archived
Arvioitu lukuaika 5 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Kolmas kerta toden sanoo

Syksyn Vaikuttavuuskiihdyttämöön osallistunut Intelles rakensi vaikuttavuuden osaksi hinnoittelumalliaan. Nyt ollaan ytimessä, bloggaa Heidi Humala.

Kirjoittaja

Heidi Humala

Julkaistu

Syksyn Vaikuttavuuskiihdyttämöön osallistunut Intelles rakensi vaikuttavuuden osaksi hinnoittelumalliaan. Nyt lähestytään vaikutavuuden ydintä, bloggaa kiihdyttämön toimintaa Sitrassa koordinoiva Heidi Humala.

Rovaniemeläinen, ikäihmisten itsenäisen selviytymisen ratkaisuja tuottava Intelles Informatica Oy palkittiin syksyn 2016 Vaikuttavuuskiihdyttämön päätteeksi erinomaisesta työstään vaikuttavuuden mallintamisen saralla. Vuonna 2014 perustettu yritys tunnetaan myös nimellä Suvanto Care. Se on nuori ja ketterä langattomien turvajärjestelmien kehittäjä, joka halusi kiihdyttämön kautta oppia rakentamaan vaikuttavuuden osaksi varsinaista bisnesmalliaan.

Intelles vei opit vielä yhden askeleen pidemmälle ja rakensi vaikuttavuuden myös osaksi hinnoittelumalliaan. Mallissa olennaista on se, että kaikki osapuolet – ikäihmiset, omaiset, julkinen sektori ja Intelles itse – seisovat saman tavoitteen takana, saavutettavat hyödyt jaetaan osapuolten kesken ja kaikki voittavat. Todellinen win-win-win(-win)!

Vaikuttavuusperusteiselle toiminnalle on Suomessa tarve, sillä ikäihmisten osuus Suomen väestöstä kasvaa huimaa vauhtia vielä useita kymmeniä vuosia, ja hoivan tarve tulee lähes kaksinkertaistumaan nykyisestä.  Nykyisellä kustannusrakenteella laitos- ja palveluasumista ei voida lisätä samassa suhteessa, vaan myös julkisella sektorilla tulee ottaa käyttöön nykyistä vaikuttavampia kotihoivan malleja. Lähtökohtana ei voi olla pelkkä laitteiden tai hoivatyön hintakilpailuttaminen, vaan hoivan tulee lähteä liikkeelle vaikuttavuuden aikaansaamista tuloksista. Todellisiin tuloksiin päästään vain muuttamalla vanhustenhoivan koko toimintamallia. Vaikuttavuuden todentaminen on tässä avainasemassa.

”Vaikuttavuus on käytännössä pidemmän aikavälin vaikutuksia. Meidän toimintamallissa välittömänä vaikutuksena on esimerkiksi vanhukselle oikea-aikaisesti tarjottava apu. Kun vaikuttavuuden näkökulmasta mennään ylemmälle tasolle, yhä useampi vanhus voi asua turvassa kotona. Vaikuttavuuden tuomat säästöt ovat pidemmän aikavälin välillistä vaikutusta, jotka vaativat myös todentamista tästä näkökulmasta”, pohtii Intellesin toimitusjohtaja Antti Haukipuro.

Sitran kolmas Vaikuttavuuskiihdyttämö keskittyi ikääntymisen ohella myös muihin suomalaisen yhteiskunnan haasteisiin, kuten lasten ja lapsiperheiden hyvinvointiin sekä työhyvinvointiin. Mukana oli kymmenen mielenkiintoista toimijaa. Kiihdyttämön koulutus- ja mentorointikokonaisuus auttaa yrityksiä ja järjestöjä mallintamaan ja mittamaan toimintansa vaikuttavuutta sekä kehittämään sijoitus- ja rahoitusvalmiuttaan.

Erityistunnustuksen saivat Nicehearts ja SOS-Lapsikylä

Myös kiihdyttämön osallistujat pääsivät äänestämään vaikuttavaa toimijaa keskuudestaan. Intellesin lisäksi erityistunnustuksen saivat Nicehearts ry ja SOS Lapsikylä.

