Arvioitu lukuaika 1 min

Soteuttamo ja Sote-kiihdyttämö -oppaan avulla parempaa sote-palveluntuotantoa

Oppaassa kerrotaan hyväksi koetuista menetelmistä sote-palveluntuottajien liiketoiminnan kehittämiseen ja annetaan tuoretta tietoa sote-toimintaympäristön muutoksesta.

Kuva: Työ-ja elinkeinoministeriö (TEM) ja Minna Hemmilä/Sitra

Julkaistu

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) on julkaissut (22.5.2019) yhdessä Sitran kanssa Vauhdita sote-palveluntuotanto lentoon, Soteuttamon ja Sote-kiihdyttämön opas -julkaisun, jossa esitellään Soteuttamoista ja Sote-kiihdyttämöistä saatuja hyötyjä sekä kerrotaan, miten kyseisiä konsepteja voi lähteä toteuttamaan.

Voit ladata julkaisun TEM:n sivuilta: Vauhdita sote-palveluntuotanto lentoon, Soteuttamon ja Sote-kiihdyttämön opas

Sote-alan murrokseen vastaaminen vaatii hyvien käytäntöjen valtakunnallista levittämistä

Kuten julkaisussa tuodaan esille, sosiaali- ja terveyshuollon uudistuksesta riittää puhetta, mutta suurempi murrosvoima liittyy maailmaa voimakkaasti muokkaaviin megatrendeihin, kuten väestön ikääntymiseen ja huoltosuhteen heikentymiseen. Haasteisiin vastaaminen edellyttää entistä monipuolisempaa ja kustannustehokkaampaa palveluekosysteemiä.

Näihin haasteisiin työ- ja elinkeinoministeriö sekä Sitra kumppaneineen ovat viime vuosien aikana etsineet ratkaisuja.

Julkiselle, yksityiselle ja kolmannelle sektorille suunnatut Soteuttamo-tapahtumat sekä pienille ja keskisuurille yrityksille ja palveluja tuottaville järjestöille kohdennettujen Sote-kiihdyttämöiden avulla on saavutettu konkreettisia tuloksia.

Lue lisää julkaisustaVauhdita sote-palveluntuotanto lentoon, Soteuttamon ja Sote-kiihdyttämön opas

Ota yhteyttä

AIHE

Ihminen edellä - Valintakokeilut sote-palveluissa

Suunniteltu asiakkaiden valinnanvapauden laajentaminen sote-palveluissa oli merkittävästä uudistus, jonka vaikutuksista meillä ei vielä ole tietoa. Tätä tietoa saadaksemme tarvitsimme kokeiluja, jotka loivat pohjaa toimintamallien, ajattelutapojen ja toimintakulttuurin muutokselle. Projekti on päättynyt.

Julkaistu

Suosittelemme

Tästä eteenpäin.

Mistä on kyse?