Siirry suoraan sisältöön

Kuva: Topias Dean, Sitra

Julkaistu 17.10.2019

Sitra Labin viisi käytännön kokeilua lasten ja nuorten eriarvoisuuden vähentämiseksi

Kaikkien aikojen ensimmäinen Sitra Lab keskittyi lasten ja nuorten eriarvoisuuteen. Labraryhmä tekee viisi konkreettista kokeilua, joilla pureudutaan tähän viheliäiseen ongelmaan käytännössä. Tältä sivulta voit tutustua kokeiluihin ja seurata niiden etenemistä.

Tässä koosteessa esiteltyjen kokeilujen yksityiskohdat päivittyvät niiden etenemisen myötä loka-marraskuussa 2019 – kurkistathan siis tälle sivulle myös jatkossa!

Kokeilujen taustaksi kannattaa lukea Kalle Niemisen kokeilukulttuuria taustoittava blogi.

Viisi kokeilua – viisi näkökulmaa aiheeseen

Ensimmäisen Sitra Labin kokeilut keskittyvät viiteen aihepiiriin lasten ja nuorten eriarvoisuuden ympärillä. Nämä ovat:

  • Demokratia ja osallisuus
  • Nuoret globaaleina toimijoina
  • Teknologian nopea kehitys ja sen hyödyntäminen
  • Työn ja oppimisympäristöjen muutos
  • Uusi yhteisöllisyys ja yksinäisyyden kohtaaminen

Tässä koosteessa kustakin kokeilusta kerrotaan vaiheittain päivittyen, miksi se tehtiin, mitä kokeilussa tapahtui, mitä opittiin ja mitä pitäisi tapahtua seuraavaksi. Tervetuloa mukaan tutustumaan kokeilukulttuuriin käytännössä!

KOKEILUN AIHEPIIRI

Demokratia ja osallisuus

Miksi tämä kokeilu? Nuoria kannustetaan osallistumaan, mutta käytännössä monet nuoret eivät tiedä, miten he voivat vaikuttaa, tai he kokevat, ettei heidän mielipiteistään olla kiinnostuneita. Nuorten on usein vaikea hahmottaa, miten heidän osallistumisensa on vaikuttanut. 

Osallisuuden kokemukset arjessa, esimerkiksi koulussa voisivat tukea luottamusta päätöksentekoon, demokratiaan ja vaikutusmahdollisuuksiin. On kuitenkin tutkittu, että suomalaisen koulun hallinnon rakenteet, toimintakulttuuri tai aikuisten asenteet houkuttelevat vain harvoja oppilaita osallistumaan arkiseen päätöksentekoon.

Labin demokratiaa ja osallisuutta pohtiva ryhmä kokeilee uusin keinoin vaikuttamisen oivaltamista yhdessä Maunulan yhteiskoulun kasiluokkalaisten kanssa. Tavoitteena on yhdessä oppia ja oivaltaa, millaisia mahdollisuuksia jokaisella on vaikuttaa omaan lähiympäristöönsä tai arkeensa. Kutsumme kokeilua pizzademokratiaksi, kun pohdimme demokratian perusteita konkreettisten esimerkkien ja yhteisen toiminnan kautta. Saattaa siis olla, että puhumme kouluruoasta, koulupäivien sisällöistä, ilmastonmuutoksesta, harrastuspaikoista tai jostain ihan muusta.

Pizzademokratiassa kokeilemme, millaisia oivalluksia omasta osallisuudesta kokemuksellisen oppimisen ja yhteisen dialogin avulla syntyy.

Kokeilun toteuttajat
Matti Virtasalo, Luotolan nuoret ry
Kati Palsanen, SOS-Lapsikylä
Jaana Taskinen, Q-teatteri
Tomi Mäki-Opas, Itä-Suomen yliopisto
Tiina Ahonen, Itä-Suomen yliopisto
Mona Särkelä-Kukko, Setlementtiliitto
Jukka-Pekka Lätti, Outokummun kaupunki
Roope, Enja ja Oksa, Sitra Labin nuoret tulevaisuusneuvokset.
Lisäksi kokeilussa on mukana Maunulan koulu, apulaisrehtori Virpi Vatasen avulla

KOKEILUN AIHEPIIRI

Nuoret globaaleina toimijoina

Miksi tämä kokeilu? Jokainen nuori tarvitsee samaistuttavia roolimalleja. Moni nuori kuitenkin kokee, ettei hänellä ole itsensä kaltaisia esikuvia arjessaan. Liian usein kielteiset stereotypiat rajoittavat nuorten identiteettiä, mahdollisuuksia ja tulevaisuutta.