Nicehearts tekee äärimmäisen arvokasta työtä tyttöjen ja naisten voimaannuttamisen, yhteiskunnallisen aseman ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Järjestöllä on jo yli 15 vuoden kokemus tästä työstä, ja nyt se keskittyy toiminnan laajentamiseen kymmenelle paikkakunnalle seuraavan kymmenen vuoden aikana. (Lue Niceheartsin blogi.)

Toinen pidemmän ajan konkari, SOS Lapsikylä, on yli 50 vuoden kokemuksella auttanut syrjäytymisuhan alla olevia lapsia ja lapsiperheitä erilaisten tukipalvelujensa kautta. He keskittyvät nyt vaikuttavuuden mallintamiseen ja mittaamiseen pohjautuvan SOS Lapsikylä -kumppanuuskuvion levittämiseen Suomessa sekä mallin hyödyntämiseen myös laajassa kansainvälisessä verkostossaan. (Lue SOS-Lapsikylän blogi.)

Keväällä vielä yksi Vaikuttavuuskiihdyttämö – haku tammikuussa

”Kolmas kerta toden sanoo”-toteamus pitää todella paikkaansa, kun katsoo taaksepäin ja miettii, miksi ja miten tähän kiihdyttämöharjoitukseen Sitrassa oikein lähdettiin. Palveluntuottajat ovat tärkeä osa vaikuttavuusinvestoimisen ekosysteemiä, joten kiihdyttämöllä on ollut alusta alkaen kaksi päätavoitetta: entistä vaikuttavampien hyvinvointipalveluiden edistäminen sekä näiden palveluntuottajien sijoitus- tai rahoitusvalmiuden kehittäminen.

Palvelun vaikuttavuus pitää voida mallintaa, mitata ja todentaa mahdollisimman konkreettisella tasolla, jotta ostajat ja sijoittajat voivat tehdä oikeaan tietoon ja vaikuttavuuteen perustuvia investointipäätöksiä. Läpinäkyvyys ja palvelujen vertailumahdollisuus ovat myös palveluiden loppukäyttäjien etu.

Rinnakkaiskohderyhmänä ovat tietenkin itse sijoittajat ja palveluiden ostajat. Kiihdyttämön kautta tuomme esille yrityksiä, joihin voisi sijoittaa vaikuttavuusperusteisesti. Liikkuvana maalina on edelleen se, miten syvälle vaikuttavuuteen pitää pureutua ja mikä on riittävää. Kiinnostusta sijoittajapuolella on, mutta osaamista pitää vielä kehittää puolin jos toisin.

Kolmannen Vaikuttavuuskiihdyttämön piti olla sarjansa viimeinen, mutta kysynnän vuoksi järjestämme vielä neljännen ohjelman keväällä 2017 ennen kuin Sitran työ vaikuttavuusinvestoimisen saralla päättyy kesäkuun lopulla – ja työlle on löydetty jatkaja.  Lisätietoja kevään ohjelmasta ja osallistumismahdollisuuksista löytyy Sitran verkkosivuilta tammikuun aikana. Ohjelma on tarkoitus toteuttaa maalis-huhtikuussa.

Keväällä testaamme myös vaikuttavuussisällön viemistä kahteen kumppanikiihdyttämöön, jotka ovat xEdu (koulutus) ja Vertical (terveysteknologia). Lisäksi testaamme julkiselle sektorille suunnattua koulutuskokonaisuutta. Vaikuttavuuteen perustuvaa osto-osaamista on tärkeä jalkauttaa julkiselle sektorille, etenkin kuntiin, jotka tekevät vuosittain hankintoja noin 35 miljardin euron arvosta.

Paljon olemme itsekin oppineet ja oivaltaneet. Erityisen iloisia olemme siitä, että kolmesta ensimmäisestä kiihdyttämöstä kertyneet opit vahvistavat näkemystä, jonka mukaan vaikuttavuudesta ON aitoa kilpailuetua hyvinvointialan palveluntuottajille!

Suurkiitos hyvästä työstä kolmannen Vaikuttavuuskiihdyttämön kouluttajille ja mentoreille – Jenni Selosmaalle, Kristiina Ullgrenille ja Saila Kokkoselle Impactor Consulting Osk:stä, Saila Tykkyläiselle Vaikuttava yritys Oy:stä, Juha Leviäkankaalle Suomen Säätiötilipalvelusta ja sijoitusvalmiusmentoreillemme Sami Etulalle Etula Group Oy:stä ja Harri Männistölle.

Mistä on kyse?