Poiminnat
Arvioitu lukuaika 2 min

Sitrassa kehitetyt Soteuttamo- ja Kiihdyttämö -konseptit ELY-keskusten yrityspalveluihin

Soteuttamo- ja Sote-kiihdyttämö -työkalujen avulla edistetään monipuolista ja innovatiivista sote-palveluntuotantoa, mikä on muuttuvassa sote-toimintaympäristössä elintärkeää

Julkaistu

Sitran kehittämät Soteuttamo- ja Sote-kiihdyttämö -konseptit siirtyvät Sitralta ELY-keskusten yrityspalveluihin, uutisoi 27.3. työ- ja elinkeinoministeriö. Asiasta tiedotetiin ensimmäisen kerran työ- ja elinkeinoministeriön ja Sitran 25.3.2019 järjestämässä Vauhdita sote-palvelutuotanto lentoon! -tilaisuudessa.

Soteuttamo- ja Sote-kiihdyttämö -työkalut ovat tarkoitettu sote-alalla toimivien pienten ja keskisuurten yritysten ja palveluja tuottavien järjestöjen liiketoiminnan kehittämiseen sekä verkottumisen edistämiseksi.

Palveluiden kehittämistä tarvitaan, jotta kyetään vastamaan muun muassa ikääntymisen aiheuttamiin terveysmenojen kasvuun. Eri alueiden elinkeinoelämän ja monipuolisen palvelutuotannon vahvistaminen väestön tarpeita vastaaviksi edellyttää aktiivisuutta jo nyt.

”Vaikka sote-uudistus ei toteutunut tällä hallituskaudella, on edelleen pohdittava, miten pk-yritysten ja järjestöjen roolia saadaan säilytettyä ja vahvistettua muutoksessa olevilla sote- ja kasvupalvelumarkkinoilla. Suuret terveysalan yritykset ovat haukanneet yhä suuremman osan markkinoista. Työ- ja elinkeinoministeriön roolina on edistää sellaista tulevaisuutta, jossa myös muilla kuin isoilla toimijoilla on mahdollisuus säilyttää ja vahvistaa omaa palvelu- ja kilpailukykyään uudistuvilla palvelumarkkinoilla”, kommentoi ylijohtaja Marja-Riitta Pihlman työ- ja elinkeinoministeriöstä.

Parhaillaan selvitetään, kuinka valtakunnallinen koordinaatiohanke voisi toimia alustana ELY-keskusten ja TE-toimistojen toimenpiteille sote-alan yritysten tukemiseksi toimintaympäristön muutoksessa. Koordinaatiovastuu ESR-hankkeesta on Kaakkois-Suomen ELY-keskuksella.

Lisätietoja

Ota yhteyttä

Mistä on kyse?