Poiminnat
Arvioitu lukuaika 1 min

Selvitys alueiden koulutus- ja työperäisen maahanmuuton linjauksista

Miten maakunnat ovat varautuneet työperäiseen maahanmuuttoon? Tuore selvitys tarjoaa uutta tietoa alueiden maahanmuuttoon liittyvistä suunnitelmista.

Kirjoittaja

Julkaistu

Suomessa ei ole aiemmin ollut saatavilla valtakunnallisesti kattavaa tietoa alueiden maahanmuuttoon liittyvistä linjauksista ja ohjelmista. Tuore Selvitys alueellisista maahanmuuttostrategioista luo kokonaiskuvan alueiden koulutus- ja työperäiseen maahanmuuttoon liittyvistä näkemyksistä ja varautumisesta.

”Alueet ovat selvityksen mukaan strategioissaan varautuneet eri tavoin koulutus- ja työperäiseen maahanmuuttoon. Sitran Mille väestölle? ja Miten osaajat liikkuvat alueilla? -selvitykset osoittavat, että alueilla on kasvavaa tarvetta osaajille. Alueet ovatkin keskeisessä roolissa osaajien riittävyyden ratkaisijoina.”

”Nyt tarvitaan paikallisesti syvällistä keskustelua siitä, miten osaaja- ja osaamistarpeita voitaisiin lievittää koulutus- ja työperäisellä maahanmuutolla kunkin alueen kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi”, Sitran vanhempi neuvonantaja Tapio Huttula toteaa.

Sitran rahoittaman selvityksen on tilannut työ- ja elinkeinoministeriö, ja sen on toteuttanut MDI Public Oy.

Julkaisu: Selvitys alueellisista maahanmuuttostrategioista

TEM:n tiedote: Tuore selvitys kokosi yhteen tietoa alueiden maahanmuuttostrategioista

Mistä on kyse?