Arvioitu lukuaika 3 min

Osallisuuden ideapankki - Laita oivalluksesi jakoon!

Kokoamme tähän artikkeliin osallisuuden edistämiseen liittyviä vaikuttavia oivalluksia.

Kirjoittaja

Jukka Vahti

Johtava asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet, Sitra

Julkaistu

Miksi toiset osallisuuden edistämiseen tähtäävät hankkeet saavat ihmiset liikkeelle ja toiset eivät? Mikä saa ihmiset innostumaan ja osallistumaan?

Kokoamme Demokratiakoeilut 2020 -hankkeen puitteissa osallisuuden ideapankkia, yhteiseksi hyödyksi. Kiitos siis, jos ehdit kertoa meille omasta oivalluksestasi – pienestä tai isosta – oheisen linkin kautta. Me kokoamme osallisuusideat yhteen tälle sivulle ja laitamme ne jakoon!Löydät tähän mennessä jaetut ideat tämän tekstin alta.

Emme siis toivo kuvauksia jo toteutetuista, kokonaisista hankkeista tai laajemmista osallisuuden tai demokratian kehityskonsepteista, vaan käytännön tekemiseen liittyviä, konkreettisia ideoita siitä, mikä saa ihmiset liikkeelle ja mikä toimii ja mikä ehkä ei.

Idea voi kummuta omasta kokemuksesta tai olet saattanut kuulla siitä joltakulta. Se voi liittyä hankkeen viestintään, tekemisen tapaan tai johonkin muuhun.

Kerro oivalluksestasi tämän linkin kautta.

Demokratiakokeilut 2020 -hankkeella tavoitellaan demokratiaa vahvista­via innovatiivisia yhteishankkeita, joilla edistetään demokraattista osallisuutta, osallistumista ja vuoropuhelua. Hanke on osa Kansanvallan peruskorjaus -projektia, jonka tavoitteena on vahvistaa Suomen asemaa uudistumiskykyisenä demokratian mallimaana.

Ideoita osallisuuden edistämiseksi

Turvallisuuskävelymallin kehittäminen Espoossa

Idea

Tehdään yhdessä alueen asukkaiden ja muiden avaintoimijoiden kanssa kävely, jossa arvioidaan yhdessä alueen turvallisuutta ympäristön laadun, kunnossapidon, liikkumisen ja sosiaalisen elämisen puitteiden näkökulmasta ja sovitaan tähän liittyvistä toimenpiteistä.

Toteutus

Pilotointia ja ”kierros kierrokselta kehittämistä” mm. Espoon keskuksessa, Leppävaarassa, Matinkylässä ja Olarissa sekä metron asemaseuduilla. Satoja asukkaita sekä kymmeniä muita toimijoita ja viranomaisia. Laajaa ja aktiivista Laurea-opiskelijayhteistyötä (mm. opinnäyteitä, palveluinnovaatiot-kurssi).

Tulokset

Espoon pioneerityötä ovat hyödyntäneet valtiohallinto (OM, rikoksentorjuntaneuvosto) ja monet kunnat. Tarjonnut asukkaille ja muille toimijoille oppimisen paikan lähiympäristön eri intressien yhteensovittamisesta. Asukkaiden arvostama toimintapa huolimatta siitä, että toimenpide-ehdotusten sisällyttäminen kunnallistekniikan ohjelmointiin on osoittautunut haasteelliseksi. Tähän liittyvää opiskelijayhteistyötä on taas vireillä ja myös eräät asukasyhdistykset ovat näitä sisällytettäneet toimintasuunnitelmiinsa. Lisätietoja kokeilusta: kai.fogelholm@espoo.fi 

”Budjetoi Puisto” -osallistuvan budjetoinnin kokeilu Espoossa (2015)

Idea

Tehdään osallistuvan budjetoinnin periaatteisiin nojautuva verkkosovellus, joka tarjoaisi asukkaille mahdollisuuden päättää kohteen (tässä tapauksessa Suvelan asukaspuiston perusparannukseen) toteutuksen tavasta ja lisäisi osallisten määrää.

