archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

HTK-valmennusliigan ehdot

Julkaistu

Sitoutuminen Terveyskeskusliigaan

Valitut hakijat tekevät Sitran kanssa sopimukset rahoituksen myöntämisestä ja käytöstä.

Sitra rahoittaa HTK-valmennusliigan puitteissa valmennusohjelmien ulkoisia ostopalveluja. Valmennusliigaan valitut hakijat sitoutuvat käyttämään Sitran myöntämän rahoituksen valmennusliigan tavoitteiden mukaiseen tarkoitukseen rahoitussopimuksen ehtojen mukaisesti. Hakijat sitoutuvat valmennusohjelmansa loppuun saattamiseen. Sitoutuminen tarkoittaa, että hakijat varmistavat riittävät henkilö- ja muut resurssit valmennusohjelman suunnitteluun sekä sen johtamiseen, sekä kaikkiin niihin liittyvien valmennuspäivien tai vastaavien valmistelemiseen, toteuttamiseen sekä onnistumisen seurantaan ja raportointiin.  Hakijan vastuulla on myös varmistaa hakemuksen terveyskeskus-joukkueeseen kuuluvien terveyskeskusten osallistujahenkilöiden (lääkärit, hoitaja ja muut osallistujat) osallistumiseen tarvittava ajankäyttö (ml. esi- ja kotityöt) sekä niissä suunniteltujen ideoiden, kokeilujen tai uusien toimintamenetelmien/mallien kehittämiseen tarvittavat resurssit mahdollisimman pitkälle valmennusohjelman puitteissa.

Sitran myöntämä rahoitus saattaa muodostaa hakijalle verotettavaa tuloa. Kukin hakija vastaa itse saamansa rahoituksen verokohtelun selvittämisestä sekä mahdollisista veroseuraamuksista.

Julkisuus

HTK-valmennusliigan lähtökohtana on avoimuus ja julkisuus sekä valmennusohjelmien toistettavuus ja skaalautuvuus. Sitra ei siten takaa valmennusliigaan valituille valmennusohjelmille liikesalaisuussuojaa.

Osallistumalla HTK-valmennusliigan rahoitushakuun hakija sitoutuu siihen, että kaikki hakijan hakemuksessa, verkosto-työpajoissa tai muissa Sitran järjestämissä tilaisuuksissa taikka liigan yhteydessä muutoin ilmaisemat tiedot ovat

  1. joko kaikkien vapaasti käytettävissä ja Sitralla on vapaa oikeus julkaista tällaista valmennusliigan yhteydessä kertynyttä tietoa,
  2. tai HTK-valmennusliigan ja maakuntien ”Terveyskeskusten kilpailukyky”-vartaisoppimisverkoston sisäiseen käyttöön tarkoitettua materiaalia, joka talletetaan verkoston käyttöön varattuun verkkovarastoon (esim. Terveyskylä) tai vastaavaan.

Immateriaalioikeudet

Kaikki immateriaalioikeudet säilyvät hakuun osallistuvilla tiimeillä. Tiimit ovat itse vastuussa siitä, että niillä on kaikki oikeudet omaan valmennusohjelmaansa sekä sen hyödyntämiseen haussa, eikä ratkaisu loukkaa muiden oikeuksia.

Sitralla on kuitenkin rajoittamaton oikeus julkaista valmennusliigan myötä syntyvää julkista materiaalia osittain tai kokonaan verkkosivuillaan tai muussa mediassa sekä tiedottaa ideoista julkisesti. Sitra mainitsee valmennusohjelmien tekijät julkaisujen yhteydessä. Sitralla on oikeus hyödyntää kaikkea valmennusliigan myötä syntyvää julkista materiaalia  ja ideoita omassa toiminnassaan.

HTK-valmennusliigan myötä syntyvät tuotokset on tarkoitettu hyödyntämään mahdollisimman laajaa joukkoa. Sitralla on oikeus hyödyntää valmennusohjelmia ja kaikkia niihin liittyviä materiaaleja (esimerkiksi sisältö, idea, mallit, suunnitelmat jne.).  Sitralla on oikeus muuttaa, jatkokehittää tai muilla parhaaksi katsomillaan tavoilla hyödyntää valmennusohjelmia tai niiden osia itse tai osoittaa tehtävä valitsemalleen taholle. Sitralla on tällainen oikeus riippumatta siitä, onko Sitralla yhä sopimusta kyseisen hakijan kanssa vai ei.

Henkilötietojen käsittely

HTK-valmennusliigaan osallistuva hakija vastaa siitä, että sillä on oikeus luovuttaa sen kontaktihenkilöiden sekä haun yhteydessä yksilöidyt henkilötiedot Sitralle haun mukaisen hankkeen toteuttamista varten.

Hanke- ja rahoitushaussa annettuja henkilötietoja käytetään hakemusten laadulliseen arviointiin sekä yhteydenpitoon rahoitushakuun liittyen. Rahoitushaussa kerättäviä henkilötietoja käsitellään Sitran sidosryhmä- ja markkinointirekisterin rekisteriselosteen mukaisesti. Lisäksi rahoitushaun kautta rahoituksensaajiksi valikoituvien hakijoiden kontaktihenkilöiden edellä mainittuja henkilötietoja käsitellään rahoitussopimuksen laatimista ja käsittelyä varten.

Kunkin valitun tulee rahoituksen saamiseksi allekirjoittaa Sitran kanssa rahoitussopimus, jonka malli löytyy tämän linkin takaa. Luethan sen etukäteen, sillä hakiessasi hyväksyt sen ehdot.

Mistä on kyse?