PopSit on Sitra Labin kehittämä paikallinen pop up -tapahtuma nuorille. Sen tarkoituksena on tarjota noin 15–29-vuotiaille nuorille turvallinen tila, jossa kokea yhteisöllisyyttä ja tutustua samaistuttaviin aikuisiin. PopSit-ohjelma on suunniteltu yhdessä nuorten kanssa ja illan toteutus tuo eri toimijoita yhteen.

Suomen ensimmäinen PopSit-tapahtuma järjestetään Vantaan Myyrmäessä 15.10.2019. Ohjelmassa on Q-teatterin esitys, jossa ammattinäyttelijät esittävät tarinateatterin keinoin nuorten kokemuksia identiteettiin, stereotypioihin ja oman polun löytämiseen liittyen. Oman tarinansa kertovat useat nuoria kiinnostavat aikuiset kuten kaupunginvaltuutettu Suldaan Said Ahmed, tubettaja Hassan Maikal ja koulunkäyntiä tukevaa perhetyötä tekevä Vanessa Daniel. Illan lopuksi esiintyy rap duo Cavallini & Shrty.

PopSit-tapahtuman järjestävät yhteistyössä Vamos, Vantaan kaupunki, Helsingin kaupunki, THL, Global Dignity Girls & Boys ja Sitra Lab. Kokeilun tavoitteena on rohkaista nuoria tuomalla samaistuttavia esikuvia nuorten arkeen. PopSit-osallistujilla on mahdollisuus saada pidempikestoista tukea järjestävien tahojen mentorointiohjelmasta ja muusta toiminnasta.

Kokeilun toteuttajat
Terhi Laine, Diakonissalaitos
Shadia Rask, THL
Kamilla Sultanova, Global Dignity Girls & Boys
Mikko Vatka, Helsingin kaupunki
Miia Leppänen, Sitra

KOKEILUN AIHEPIIRI

Teknologian nopea kehitys ja sen hyödyntäminen

Miksi tämä kokeilu? Kevyttä tukea on vaikea saada, vaikka sille on tarvetta. Yksi toimivimmista malleista nuorten tukemiseen verkossa on Sekasin-chat. Kävijöistä 25 prosenttia palaa Sekasiniin. Tämä kertoo siitä, että kevyelle tuelle on selkeä tarve olemassa. Tällä hetkellä lähete on käytännössä ainoa tapa jatkaa hyvinvointia tukevaa auttamista verkossa. Lähetteen saaminen edellyttää käyntiä vastaanotolla, jonne nuoria on vaikea saada.

Nuori jää yksin pahan olonsa ja tuen tarpeen, palveluiden käytön ja löytämisen kanssa. Hän ei näin ollen tule kohdatuksi tai autetuksi. Nuoret eivät saa tarkoituksenmukaista ja oikea-aikaista apua.

Kokeilemme mallia, jolla nuori saa apua digitaalisesti ja niillä ehdoilla, jotka hän itse asettaa. Oletuksenamme on, että verkkovalmennus antaa nuorelle hyödyllisiä työkaluja oman tilanteen käsittelyyn. Nuoren itsetunto vahvistuu, toimintakyky lisääntyy, koettu hyvinvointi lisääntyy ja hän saa kevyemmin tuotettuna palvelun ja kohtaamisen, jonka tarvitsee.

Kokeilu on nimeltään DigiHotOnni. Käytännössä se on viiden kerran psykososiaalista tukea tarjoava valmennus verkossa, joka hyödyntää hyväksymis- ja omistautumisterapiaa. Kokeilu on 18-vuotta täyttäneille, Sekasin-chatin kävijöille, jotka kokevat hyötyvänsä pidemmästä valmennusjaksosta. 

Kokeilun toteuttajat
Elina Palola, Sosiaali- ja terveysministeriö
Satu Sutelainen, Mieli ry
Onni Westlund, Pesäpuu ry
Elina Sarpola
Lauri Holmström, Sisäministeriö
Kokeilu tehdään yhteistyössä Onni-hankkeen kanssa. Onni-hankkeesta vastaa Hanna-Kaisa Kostet, Ohjaamo / TE-palvelut.

