archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Kokeillen kohti kiertotaloutta

Maailma tarvitsee edelläkävijöiden ratkaisuja siihen, miten talouden ja hyvinvoinnin kasvu eivät enää perustu luonnonvarojen tuhlaavaan käyttöön. Sillä, miten asumme, liikumme ja syömme ja mitä ostamme, on merkittäviä ympäristövaikutuksia.

Kirjoittaja

Laura Järvinen

Johtava asiantuntija, Luonto ja arki

Julkaistu

Valtioneuvoston kanslian Kokeileva Suomi -tiimi avasi kesäkuussa kokeiluhaun kiertotaloudesta. Lähtökohtana on innostaa ihmisiä toimimaan uudella tavalla. Tavoitteena on löytää ideoita, jotka voisivat tehdä asumisesta, liikkumisesta tai ruuasta kiertotalouden periaatteiden mukaista. Kiertotaloudessa kulutus perustuu omistamisen sijasta palveluiden käyttämiseen. Materiaaleja ei lopuksi tuhota, vaan niistä syntyy yhä uudelleen uusia tuotteita.

Siirtymisessä kohti kiertotaloutta tarvitaan rohkeita uusia avauksia, jotka yhdistävät eri sektoreiden osaamista. Kokeiluhaun tarkoituksena on saada samoista teemoista kiinnostuneet toimimaan yhdessä ja löytää hedelmällisiä tapoja testata ideoita pienimuotoisesti käytännössä siten, että niillä on onnistuessaan myös jatkomahdollisuuksia.

Kokeiluhaku täydentää vuonna 2016 Sitran johdolla laadittua kansallista kiertotalouden tiekarttaa, joka hahmotteli ensimmäiset konkreettiset askeleet kohti kiertotaloutta. Tähän muutokseen tarvitaan pitkän tähtäimen politiikan ohella myös nopeita kokeiluja ja konkreettisia pilotteja.

Kokeiluhaun avulla kansalaislähtöiset pienkokeilut asettuvat osaksi isompaa yhteiskunnallista muutosta. Ruohonjuuritasolta ponnistavat kokeilut voidaan skaalata ratkaisuiksi, jotka muuttavat olemassa olevia rakenteita. Ne myös auttavat pilkkomaan laajoja ja monimutkaisia kysymyksiä kokeiltaviksi kokonaisuuksiksi. Onnistuessaan kokeilut voivat muuttaa ajattelun ja toiminnan tapoja. Varsinkin silloin, kun kansalaiset ovat mukana niitä toteuttamassa.

Sitran kiertotaloustiimi sparraa hakuun osallistuvia ja on mukana tuomaristossa. Etsimme pienkokeilujen kautta myös ideoita, jotka voitaisiin laajentaa kiertotalouden tiekartan tavoitteita toteuttaviksi piloteiksi.

Kokeiluhaku on avoinna 31.8.2017 asti. Lue lisää Kokeilunpaikka.fi-sivustolta ja jätä sinne oma ehdotuksesi!

Mistä on kyse?