Kiuruvetinen Marketta Lähderinne kävi Kunnanlääkärien yleislääkäri Sami Salmisen vastaanotolla kohonneen verenpaineen vuoksi. Kuvaaja: Irene Pakkanen

Julkaistu 28.04.2017

Kiuruvedestä tuli valinnanvapauden pääkaupunki

Ylä-Savon Valinnanvapauskokeilu on jo nyt osoittanut, että lääkäriasemaa ei vaihdeta vain vaihtamisen ilosta vaan silloin, kun siihen koetaan olevan aitoa tarvetta.

Toive entistä pysyvämmästä hoitosuhteesta.

Se oli kiuruvetisen Marketta Lähderinteen ykkössyy, kun hän vaihtoi ensimmäisten joukossa kotikuntansa terveyskeskuksen yksityiseen Kunnanlääkärit-yritykseen.

Ylä-Savon SOTEn asiakkaat ovat vuoden alusta lähtien voineet valita terveyskeskustason palvelut mistä tahansa alueensa terveyskeskuksesta tai kahdelta yksityiseltä lääkäriasemalta, joita pyörittävät Kunnanlääkärit ja Terveystalo.

Valinnanvapaus koskee noin 38 500 Iisalmen, Kiuruveden, Sonkajärven ja Vieremän asukasta.

Marketta Lähderinne kertoo aiemmin toimineensa yrittäjänä ja ostaneensa silloin työterveyshuollon palvelut työterveyshuollosta.

”Kun jäin eläkkeelle ja siirryin terveyskeskukselle, lääkärit siellä vaihtuivat. Jospa täällä pysyisi sama lääkäri, niin ei tarvitsisi kertoa historiaa joka kerta uudelleen”, uudella lääkäriasemallaan huhtikuussa asioimassa ollut Lähderinne sanoo.

Huhtikuun puoleen väliin mennessä Ylä-Savon kokeilussa valinnan oli tehnyt 2 150 asiakasta. Noin kolmasosa heistä oli myös käyttänyt uusia palveluja.

”Palvelulla on merkitystä”

Marketta Lähderinne näkee hyvänä, että valinnanvapaus synnyttää terveydenhuoltoon uusia toimintamalleja.

”Olen valmis kokeilemaan uutta. Ja kokeilussa saa vaihtaa, jos ei tunnu hyvältä. Ainakin kaltaiselleni, joka vielä itse liikun, valinnanvapaus sopii hyvin.”

”Olen valmis kokeilemaan uutta.”

Lähderinne kuuli kokeilusta tutuiltaan ja luki asiasta tarkemmin paikallislehdestä. Kunnanlääkäreiden avajaisissa tammikuussa jo välitön tunnelma teki vaikutuksen. Lisäksi asiakkuuteen vaikuttivat joustavat aukioloajat eli se, että vastaanotto on auki myös iltaisin ja lauantaisin.

”Palvelulla on merkitystä.”

Lähderinne arvostaa myös sitä, että Kunnanlääkäreillä potilas ja lääkäri puhuvat samaa kieltä.

”Terveyskeskuksessa kuulee tilanteista, joissa asiakas ei ymmärrä lääkäriä.”

Kunnanlääkäri Sami Salmisen vastaanotolle Lähderinne tuli kohonneen verenpaineen vuoksi.

”Olen tuikiterve ihminen. Huolehdin hyvin terveydestäni ja otan hoitoja, että en tarvitsisi lääkäripalveluja. Nyt kun tuo verenpaine ei ruvennutkaan laskemaan, piti suostua tänne tulemaan”, ensiapukouluttajana edelleen työkeikkoja tekevä Lähderinne kertoo.

Lääkäripula yllättävän suuren vaihtomäärän syynä

Ylä-Savon SOTE on mukana sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamassa hankkeessa, jossa eri puolilla Suomea testataan uudenlaisia terveydenhuollon malleja sote-uudistusta silmällä pitäen. Ylä-Savossa kokeilu kulkee nimellä Ihminen edellä.

Innokkuus vaihtaa terveysasemaa on vaihdellut voimakkaasti alueittain.

Jo nyt on huomattu, että innokkuus vaihtaa terveysasemaa on vaihdellut voimakkaasti alueittain.

”Kokeiluun lähdettäessä odotus oli, että iisalmelaisista vaihtaisi noin 10 prosenttia. Huhtikuun puoleen väliin mennessä vain alle 3 prosenttia oli vaihtanut”, projektipäällikkö Laura Vuorensola kertoo.

Huhtikuun loppuun mennessä Kiuruvedellä puolestaan lähes 20 prosenttia asiakkaista oli vaihtanut terveyskeskuksesta yksityiselle palveluntuottajalle. Yksityinen uusi lääkäriasema Kunnanlääkärit on saanut jonkin verran asiakkaita myös Sonkajärveltä ja Iisalmesta.

Kiuruvedestä tuli valinnanvapauden pääkaupunki ennen kaikkea lääkäripulan takia.

”Lääkäripula on ollut vuosia paha, eikä sitä ole saatu korjatuksi ostopalveluillakaan. Näin suurta vaihtoa emme silti osanneet odottaa.”

”Rusinoiden poimiminen pullasta ei ole kokeilussa mahdollista”

Sen sijaan Vieremällä tyytyväisyys terveyskeskuspalveluihin on Ylä-Savossa omaa luokkaansa. Vaihto siellä onkin ollut lähes olematonta.

”Vieremällä on väestövastuulla toimiva uusi terveyskeskus ja hyvät tutut lääkärit”, Vuorensola sanoo.

