Loki
Arvioitu lukuaika 2 min

Lab loki #27: Miten innovaatioportfolioita sovelletaan Suomessa ja maailmalla?

Globaalit ja yhteiskunnalliset haasteet eivät ratkea yksittäisillä projekteilla ja lyhytaikaisilla, siiloutuneilla panostuksilla. Innovaatioportfoliot pyrkivät vastaamaan näihin haasteisiin tuomalla innovaatiotoimintaan pitkäjänteisen eri tahojen välisen yhteistoiminnan sekä yhdessä oppimisen.

Kirjoittaja

Mikael Seppälä

projektiasiantuntija, Laurea-ammattikorkeakoulu

Julkaistu

Järjestimme Sitran yhteiskunnallisessa koulutuksessa keväällä 2020 innovaatioportfolioita koskevan työpajasarjan, johon osallistui henkilöitä liki 20 suomalaisesta tai Suomessa toimivasta organisaatiosta. Ryhmän työn tuotoksena syntyi lähestymistapaa kuvaava Radikaali epävarmuus vaatii radikaalia yhteistoimintaa – Askelmerkkejä systeemiseen muutokseen innovaatioportfolioilla -muistio. Työpajasarjan lähtökohtana oli  tammikuussa 2020 järjestetty kansainvälinen työpaja, jossa kuulimme lähestymistavasta ja sen soveltamisesta kestävän kehityksen parissa toimivilta organisaatioilta.

Reilua vuotta myöhemmin keskiviikkona 5.5.2021 kokoonnuimme jälleen yhteen jakamaan ajatuksia innovaatioportfolioiden soveltamisen haasteista ja mahdollisuuksista arjessa – nyt vuoden verran käytännön kokemuksia rikkaampana. Tapahtuman yhteydessä julkaistiin myös muistion englanninkielinen käännös.

Tilaisuudessa puhuivat Niina Kuusanniemi-Abbotts Kotkan-Haminan seudun elinkeino- ja matkailupalveluita kehittävästä Cursor Oy:stä, Arnaldo Pellini kansainvälisten kehityshankkeiden parissa toimivasta Capability Oy:stä, Jenni Räsänen Helsingin kaupungilta ja Päivi Myllykangas Pirkanmaan liitosta.  

Innovaatioportfolioita hyödynnetään monipuolisesti

Jenni Räsänen soveltaa innovaatioportfolioita Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialat sekä sosiaali- ja terveystoimialat yhdistävässä projektissa, jossa edistetään vanhusten liikkumisen palveluja. Innovaatioportfolioiden avulla pyritään muodostamaan projektissa kokonaiskuvaa sekä kaupungin että sen alihankkijoiden tarjoamista palveluista sekä pyritään koostamaan niistä vanhusten tarpeisiin vastaava kokonaisuus. Kaupungin tekemistä alueella voi seurata Helsingin liikkumisvahti -palvelussa.

Päivi Myllykangas Pirkanmaan liitosta avasi, kuinka innovaatioportfolioajattelua oli hyödynnetty EU-rahoitteisten hankkeiden valintaprosessissa. Erilaiset ideat klusteroitiin teemojen ympärille hankkeiden virallisten valintakriteerien mukaisesti ja vaikuttavuutta arvioitiin samanaikaisesti kolmesta eri näkökulmasta: systeemiorientaatio, kompetenssien vahvistamisen ja uudistaminen sekä kestävyys. Prosessin aikana innovaatioportfoliot lähestymistapa haastoi selventämään abstrakteja käsitteitä näkyviksi, visualisoimaan kytköksiä eri tahojen ja asioiden välillä ja luomaan lupaavan toisiinsa kytkeytyneen hankekokonaisuuden.

Tapahtumassa oli kansainvälisenä vierailijana UNDP Innovationin Giulio Quaggiotto, joka päivitti uusimmat kuulumiset UNDP:n innovaatioportfolioiden soveltamisen rintamalta. Vaikka UNDP:ssä on lähestymistapaa viety eteenpäin jo useamman vuoden ajan, sielläkin haetaan edelleen vastauksia esimerkiksi siihen, miten päästään siiloista transformaation rahoittamiseen. Lisäksi UNDP:ssa pohditaan, miten projektien johtamisesta siirrytään enemmän kohti portfolioiden ohjaamista ja miten edistetään vastuuvelvollisuuksien sijaan oppimiseen perustuvaa toiminnan seurantaa ja arviointia.

Giulion esityksen kalvot on katsottavissa SlideSharessa:

You need to accept statistics-cookies to display content from Slideshare

Open cookie settings

Sitran yhteiskunnallinen koulutus jatkaa strategian mukaisesti suomalaisen yhteiskunnan muutoskyvyn ja yhteistoimintakyvyn kasvattamista. Tilaisuuden tavoitteena oli myös kuulla ryhmältä näkemyksiä siitä, miten voisimme edistää innovaatioportfolioiden soveltamista ja leviämistä jatkossakin.

Mistä on kyse?