artikkelit
Arvioitu lukuaika 6 min

Näin huomaat oman osaamisesi – neljän asiantuntijan vinkit

Oman osaamisen huomaaminen on prosessi, jolle on annettava aikaa, huomiota ja hellyyttä. Se vaatii myös rehellisyyttä ja hieman huumorintajua. Kokosimme neljän asiantuntijan vinkit avuksi omien taitojen tunnistamiseen.

Kirjoittajat

Milma Arola

Johtava asiantuntijia, Koulutus

Julkaistu

Osaaminen on monenlaisia taitoja, kykyjä, tietoja ja vahvuuksia. Se voi olla esimerkiksi auton renkaiden vaihtamista, oman ammatin erityistietoa, kielitaitoa, kädentaitoja tai empatiakykyä. Joskus osaamista syntyy huomaamatta.

Loppuvuonna 2020 käydyt ryhmädialogit osaamisen huomaamisesta osoittivat, että ihmisillä on monipuolisempaa osaamista kuin he tulevat ajatelleeksi. Omaa osaamista pohditaan elämän varrella usein erilaisissa arviointi- ja kilpailutilanteissa, kuten työpaikkaa hakiessa. Itsekritiikki ja arviointitilanteet saavat turhan usein ihmisen kiinnittämään huomion siihen, mitä hän ei osaa. Entä jos ihmiset keskittyisivät useammin siihen, mitä jo osaavat?

”Osaamista syntyy kaikkialla ja välillä itsemme sitä huomaamatta. Usein muut ihmiset ja vaatimukset määrittävät puolestamme, mitä osaamista tarvitaan ja mikä lasketaan osaamiseksi. Oman osaamisen huomaaminen on kuitenkin ennen kaikkea omien vahvuuksien hahmottamista ja niiden arvostamista”, sanoo Opintokeskus Siviksen ja Osaamiskeskus Kentaurin asiantuntija Lotta Pakanen.

Sitran tekemä kysely elinikäisestä oppimisesta osoitti, että 40 prosenttia suomalaisista aikuisista kokee, ettei omasta osaamista kertominen ole helppoa. Entäpä, jos se tulevaisuudessa olisi helppoa jokaiselle ihmiselle?

Pyysimme neljää asiantuntijaa jakamaan omat vinkkinsä avuksi oman osaamisen huomaamiseen. Näiden 21 helpon, mutta perustellun, vinkin joukosta voi jokainen löytää itselleen sopivat!

Millaisia legopalikoita osaamisesi olisivat?

Lotta Pakanen työskentelee asiantuntijana osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen sekä digitaalisten osaamismerkkien parissa Opintokeskus Siviksessä ja Osaamiskeskus Kentaurissa. Lotan vinkit oman osaamisen huomaamiseen:

 • Mieti asioita, jotka kiinnostavat sinua ja joissa koet olevasi hyvä. Omaa osaamista voi olla helpompi tunnistaa omien kiinnostusten, intohimojen ja onnistumisten kautta.
 • Kysy palautetta lähelläsi olevilta ihmisiltä.  Muut saavat huomata sinussa asioita, joita et itse ole huomannut.
 • Palastele ja jaottele osaamista, esimerkiksi tieto, taito ja asenne tai opinnot, työelämä ja vapaa-aika. Vaikka osaamisemme onkin kokonaisuus, voi osaamisesta ja sen monipuolisuudesta saada paremmin kiinni, kun tutkii sitä palanen kerrallaan.
 • Ajattele jokaista osaamistasi legopalikkana. Mitä sen koko, väri ja muoto kertovat?  Meillä jokaisella on repussamme legopalikoita, jotka kertovat osaamisestamme. Osa palikoista on kuvattu ja sanoitettu, ja näin ollen niitä voi myös hyödyntää eri tarkoituksiin. Kun tehdään kaikki osaamisen legopalikat näkyväksi, voidaan niitä käyttää sujuvasti erilaisten rakennelmien rakentamiseen.

Mikä sai onnistumisen aikaiseksi?

Jaakko Helander on ihmistyön monialaottelija, kasvatustieteen dosentti, tutkijayliopettaja Hämeen ammattikorkeakoulussa, ura- ja opinto-ohjaajien kouluttaja, psykoterapeutti ja ennen kaikkea ihminen. Jaakon vinkit osaamisen tunnistamiseen:

 • Tunnista, kun onnistut.
 • Mieti, miten sait sen aikaiseksi.
 • Kysy itseltäsi, mitä taitoja, kykyjä ja osaamista sinulla on – mikä teki onnistumisesi mahdolliseksi.
 • Huomaa, miten voisit hyödyntää näitä ominaisuuksiasi muilla elämänalueillasi. (Tämä ei ole helppoa!)
 • Ketä haluat itsesi lisäksi kiittää siitä, että sinulla on nämä ominaisuudet?

