Kommentti
Arvioitu lukuaika 3 min

Hoi ehdokas, näin uudistat soten

Tässä sinulle 3+1 testattua ratkaisua, jotka luovat ihmislähtöisiä sote-palveluja

Kirjoittaja

Tuula Tiihonen

Johtava asiantuntija, Demokratia ja osallisuus

Julkaistu

Hei aluevaaliehdokas, toivottavasti vaalityö on sujunut hyvin haastavista oloista huolimatta!

Kirjoitan sinulle, koska tulevana valtuutettuna sinulla on valta  ̶  yhdessä muiden valtuutettujen kanssa  ̶  rakentaa nykyistä vaikuttavampia, ihmislähtöisempiä ja helpommin saavutettavia sote-palveluja. Nyt siihen avautuvat entistä paremmat mahdollisuudet, kun jatkossa sama alueellinen organisaatio päättää palvelujen kokonaisuudesta.

Tulevan työsi avuksi kokosin vinkkilistan sote-palvelujen uudistamiseen. Nollasta ei tarvitse aloittaa, sillä Suomessa on Sitrankin avulla kehitetty useita ratkaisuja, joita on jo testattu ja kokeiltu ja jotka vain odottavat käyttöönottoa.

1. Varmista, että suomalainen huippuinnovaatio Terveyshyötyarvio (care gap) otetaan käyttöön hyvinvointialueellasi.

Terveyshyötyarvion avulla hyvinvointialueellasi voidaan tunnistaa väestö- ja yksilötasolla hoitovaje ja vähentää terveyseroja hoitoja kohdentamalla (oikeaa hoitoa oikeaan aikaan) sekä tunnistaa terveyttä uhkaavat riskit ajoissa. Tätä digitaalista potilastietojärjestelmään liitettävää työkalua on pilotoitu Helsingissä Sitran tuella ja sen avulla esimerkiksi koronavirusrokotteet on kohdennettu niistä eniten hyötyville helsinkiläisille. Työkalun avulla voimavaroja voidaan kohdentaa toimiin, joilla on mahdollisimman suuri terveysvaikutus tarvittavaan rahoituspanokseen verrattuna. Viro valitsi terveysarvion perustana olevan päätöksenteon tuen parhaaksi julkiseksi digitaaliseksi palveluksi viime vuonna.  Seuraa siis Helsingin ja Viron valtion esimerkkiä ja varmista työkalun käyttöönotto hyvinvointialueen johtamisen tukena.

2. Edistä omalääkäri-toimintamallin käyttöönottoa alueellasi

Sitra on ollut mukana kehittämässä paitsi digitaalisia työkaluja myös erilaisia toimintamalleja terveyskeskusten ja perusterveydenhuollon kehittämiseksi. Terveyskeskusten toiminnan ja asiakkaiden hoidon jatkuvuuden kannalta keskeiseksi tekijäksi on osoittautunut nimetty omalääkäri/hoitaja -työpari. Tärkeää olisi, että asiakas voisi olla yhteydessä omahenkilöönsä, jos hänellä on mitä tahansa hyvinvointiinsa liittyvää asiaa. Myös lääkärin aikaa säästyy huomattavasti työajan kohdentuessa nimenomaan lääkärin työhön ja hän voi keskittyä potilaisiin, jotka hän jo ennalta tuntee. Suuri osa terveyskeskusten työstä on nuorien, vastavalmistuneiden lääkärien varassa, jotka suorittavat yhdeksän kuukauden  koulutusjaksoaan­ Tässä on myös suuri mahdollisuus, jos nämä nuoret innokkaat lääkärit päättäisivät jäädä sote-keskuksiin töihin, toisin kuin nykyisin. Lääkärien ja hoitajien työn kannustimiin voitaisiin vaikuttaa siirtymällä väestövastuupohjaiseen omalääkäri/perhelääkärimalliin, jota on kokeiltu menestyksekkäästi Suomessa ja jota on sovellettu monissa muissa maissa jo vuosia.  Jos perhelääkärit tekisivät yhteistyötä muiden ammattilaisten kanssa, voitaisiin huono-osaisuuden ehkäisyyn puuttua nykyistä aikaisemmassa vaiheessa.

3. Varmista alueesi edelläkävijyys uusilla tiedolla johtamisen asiantuntijoilla

Tarvitsemme uutta osaamista lääkärien ja hoitajien työn tueksi. Varmista se käynnistämällä uusien hoitotyötä ja digiosaamista hyödyntävien ammattilaisten koulutusohjelma. Seuraa siis Satakunnan ja Lapin esimerkkiä ja varmista koulutusohjelman käynnistäminen myös omalla hyvinvointialueellasi.

+1 Ota ihmiset mukaan kehitystyöhön

Kun tulet valituksi, pääset päättämään siitä, miten sotepalvelut alueellasi järjestetään. Vaalikeskustelussa palveluiden organisointia vähemmälle huomiolle onkin jäänyt demokratian toteutumien – miten asukkaat pääsevät osallistumaan päätöksentekoon?  Yhä kasvava joukko suomalaisia kokee, ettei demokratia nykymuodossaan välitä heidän toiveitaan tarpeeksi tehokkaasti päätöksentekoon. Siksi hyvinvointialueilla on loistava mahdollisuus luoda uusia päätöksenteon ja osallistumisen foorumeita, ja vapaus päättää näistä pitkälti itse. Asukkaiden laajempi osallistuminen on voimavara tietopohjan laajentamiseen, luottamuksen rakentamiseen, voimattomuuden tunteen ehkäisemiseen ja näin myös edustuksellisen järjestelmän vahvistamiseen. Sitra voi auttaa alueita osallistumisen ohjelman luomisessa.

Toivon sinulle menestystä vaaleissa! Ota yhteyttä, mikäli innostuit näistä vinkeistä!

Kirjoittaja on sote- ja datakonkari, joka on ollut kehittämässä useita terveydenhuollon innovaatiota. 

Mistä on kyse?