Puheenvuoro
Arvioitu lukuaika 3 min

Kiertotalous rakentuu yhdessä

Kiertotalousvalmennus toi yhteen kiinteistö- ja rakennusalan toimijoita ja auttoi luomaan uutta liiketoimintaa.

Kirjoittajat

Nani Pajunen

Johtava asiantuntija, Kestävyysratkaisut

Tuula Sjöstedt

Asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Julkaistu

Eilen huipentui kiinteistö- ja rakennusalan Kiertotalousvalmennus. Hanke on onnistunut erinomaisesti. Se oli jatkoa Kiertotaloussprintti-hankkeelle, joka jo kokosi alan toimijoita yhteen. Nämä hankkeet ovat kannustaneet luomaan alalle uutta kiertotalous Kiertotalous Talousmalli, jossa ei tuoteta jatkuvasti lisää tavaroita, vaan kulutus perustuu omistamisen sijasta palveluiden käyttämiseen: jakamiseen, vuokraamiseen sekä kierrättämiseen. Materiaaleja ei lopuksi tuhota, vaan niistä syntyy yhä uudelleen uusia tuotteita. Avaa termisivu Kiertotalous -liiketoimintaa ja uudenlaisia toimintatapoja.

Keskeistä muutoksen onnistumiselle on ollut yhdessä tekeminen. Kiinteistö- ja rakennusala on määritellyt itse, mitä hiilineutraali kiertotalous Hiilineutraali kiertotalous Hiilineutraalisti toimiva eli nettopäästötön talousjärjestelmä, joka on sopeutunut maapallon kantokykyyn. Avaa termisivu Hiilineutraali kiertotalous alalla tarkoittaa, mitä tavoitteita sen saavuttamiseksi pitää asettaa ja millä toimenpiteillä voidaan edetä kohti näitä tavoitteita.

Hiilineutraalissa kiertotaloudessa on kyse aivan uudenlaisesta toimintamallista, joka vaatii myös sitä tukevaa politiikkaa. Yhdessä nämä vievät kohti kestävästi rakennettua ympäristöä. Kun huomioidaan sekä rakennukset että liikenne, on rakennetun ympäristön osuus Suomen energiankäytöstä 60 prosenttia ja päästöistä 55 prosenttia. Siksi alalla on myös suuri rooli niiden vähentämisessä.

Kiertotaloudessa rakennetun ympäristön rooli on aivan olennainen, jotta materiaalien ja energian kiertokulkuja saadaan optimoitua sekä resurssit palautettua kiertoon ja uudistettua.

Johtoajatuksena on, että kiertotalouden malli ohjaa suunnittelemaan ympäristöämme niin, että se palvelee käyttäjien muuttuvia tarpeita, taipuu uusiin käyttötarkoituksiin ja toimii myös jakamistaloudessa.

Kiertotalouden mukainen suunnittelu hyödyntää myös ”vanhoja” ympäristöjä, uudistaa niiden elinkaaren ja pidentää niiden käyttöarvoa. Materiaaleille ja tuotteille etsitään uusia käyttömahdollisuuksia sitten, kun ne ovat tulleet tarpeettomiksi. Näin tuotteisiin ja materiaaleihin sitoutunut rahallinen arvo ja käyttöarvo säilyvät kiertokuluissa eivätkä mene hukkaan.

Kiertotaloudessa rakennettu ympäristö osallistuu voimallisesti myös uusiutuvan energian tuotantoon ja on osa energiajärjestelmää. Kiertotalous uudistaa KIRA-alan liiketoimintamalleja ja haastaa myös meidän loppukäyttäjien toiveet ja odotukset kuluttajina ja omistajina.

Tutustu hankkeen tuloksiin Green Building Council Finlandin sivuilla.

 

Mistä on kyse?