Poiminnat
Arvioitu lukuaika 2 min

Datasta uutta liiketoimintaa matkailualalle – yrittäjät saivat valmennuksesta käytännön tukea 

Tieken toteuttamaan valmennukseen osallistuneet matkailu- ja ravintola-alan yritykset kokevat saaneensa konkreettista tukea datapohjaisten palvelujen luomiseen.  

Kirjoittaja

Katri Korhonen

Asiantuntija, Data ja kilpailukyky

Julkaistu

Vuoden 2022 keväällä alkanut Tieken (Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) matkailu- ja ravintola-alan alan yrityksille suunnattu Datasta kasvua -verkkovalmennus päättyi onnistuneisiin tunnelmiin. Valmennus perustui Sitran kehittämään ohjelmaan, joka tähtää liiketoiminnan kehittämiseen datan avulla.  

Matkailualan konkariyrittäjä Maria Ojajärvi kokee saaneensa valmennuksesta aitoa tukea. Ojajärvi pohtii elämysmatkoja tarjoavaan yritykseensä uusia palvelukonsepteja datan avulla. Täyttäessään arvolupaus-työkalua valmennuksen aikana, Ojajärvi tunnisti uusia asiakasryhmiä, joille virtuaalimatkoja voisi tarjota. Ojajärvelle tärkein oivallus valmennuksessa oli asiakasryhmien tarpeiden kartoittaminen, johon hän hakee tueksi dataa useista lähteistä ja analytiikasta.  

Matkailualalla kaivataan lisää datan hyödyntämisen menestystarinoita, jotta yrittäjä voi hahmottaa mitä kaikkea datan avulla voi kehittää. Ojajärvi toivoo käytännön esimerkkejä edelläkävijöiltä, jotka kertoisivat omista kokemuksistaan. 

Tammikuun aikana Tieke ja Sitra kertovat Datasta kasvua -ohjelman tuloksista ja esittelevät ohjelmaan osallistuneiden yritysten onnistumispolkuja 20.1. klo 8.30 alkaen AamuAreenassa. Ilmoittaudu mukaan!

Liiketoiminnassa data on tärkeä kilpailukyvyn raaka-aine, jota selvitysten mukaan suomalaiset yritykset eivät kuitenkaan osaa hyödyntää. Sitran kehittämä Datasta kasvua -ohjelma on suunnattu erityisesti pk-yrityksille, jotka haluavat hyödyntää dataa paremmin liiketoiminnassaan.

Lue Maria Ojajärven haastattelu Tieken sivuilta.

Mistä on kyse?