainen, tutkija, konsultti, opettaja, taiteilija, toimittaja tai muu kehittäjä, jolla on näkemystä ja kokemusta laajojen yhteiskunnallisten aiheiden käsittelystä ja konseptien suunnittelemisesta. Asiantuntemuksesi voi liittyä esimerkiksi ekologiseen kestävyyteen, koulutukseen, oppimiseen, demokratiaan, osallisuuteen, viestintään ja vaikuttamiseen tai ennakointiin.

Valinnoissa painotamme kokemusta yhteiskunnallisesta vaikuttamistyöstä, halua heittäytyä yhteiskehittävään prosessiin, sitoutumista kehittäjäryhmän lähipäiviin ja toisiaan täydentäviä näkökulmia.

Mitä saat osallistumalla kehittäjäryhmään?

Kehittäjäryhmän työhön osallistumalla syvennät omaa ymmärrystäsi tulevaisuuskyvykkyyksien merkityksestä yhteiskunnan kehittämisessä. Työhön osallistumalla saat ainutlaatuisen mahdollisuuden olla kehittämässä projektia, jonka tavoitteena on ei vähempää, kuin tehdä suomalaisista taitavia tulevaisuusajattelijoita ja yhteiskunnallisia vaikuttajia. Näitä taitoja tarvitsemme 2020-luvulla, kun edessämme on suuria yhteiskunnallisia haasteita. Olet siis myös mukana kehittämässä ennakointialaa ja tuomassa kaikkien toimijoiden vapaaseen käyttöön uudenlaista koulutuskokonaisuutta.

Tavoitteena on, että osallistujat saavat osallistumisestaan itselleen oppia ja oivalluksia omaan työhön. Kehittäjäryhmässä kerrytetään ja jaetaan osaamista, ollaan mukana konseptoimassa osallistavia työkaluja sekä pureudutaan siihen, miten konseptista saadaan aikaan helposti käyttöönotettava, innostava ja houkutteleva erilaisille toimijoille. Lisäksi tarjoamme mahdollisuuden tulla osaksi tiivistä ryhmää, jossa on kiinnostavia ajattelijoita ja tekijöitä yhteiskunnan eri sektoreilta. Mikäli koet, että sinulla olisi projektille annettavaa ja saisit myös itse hyötyä osallistumisesta kehittäjäryhmään, hae mukaan!

Kehittäjäryhmän tapaamiset järjestetään Helsingissä. Mikäli asut muualla Suomessa ja osallistumisesi edellyttää matkustamista ja majoittumista, niin katamme osallistumisesta aiheutuvat matka- ja majoituskulut. Emme maksa palkkaa tai palkkiota kehittäjäryhmään osallistumisesta.

Hakuaikataulu

Kehittäjäryhmän hakuaika on päättynyt.

Kehittäjäryhmään valituille ilmoitetaan 21.2.2019 puhelimitse tai sähköpostilla.

 

Mistä on kyse?