Toteutus

Sovelluksen kehittäminen tilanteessa, jossa suunnitelma oli lähes välinetilausta vaille valmis, mutta asukaspalautetta oli saatu niukasti. Budjetointipeli vietiin verkkoon, ja madallettiin osallistumisen kynnystä jalkautumalla liikekeskuksiin. Asukaspuistoon valittaviin leikkivälineisiin, toimintoihin ja istutuksiin pääsi vaikuttamaan annetun 40.000 € budjetin puitteissa. Jos pelaaja jäi alle budjetin, sai ehdottaa mitä jäljelle jäävälle rahamäärälle tehtäisiin.

Tulokset

Pelaajia oli 180, kun asukastilaisuudessa oli ollut 8 henkilöä. Pelaajien valinta vaikutti puiston välinevalintoihin ja toteutukseen (taideteos), mutta aikaisemmassa vaiheessa suunnittelua toteutettuna asukkailla olisi enemmän vaikuttamisen mahdollisuuksia. Kokeilu sai mm. Suomen Laatukeskuksen innovaatiopalkinnon. Lisätietoja kokeilusta: kai.fogelholm@espoo.fi

Esteettömyysraati apuna varmistamassa kaupungin tilojen, tuotteiden ja palveluiden esteettömyys ja saavutettavuus Turussa

Idea

Raadin toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen. Toimintaa koordinoi kaupunki, mutta raati osallistuu aktiivisesti ja ideoi ja ehdottaa itse tärkeiksi kokemiaan asioita raadissa testattavaksi. Raadin osaamista saavat hyödyntää myös alueen yritykset.

Toteutus

Raadissa on eri tavoin erityisiä ihmisiä; sokea, näkövammainen, kuuro, aistiyliherkkien lasten äiti ja pyörätuolilla kulkeva. Heitä yhdistää halu tehdä Turusta kaikkien kaupunki.

Tulokset

Mm. Muumimaailma ja useat turkulaisravintolat ovat pyytäneet raadilta saavutettavuushuomioita.

Lue lisää esteettömyysraadista.

Tampereella löydetty 130 FB-ryhmää, joihin kaupunki mennyt mukaan

Idea

Poikkeusaikana keväällä 2020 Tampereen kaupunki mietti missä kaupunkilaiset ovat ja miten heidät tavoittaa. Päätettiin lähteä sinne missä kaupunkilaiset ovat eli sosiaaliseen mediaan.

Toteutus

Kartoitettiin tamperelaisten suurimmat yleiset ja alueelliset keskustelu- ja puskaradioryhmät sekä Facebookissa olevat kaupunginosayhdistykset, omakotiyhdistykset ja vanhempainyhdistykset. Ryhmiin liityttiin mukaan, ja viestintä käynnistyi.

Tulokset

Kaupungin osallisuusviestintä on nyt mukana yli 130 Facebook-ryhmässä ja tavoittaa niiden välityksellä laskennallisesti 195 000 tamperelaista. Näin on saatu vietyä tietoa osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista suoraan tamperelaisten henkilökohtaisiin uutisvirtoihin ja voitu tavoittaa sellaisia, jotka eivät omatoimisesti olisi hakeutuneet osallisuusviestinnän tai kaupungin kanaville.

Tampereen osallistuvasta budjetoinnista löytyy lisää tietoa osoitteista

https://mun.tampere.fi/ ja https://www.tampere.fi/osbu.

Joukkorahoituskokeilusta taas löytyy lisää tietoa osoitteista https://www.tampere.fi/joukkorahoitus ja https://mesenaatti.me/mun-tampere/.

Ota yhteyttä

Hanke

Demokratiakokeilut 2020

Demokratiakokeilut 2020 -hankkeella tavoitellaan demokratiaa vahvista­via innovatiivisia yhteishankkeita, joilla edistetään demokraattista osallisuutta, osallistumista ja vuoropuhelua.

Kirjoittaja

Jukka Vahti

Johtava asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet, Sitra

Julkaistu

Suosittelemme

Tästä eteenpäin.

Mistä on kyse?