artikkelit
Arvioitu lukuaika 4 min

Tukea työllistymiseen kolmella tapaa

Ratkaisu 100 -haastekilpailu raotti suljettuja ovia ja toi lisäbuustia myös pistesijoille jääneille tiimeille. “Yksi mentoreista avasi ovia, joihin oltiin jo kolkuteltu.” Näin kolme tiimiä jatkaa työtään työllistymisen helpottamiseksi tämän päivän Suomessa.

Kirjoittaja

Salla Nurminen

Asiantuntija, Kestävä arki

Julkaistu

Kerroimme aiemmin Ratkaisu 100 -kilpailun voittajien sekä kahden muun finaalin jälkeen eteenpäin menneen tiimin kuulumisia. Nämä eivät suinkaan ole ainoita kilpailun jälkeen jatkaneita tiimejä, vaan pinnan alla kupli myös muualla. Kevätvalo on tuonut vain lisätempoa esimerkiksi tekoälyä hyödyntävälle ohjelmistorobotti Osaamisbotille sekä koodausopetusta maahanmuuttajille tarjoavalle Integrifylle. Kehitysvammaisille uutta työpajamallia rakentaneen Ura-Avaimen työllistämiskapasiteetti puolestaan on ylittynyt, ja tiimi pohtii nyt, miten romuttaa nykyistä työllistämisjärjestelmää. Paljon on siis tapahtunut.

Työkaluja työllistymistä helpottamaan

Suomi 100 -juhlavuoden kunniaksi järjestetty Ratkaisu 100 -kilpailu etsi ratkaisuja osaamisen tunnistamisen ja paremman hyödyntämisen haasteeseen. Osaamisbotin, Integrifyn ja Ura-avaimen ratkaisuilla oli kaikilla sama tavoite: työllistymisen helpottaminen tämän päivän Suomessa. Tiimien kohderyhmät kuitenkin erosivat toisistaan. Ura-avaimen ja sen taustalla toimivan Lyhty ry:n tavoitteena on kehitysvammaisten parempi työllistyminen. Integrifyn niin kutsuttu koodauskoulu helpottaa maahanmuuttajien integroitumista suomalaiseen yhteiskuntaan, tarjoaa tärkeän sosiaalisen yhteisön sekä aidot valmiudet työelämään siirtymiseen. Integrify opettaa intensiivikursseillaan koodausta motivoituneille nuorille, ja luo tekijöitä alalle, jossa on krooninen työvoimapula.

Osaamisbotin, Integrifyn ja Ura-avaimen ratkaisuilla oli kaikilla sama tavoite: työllistymisen helpottaminen tämän päivän Suomessa.

“Kun osa tulee kurssille, heidän kehonkielensäkin huokuu, että heidän itseluottamuksensa on nollassa ja he ovat hyväksyneet asemansa syrjässä yhteiskunnan ulkopuolella. Jo muutaman viikon jälkeen koko henkilö on muuttunut ja tulee energisenä tunneille. Se on tosi palkitsevaa nähdä se muutos”, kertoo Integrifyn Daniel Rahman.

Osaamisbotti puolestaan ei ole rajannut kohderyhmäänsä tarkasti, vaan tiimin kehittämä työnhaussa tukeva ohjelmistorobotti soveltuu kaikille työtä etsiville työnhakijoille.

Robottina paikalla!

Haastekilpailu oli monelle tiimille kokemus, joka mahdollisti suunnitelmien muuttamisen todeksi. Näin tapahtui Osaamisbotille, joka perusti kilpailun aikana ratkaisunsa taakse yrityksen. Tällä hetkellä yritys työllistää päätoimisesti kolmea ja sivutoimisesti kahta tiimiläistä. Tiimin alunperin kasannut, nykyään Osaamisbotin toimitusjohtajana työskentelevä, Tommi Koistinen hyppäsi palkkatöistä yrittäjäksi heti kilpailun jälkeen ja on ollut tyytyväinen päätökseensä. “Maanantait ovat mahtavia!” Koistinen sanoo.

