archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Kiinnostaako Soteuttamo? – Näin siirryt tuumasta toimeen!

Soteuttamon starttipaketti listaa tärkeimmät huomioitavat asiat verkostoitumistapahtuman suunnittelussa, tapahtuman järjestämisessä ja verkoston ylläpidossa.

Kirjoittaja

Elina Eerola

Asiantuntija, Uudet vaikuttamisen tavat

Julkaistu

Innostunut fiilis juuri käydyistä keskusteluista, pää täynnä ideoita oman toiminnan uudistamiseen ja puhelimeen talletettu uusia kontakteja?

Keräämämme palautteen perusteella tällainen saattaa olla tunnetila Soteuttamon jälkeen.

Moni on tunnistanut verkottamis- ja kehittämiskonsepti Soteuttamon hyödyt niin sote-palvelujen järjestäjälle kuin palveluntuottajille. Tämän seurauksen useat tahot ovat tiedustelleet meiltä mahdollisuutta järjestää Soteuttamo omalla alueellaan.

Vastauksena tähän tarpeeseen kokosimme Soteuttamon ”starttipaketin”. Informatiivinen paketti löytyy täältä sekä tämän jutun alareunasta.

Megatrendeihin on helpompi reagoida yhdessä kuin yksin

”Soteuttamo voimaannuttaa ja verkottaa innostuneet soten uudistajat, jotka haluavat ihmislähtöisempiä palveluita sekä avointa yhteistyötä yleisen hyvinvoinnin ja elinvoimaisuuden edistämiseksi”, kuuluu Soteuttamon visio.

Yhä useammat ovat havahtuneet tähän. Tulevaisuuteen on valmistauduttava ja yhdessä siihen on helpompi tarttua kuin yksin.

Tulevaisuustalona Sitra kartoittaa tulevaisuuden megatrendejä. Suuri osa näistä ohjaa toimintaamme jo nykyisin ja osa vaikuttaa elämäämme entistä vahvemmin tulevaisuudessa. Globaaleja megatrendejä ovat esimerkiksi ikääntyminen, kaupungistuminen ja digitalisaatio.

Maailman muuttuessa nopeasti, asioita ei enää voida tehdä samalla tapaa kuin menneinä vuosikymmeninä. Tämän vuoksi meidän on päivitettävä niin ajattelu- kuin toimintatapojamme.

Soteuttamo on paikka, jossa tulevaisuuden haasteita nostetaan esille ja mietitään yhdessä, miten kukin omista lähtökohdistaan voi vastata niihin.

Mistä kaikki alkoi…

Soteuttamo-konseptia lähdettiin toteuttamaan ja kehittämään yhdessä soten laajennettua valinnanvapautta parhaillaan kokeilevien alueiden kanssa, mutta nyt mukana on myös muita tahoja, sillä tulevaisuuden muutos- ja kehityspaineet koskevat kaikkia.

Soteuttamo tarjoaakin monenlaista apua uudistusmielisille. Soteuttamot eroavat muista paikallisesti järjestettävistä tilaisuuksista siten, että niihin ovat tervetulleita kaikki yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin toimijat, jotka ovat kiinnostuneita sote- ja hyvinvointialasta.

Tavoitteena on rikkoa yhdessä siiloutunutta ajattelutapaa, rakentaa ekosysteemejä ja valmistautua tulevaisuuteen asiakas- ja kilpailukykynäkökulmasta. Sote-palvelujen järjestäjälle Soteuttamo on loistava työkalu alueen elinkeinoelämän vahvistamiseen ja palvelutuotannon jatkuvan kehittämisen tukemiseen.

…ja miten se kaikki jatkuu

Jos ja kun ryhdyt suunnittelemaan Soteuttamoa, niin muista, että tapahtumalla pitää olla selkeä tavoite. Soteuttamoiden teemat voivat vaihdella alueen tarpeiden mukaan.

Tilaisuuksissa on hyvä jakaa ajankohtaista tietoa ja kertoa mitä mahdollisuuksia sote-uudistus tuo osallistujille. Avoimen vuorovaikutuksen syntymiseksi on tärkeää, että tilaisuudessa on aikaa verkostoitumiselle ja työpajojen tai muiden menetelmien myötä syntyy keskustelua ja jokainen pääsee konkreettisesti miettimään omaa toimintaansa uuden edessä.

Suunnitellessasi Soteuttamoa, ota yhteyttä Sitraan. Soteuttamon taustajoukot auttavat mielellään tilaisuuden sisällön ideoinnista, vinkkaavat mielenkiintoisia puhujia ja mahdollisuuksien mukaan ovat itse käytettävissä puhujina, fasilitaattoreina tai osallistuvat tapahtumaan. Samalla saat Soteuttamo-logon käyttöösi ja oman tilaisuutesi soteuttamo.fi:n tapahtumakalenteriin.

Soteuttamo toimii kokeilukulttuurihengessä ja jatkuvan oppimisen alustana, joten kuulemme mielellämme tilaisuuden jälkeen, miten meni. Kuinka monta osallistujaa Soteuttamo tavoitti, oliko mediaa paikalla tai haluatko kirjoittaa tapahtumasta blogin?

Kuulemisiin ja tapaamisiin Soteuttamisen merkeissä!

You need to accept statistics-cookies to display content from Slideshare

Open cookie settings

Soteuttamo starttipaketti from Sitra

Mistä on kyse?