Kokeile sellaista, mitä muut välttelevät

Topias Filppu työskentelee Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varmassa tiimin esihenkilönä. Topiaksen vinkit osaamisen huomaamiseen:

 • Laadi ajatuskartta elämänpiiristäsi: perhe, ystävät, työtehtävät ja harrastukset. Listaa, mitä osaamista, taitoa tai ominaisuutta olet eri ympäristöissä kerryttänyt tai vahvistanut. Saat ymmärrystä sille, mitkä osaamiset ovat peruspilareitasi ja mitkä ovat kasvaneet tämän perustan päälle.
 • Mihin sinulta on pyydetty apua ja mistä sinua on kiitetty? Tunnistat osaamisiasi ja toimintatapojasi, joita pidetään hyödyllisinä ja arvokkaina.
 • Pyydä palautetta. Toiset näkevät tai voivat sanoittaa osaamisesi eri tavoin kuin sinä itse. Fasilitoidusti toteutettuna tiimin jäsenet voivat esimerkiksi kertoa vuorollaan kustakin työkaveristaan tämän osaamisesta, vahvuuksista ja sen merkityksellisyydestä muille.
 • Kokeile etukäteen vaikealta tuntuvia asioita, ja lähde kokeilemaan myös sellaisia asioita, jotka tuntuvat alkuun vierailta tai joita muuta välttelevät. Huomaat taatusti omaavasi jotain sellaista osaamista, josta et tiennyt.
 • Panosta tietoisesti ja systemaattisesti itsereflektointiin. Ota aikaa sen miettimiseen, mihin työsuorituksiisi olet ollut viimeisen puolen vuoden aikana tyytyväinen. Pohdi, miksi ne ovat menneet hyvin ja mitä osaamista sinulta vaadittiin onnistuaksesi.
 • Ole suunnitelmallinen. Oman osaamisen kehittämistä ei kannata jättää sattuman varaan tai muiden työlistalle. Osaamisen kokonaisuus konkretisoituu parhaiten, kun kirjaat havaintosi nykyhetkestä ylös ja pohdit seuraavia kehitysaskelia ja aikataulua yhdessä esimerkiksi esihenkilösi kanssa. Näin suunnitelmasi kytkeytyy myös yhteiseen tekemiseen ja tavoitteisiin.

Oman osaamisen huomaaminen on prosessi, jolle on annettava aikaa, huomiota ja hellyyttä. Se vaatii myös rehellisyyttä ja hieman huumorintajua. – Sannasirkku Autio

Perusta keskinäisen kehumisen kerho

Sannasirkku Autio on Kansalaisopistojen liiton hallituksen puheenjohtaja ja johtava rehtori Vaasan kaupungin Kansalaisopisto Almassa ja Kuula-opistossa. Sannasirkun vinkit omien taitojen huomaamiseen:

 • Hyvin konkreettinen tapa lähteä liikkeelle on cv:n kirjoittaminen tai päivittäminen. Mieti vaikka työtä tai tehtävää, jota voisit lähteä tavoittelemaan ja pohdi työuraasi ja vapaa-ajan toimintaasi tuon tehtävän kannalta.
 • Asetu ensimmäistä kesätyötään hakevan nuoren asemaan ja mieti, miten hän voisi markkinoida osaamistaan, ja käännä sama pohdinta itseesi: mitä ominaisuuksia ja kykyjä harrastukset ja toimiminen ryhmässä tai vaikka perheessä sinussa osoittavat?
 • Onko sinulle pidetty juhlapuhe? Muistele sitä tai pidä sellainen itsellesi! Käy läpi aikaansaannoksesi ja huomioi hauskatkin episodit elämänuraltasi. Miten olet selättänyt hankalat tilanteet tai elämänvaiheet? Tarkastele itseäsi ja elämääsi ulkopuolisen silmin, sillä itse on usein sokea ja ujo oman osaamisensa edessä.
 • Pidä havaintopäiväkirjaa ja bongaa osaamista päivittäisistä toimistasi. Kirjaa taulukkoon päivän askareet ja niihin liittyvä osaaminen.
 • Perusta keskinäisen kehumisen kerho. Siihen voi kuulua esimerkiksi perheenjäseniä, harrastuspiirin osallistujia tai kansalaisopiston kurssilaiset. Yksikin kokoontumiskerta riittää. Jokainen kirjoittaa ryhmän kaikista jäsenistä vähintään yhden osaamisen lapulle, jotka kiinnitetään kunkin henkilökohtaiseen osaamisdiplomiin. Tärkeää on, että osaamiset tulevat konkreettisesti näkyviin. Sama voidaan toteuttaa myös suullisesti: jokainen on vuorollaan kehuttavana selkä muuhun ryhmään päin. Kehuja on helpompi esittää selin kuin kasvokkain. Selkä myös kestää enemmän taputusta kuin kasvot!
 • Keskustele ja pallottele ajatuksia toisten kanssa! Muilta saatu palaute on avain moneen lukkoon. Hyvä ja ammattitaitoinen keskustelukumppani osaamisasioissa voi olla esimerkiksi kansalaisopiston opettaja. Ammattiohjausta tarjoavat myös Ohjaamot, TE-toimistot ja oppilaitosten opintotoimistot. Työpaikalla esihenkilöllä ja henkilöstöpalveluilla on velvollisuus ja mahdollisuus tarjota työkaluja osaamisen huomaamiseen ja sen kehittämiseen. Osaamisen huomaaminen on kaikkien, myös työnantajan, intresseissä.

Tutustu myös osaamisen tunnistamisen avuksi kokoamiimme muihin työkaluihin ja harjoituksiin.

Osaaminen näkyviin -viikoilla herätämme suomalaisia yli 300 toimijan voimin huomaamaan omaa osaamistaan ja tekemään sitä näkyväksi.

Mistä on kyse?