Mistä Osaamisbotin maanantait ja muut viikonpäivät tätä nykyä koostuvat? Kilpailussa työvoimapalveluihin rajautunut ratkaisuidea on laajennettu kattamaan koko valmennusalaa, Koistinen kertoo. Lisäksi Osaamisbotti rakentaa ratkaisuun koneoppimiseen liittyviä uudenlaisia toimintoja kuten onnistumisten positiivista vahvistamista kaikille palvelun käyttäjille. Jo kilpailun aikana alkanut tiivis yhteistyö Tampereen kaupungin kanssa jatkuu ja työvoimapalveluiden lisäksi Osaamisbotti on toteuttanut kaupungille mm. Trebotti-asiakaspalvelubotin, jota pilotoitiin alkuvuonna.

Kaupungit mukana kirittämässä muutosta

Integrify on Osaamisbotin jalanjäljissä aloittamassa yhteistyötä julkisen sektorin kanssa. Integrifyn toimitusjohtaja Daniel Rahman kertoo yrityksen käyneen aktiivisesti neuvotteluja useiden suurien kaupunkien kanssa ja he ovatkin juuri allekirjoittaneet yhteistyösopimuksen Helsingin kaupungin kanssa.

“Tämähän oli meidän suunnitelmamme myös Ratkaisu 100 -kilpailun aikana”, Rahman muistuttaa.

Integrifyn taival on edennyt suunnitellusti kilpailun päättymisen jälkeen, vaikkakin tahti on ollut odotettua kiivaampaa. Tällä hetkellä käynnissä on kolme koodauskurssia ja neljäs alkaa kesällä. Suurin osa kurssilla olevista opiskelijoista on työllistynyt jo ennen kurssin loppua.

“Meillä oli positiivinen ongelma, kun kasvoimme ulos näistä Maria 01 -toimitiloista ja nyt olemme siirtyneet suurempiin toimitiloihin muutaman korttelin päähän”, Rahman lisää.

Enemmän väkeä haluaisi kursseille, kuin kapasiteetti antaa myöden.

”Meillä oli positiivinen ongelma. Enemmän väkeä haluaisi kursseille, kuin kapasiteetti antaa myöden.”

Kehitysvammaisia työllistävällä Ura-avaimellakin olisi enemmän töitä tarjolla, mutta kehitysvammaisten saaminen palvelun piiriin vaatii yhteiskunnallista tahtotilaa. Esteenä ovat muun muassa kehitysvammaisten työllistämisjärjestelmän erilaiset rajoitteet.

”Ura-avaimen tavoitteena olikin romuttaa nykyistä järjestelmää ja luoda uusi malli vanhan mallin kylkeen, jos voitto kilpailussa olisi napsahtanut”, kertoo Ura-avaimen Marja Visti-Koskinen.

Nyt konseptia on pitänyt miettiä uudestaan, mutta unelma elää yhä.

Tulevaisuudennäkymät ovat valoisat

Kaikki tiimit jatkavat toimintaansa ja Ratkaisu 100 näkyy mukavasti enää peruutuspeilistä.

”Tällä hetkellä pyrimme skaalaamaan Osaamisbottia julkisella puolella. Lisäksi keskustelemme aktiivisesti yritysten ja yksityisten valmennusfirmojen kanssa Osaamisbotin käyttöönottamisesta myös yritysten ja tiimien sisäiseen käyttöön”, Koistinen valottaa tulevaisuuden näkymiä.

Integrifyn Daniel kertoo myös skaalaussuunnitelmista ulkomaille, mutta ne saavat toistaiseksi odottaa, sillä ”kilpailun jälkeen ollaan käytetty resursseja siihen, että meidän prosessi täällä toimii ja on tehokas, jotta sitä voidaan myöhemmin alkaa viemään ulkomaille”.

Tiimejä kannattaa tarkkailla jatkossakin. Kuulemme heistä varmasti lisää!

Ota yhteyttä

Mistä on kyse?