archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Dialogilla kirkkaampi näkymä tulevaisuuteen

Yhteiskunnassamme löytyy laajasti tarvetta ja halua dialogiin. Voisiko kirjastoista muotoutua uusi kansanedustajien ja kansalaisten keskusteluareena?

Kirjoittaja

Janne Kareinen

Julkaistu

Suomen vahvuus on perinteisesti ollut se, että olemme ymmärtäneet toinen toisiamme. Nyt tilanne on muuttunut. Keskustelukulttuurin kärjistyminen on johtanut siihen, että kansalaiset seuraavat julkista keskustelua ja päätöksentekoa turtuneina, hämmentyneinä tai tyrmistyneinä. Eikä ihme.

Monimutkaisessa maailmassa tarve muodostaa yhteistä ymmärrystä korostuu, sillä kenelläkään ei yksin ole oikeita vastauksia laaja-alaisiin ongelmiin. On päästettävä irti toiveesta, että muut tulisivat järkiinsä ja sen sijaan antautua dialogiin, jossa parhaimmillaan pystytään ajattelemaan yhdessä.

Tämän radikaalin muutoksen tarve tunnustetaan laajasti eri tahoilla. Esimerkiksi yli sadan keskeisen suomalaisen vaikuttajan haastatteluihin pohjautuvassa Kansanvallan peruskorjaus -työpaperissa ehdotetaan, että päätöksenteon agendan pitäisi nousta laajasta, muun muassa puolueiden ylläpitämästä kansalaiskeskustelusta.

Vaan missä tällaista keskustelua voitaisiin käydä ja osaammeko ylipäätään keskustella?

Kirjastoista luottamuksellinen tila yhteiseen dialogiin

Suomalaiset ovat aina keskustelleet saunassa tasavertaisesti ja luottamuksellisesti. Nyt on aika laajentaa keskustelu saunojen ulkopuolelle. Ilahduttavan monet toimijat ovat tähän jo tarttuneetkin. Monet kunnat, järjestöt ja säätiöt ovat käynnistämässä dialogeja ja hankkimassa dialogiosaamista omaan organisaatioonsa Erätauko-toimintamallia hyödyntäen.

Erilaisia paikkoja käydä dialogia tarvitaan. Kuvitellaanpa hetki mitä seuraisi, jos kirjastoihin ympäri Suomen tulisi dialogitiloja, joissa voisi säännöllisesti käydä syventämässä ymmärrystään omista ja toisten näkökulmista ja saamassa ennalta-arvaamattomia oivalluksia yhdessä hyvin erilaista lähtökohdista tulevien kanssa.

Miten esimerkiksi ymmärrys yhteiskunnasta ja erilaisista näkökulmista kasvaisi, jos kansalaiset kävisivät kirjastoissa tasavertaista keskustelua kansanedustajien kanssa parhaillaan käsiteltävistä asioista?  Voisiko eduskunnassa tehtävien yhteiskunnallisten aloitteiden merkittävyys ja koskettavuus näiden keskusteluiden seurauksena kasvaa?

Paras tapa rakentaa tulevaisuutta on tehdä sitä keskustellen

Keskustelumahdollisuus kansanedustajien kanssa voisi olla yksi tapa tuoda kaikkia koskettavia aiheita helpommin lähestyttäväksi – ja nostaa eduskunta jälleen keskeiseksi yhteiskunnallisten keskustelunavausten alustaksi.

Kompleksisessa maailmassa kukaan ei näe tulevaisuuteen selkeästi. Siksi paras tapa rakentaa tulevaisuutta on tehdä sitä keskustellen, kaikkien panosta arvostaen.

Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan dialogin hyödyntämisestä Erätauko teoiksi -tapahtumaan 15.3.

Erätauko-toimintamallin sivuille on koottu avoimesti hyödynnettäväksi työkaluja dialogin käymiseksi eri aiheista ja erilaisissa tiloissa. Lisäksi sivulle on koottu käytännön kokeilutietoa dialogin hyödyistä ja hyödyntämisestä. Erätauon sivuille pääset tästä.

Mistä on kyse?