”Rusinoiden poimiminen pullasta ei ole kokeilussa mahdollista”

Oikean hoitopaikan suhteen on tullut muutamia sekaannuksia, mutta potilasturvallisuus ei toistaiseksi ole vaarantanut. Yksittäiset asiakkaat ovat myös luulleet, että voisivat käyttää julkisia ja yksityisiä palveluja rinnakkain.

Yksi käytännön esimerkki väärinymmärryksistä on liittynyt kiitosta saaneeseen Kiuruveden terveyskeskuksen akuuttivastaanottoon eli Enskaan: jos vaihtaa julkiselta yksityiselle, menettää myös mahdollisuuden käyttää Enskaa.

”Sote-asiakkuus ja Enska eli akuuttivastaanotto ovat sidoksissa toisiinsa, mitä kaikki yksityiselle siirtyneet eivät ole täysin oivaltaneet. Rusinoiden poimiminen pullasta ei ole kokeilussa mahdollista”, Vuorensola sanoo.

Kuntayhtymän asiakkaat ovat heränneet myös pohtimaan, miten omalle terveyskeskukselle käy, jos vaihtaa palveluntuottajaa.

”Tässä vaiheessa on mahdotonta tietää, mitä kaikkea kokeilussa tulee vastaan. Tärkeintä on, että potilaan asiat tulevat hoidetuiksi.”

Kuntayhtymän hallinnossa kokeilu on Vuorensolaan mukaan otettu innolla vastaan.

”Hallinnossa tunnetaan sote-lakipakettia, ja tiedostetaan, että tulevaisuudessa 30-50 prosenttia asiakkaista siirtyy pois julkiselta puolelta.”

Vapaus muokkaa yrittäjyyttä

Vuorensola uskoo, että valinnanvapaus luo terveydenhuoltoon uudenlaista yrittäjyyttä.

”Toistaiseksi on mietitty enemmän sitä, miten meille käy, kuin että mikä on mahdollista. Ajattelu on myös edelleen hyvin lääkärilähtöistä. Kuitenkin esimerkiksi ravitsemusterapeutti tai sairaanhoitaja voisi koota ympärilleen palvelujen verkoston, johon myös lääkäripalvelut kuuluvat”, Vuorensalo sanoo.

Asiakkaalle voitaisiin tarjota palvelua yhdeltä luukulta kokoamalla eri terveysalan yrittäjiä saman katon alle.

”Liiketilasta ei tässä ajassa ainakaan ole pulaa”, Vuorensola pohtii.

Lue lisää yrittäjän näkökulmasta kokeiluihin täältä: Kunnanlääkärit toteuttaa unelmaansa lääkärin ammatista

Faktat

Mistä kokeilussa on kyse?

Ylä-Savon kunnat Iisalmi, Kiuruvesi, Sonkajärvi ja Vieremä osallistuvat kokeiluun, jossa asiakas voi rekisteröityä vapaasti minkä tahansa alueen terveyskeskuksen tai kahden yksityisen lääkäriaseman asiakkaaksi. Sekä Kunnanlääkäreillä että Terveystalolla on suunnitteilla uusien toimipisteiden avaaminen alueella.

Vaihtamisprotokolla on tehty asiakkaalle helpoksi. Uudelle palveluntarjoajalle voi rekisteröityä kokeilun nettisivuilla, täyttämällä paperisen lomakkeen joita saa terveysasemilta ja apteekeista tai puhelimitse.

Pitkiä rimpsuja itsestään ei tarvitse kertoa. Nimi, syntymäaika, yhteystiedot ja minne on vaihtamassa riittävät. Vaihdon voi tehdä myös etukäteen, ja käyttää palvelua kun tarvetta tulee. Vaihtopakkoa ei ole.

Asiakas voi vaihtaa palveluntuottajaa vaikka kerran kuukaudessa. Muutos astuu voimaan 1-3 päivän sisällä. Muutoksesta napsahtaa tieto asiakkaan kännykkään tekstiviestinä.

Kerrallaan voi olla vain yhden palvelutuottajan asiakkaana.

Kaikkea ei voi vaihtaa

Valinnanvapaus koskee yleislääkäritasoisia vastaanottopalveluja ja niihin liittyviä fysioterapeutin, ravitsemusterapian ja jalkaterapian palveluja. Kiirevastaanotto, laboratorio ja röntgentutkimukset sisältyvät pakettiin. Palveluntuottajan tulee pystyä tarjoamaan koko setti joko yhdessä toimipisteessä tai omassa verkostossaan.

Ympärivuorokautinen päivystys, erikoissairaanhoito, hoitotarvikejakelu, neuvolat, seulonnat, suun terveydenhuolto sekä koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto ovat kokeilun ulkopuolella. Niistä vastaa tuttuun tapaan Ylä-Savon SOTE -kuntayhtymä.

Sama taksa kaikilla

Asiakasmaksu on sama, 18,70 euroa kalenterivuoden kolmelta ensimmäiseltä käynniltä olipa palvelu kunnallinen tai yksityinen. Jos asiakas vaihtaa palveluntuottajaa vuoden sisällä, kertymä alkaa uudessa paikassa nollasta. Asiakasmaksu ei yksityisellä kerrytä maksukattoa, sillä kokeilu toteutetaan palvelusetelilainsäädännön alla.

Ylä-Savon kokeilussa selvitetään erityisesti valinnanvapauden vaikutuksia asiakkaisiin ja potilaisiin sekä palveluntuottajiin ja palvelujen integrointiin. Tietoa kerätään sote-uudistuksen tueksi.

Kokeilu on osa hallituksen Palvelut asiakaslähtöisiksi -kärkihanketta. Rahat kokeiluun tulevat sosiaali- ja terveysministeriön valtionavustuksista.

Ota yhteyttä
 
Johanna Perälä
Johtava asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet, Sitra

+358 (294) 618 286

jukka.vahti@sitra.fi

Mistä on kyse?