KOKEILUN AIHEPIIRI

Työn ja oppimisympäristöjen muutos

Miksi tämä kokeilu? Moni nuori kokee, että työelämän osaamisvaatimukset ovat nyt ja erityisesti tulevaisuudessa kohtuuttoman suuria. Siksi positiivinen ensimmäinen työelämäkokemus voi auttaa nuorta suhtautumaan luottavaisesti omaan tulevaisuuteen ja rohkaista tekemään suunnitelmia opintoihin ja alaan liittyen. 

Suomessa kaikki yläasteikäiset nuoret pääsevät tutustumaan työelämään TET-jakson aikana. Suurelle osalle kokemus on eri selvitysten mukaan myönteinen, mutta parannettavaakin löytyy. Sitra Labin asiantuntijat ovat kuulleet nuoria ja heidän toiveitaan sekä tunnistaneet onnistuneen TET-jakson kannalta kriittisiä menestystekijöitä. Kokeilun tavoitteena on luoda Vastuullinen TET -malli, jonka tuella yhä useamman nuoren ensimmäinen työelämäkokemus on positiivinen ja luottamus tulevaisuuteen vahvistuu. 

Vastuullinen TET -kokeilu tukee yläasteikäistä nuorta työelämään tutustumisessa ja tarjoaa myös työnantajalle apua nuoren kohtaamiseen. Kokeilua varten on kehitetty TET-diplomi, joka tuo nuoren äänen kuuluviin työelämäkokemuksen arvioinnissa.  Kokeiluun osallistuu kaksi oppilasryhmää Maunulan yhteiskoulusta ja Helsingin matematiikkalukiosta ja Laajasalon peruskoulusta sekä Kampin kauppakeskuksen yrityksiä. Kokeilussa tehdään yhteistyötä Tiitus Oy:n kanssa, joka tarjoaa nuorten käyttöön Tetti-mobiilisovelluksen.  

Kokeilun toteuttajat
Matias Aaltonen, Laajasalon peruskoulu
Tarja Arkio, Kide-säätiö
Kalle Laanterä, Loisto Setlementti ry,
Anni Lintula, A-Lehdet Oy
Irmeli Myllymäki, Kuntaliitto
Kirsi Rasinaho, SAK
Virpi Vatanen, Maunulan yhteiskoulu ja Helsingin matematiikkalukio

KOKEILUN AIHEPIIRI

Uusi yhteisöllisyys ja yksinäisyyden kohtaaminen

Miksi tämä kokeilu? Kokeilulla pyritään vastaamaan nuorten kokemaan yksinäisyyteen. Yksinäisyyttä tutkineen Niina Junttilan mukaan yläkouluikäisistä yksinäisistä 90% pysyy yksinäisinä vuodesta toiseen. Jos ihminen on ollut pitkään yksinäinen, hän alkaa ajatella, että hänessä on jotain vikaa. Silloin kynnys muiden luokse hakeutumiseen nousee koko ajan. Olisi tärkeää, että huomaisimme nämä yksinäiset ihmiset.

Kokeilu kohdennetaan sekä KELAn että TE-toimiston asiantuntijoille. Kokeilulla halutaan pilotoida koulutusta, jolla tuetaan KELAssa ja TE-toimistoissa tapahtuvia kohtaamisia siten, että myös yksinäisyys uskalletaan nostaa esille. Kokeilun aikana tullaan suunnittelemaan ja toteuttamaan koulutuskokonaisuus KELAn ja TE-toimistojen asiantuntijoille, jotka tekevät kohtaavaa työtä. Kokeilulla haluamme oppia siitä, millaisia tarpeita nuoria kohtaavilla ammattilaisilla on, sekä siitä, millainen koulutuskokonaisuus voisi tukea ammattilaisia yksinäisten nuorten kohtaamisessa ja auttamisessa.

Kokeilun toteuttajat
Miika Mehmet, Skene – yhdessä rikosettomaan elämään ry
Pilvi Vanne, Kela
Sampo-Ilmari Tuhkalehto, Music Against Drugs ry
Janne Savolainen, Työ- ja elinkeinoministeriö
Mikko Mäkelä, Suomen ev.lut kirkko, Kirkkohallitus
YC Felin, Lyfta Oy
Lisäksi mukana koulutuskokeilun toteutuksessa ovat Nuorten Akatemian Anni Heliste ja Sonja Hämäläinen

Mistä on kyse?