Kommentti
Arvioitu lukuaika 3 min

Luonnonvarojen ylikulutukseen tarvitaan pikainen muutos – Lue 5+1 nostoa Global Resources Outlook 2024 -suurraportista

Tarvitsemme ripeän muutoksen kohti kestäviä tapoja tuottaa ja kuluttaa. Vain näin voimme lisätä hyvinvointia ja selättää ekologisen kestävyyskriisin, painottaa kansainvälinen jättiraportti.

Kirjoittaja

Eero Jalava

Johtava asiantuntija, Globaali yhteistyö, Kestävyysratkaisut

Julkaistu

Viesti on selvä: luonnonvarojen lisääntyvä käyttö on merkittävin syy ilmastokriisin, luontokadon ja saastumisen taustalla. Asia käy ilmi Kansainvälisen luonnonvarapaneelin IRP:n laajasta raportista, joka julkaistiin perjantaina.

Global Resources Outlook 2024 summaa yhteen parhaan saatavilla olevan tiedon luonnonvarojen käytöstä ja tuotannosta. Raportti alleviivaa tarvetta ratkoa ilmastokriisiä ja luontokatoa yhdessä, ei erikseen. Raportti tarjoaa myös optimismia. Se arvioi, että talouskasvu on mahdollista kytkeä irti ympäristövaikutuksista ja kasvavasta luonnonvarojen käytöstä. Resurssitehokkuudella ja laajemmin kiertotaloudella voidaan leikata merkittävästi luonnonvarojen käytön kasvua.

IRP esittelee raporttia huhtikuun puolivälissä Brysselissä pidettävässä kiertotalouden huipputapahtumassa WCEF2024:ssä. IRP on Sitran järjestämän kiertotalousfoorumin tiedekumppani.

Mitä 181-sivuisesta raportista kannattaa tietää? Tässä 5+1 keskeistä nostoa:

1. Ihmiskunnan ei tarvitse tehdä valintaa talouskasvun tai vahvemman ympäristönsuojelun välillä

Hyvin suunnitellut ja toimeenpannut politiikkatoimet voivat samanaikaisesti kasvattaa taloutta ja hyvinvointia sekä vähentää ympäristövaikutuksia. Toimilla on kuitenkin valtava kiire, sillä ilmastokriisi ja luontokato etenevät.

2. Tarvitsemme muutoksia tuotantotapojen lisäksi kulutuksessa

Liikenteessä tämä tarkoittaa esimerkiksi panostamista toimivaan ja saavutettavaan julkiseen liikenteeseen, mikä vähentää henkilöautojen kysyntää, sekä nostaa käytössä olevien liikennevälineiden käyttöasteita.

3. Kannattaa keskittyä vaikuttavimpiin sektoreihin

Raportin mukaan rakennettu ympäristö ja liikenne synnyttävät eniten materiaalien kysyntää. Seuraavaksi tulevat ruoka- ja energiajärjestelmät. Yhteensä nämä neljä sektoria muodostavat noin 90 prosenttia globaalista materiaalien kysynnästä.

Mistä on kyse?

Global Resources Outlook 2024

  • Kansainvälisen luonnonvarapaneelin raportti tarjoaa uutta tietoa luonnonvarojen tuotannon ja kulutuksen trendeistä sekä niihin liittyvistä ympäristö- ja sosioekonomisista vaikutuksista.
  • Raportti tukee myös politiikkatoimien suunnittelua, kuten resurssitehokkuuden ja laajemmin kiertotalouden edistämistä.
  • Raporttia voi kutsua luonnonvarojen käytön ”IPCC:n raportiksi”, eli kansainvälisen ilmastopaneelin raportteja vastaavaksi, kattavaksi analyysiksi.

4. Resurssitehokkuutta edistävät toimet ovat avainasemassa

Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi päästöjen ja luonnonvarojen käytön minimointia rakentamisessa, toimivaa ja tehokasta joukkoliikennettä sekä kestävää tuotantoa ja kulutusta. Globaalia luonnonvarojen käytön kasvua voidaan leikata resurssitehokkuuden avulla kaksi kolmasosaa verrattuna perusuraan. Tällä olisi merkittäviä myönteisiä vaikutuksia ilmastonmuutoksen ja luontokadon torjunnassa.

5. Kiertotalouden laaja käyttöönotto voi tarjota positiivisen yllätyksen

Mallinnus ei huomioi kiertotalouden täyttä potentiaalia, ja arvioi, että resurssitehokkuushyötyjä voidaan entisestään kasvattaa lisäämällä kiertotaloutta. Konkreettisia toimia ovat kiertotalouden mukainen tuotesuunnittelu, korjaus, uudelleenkäyttö, uudelleenvalmistus, kunnostus ja kierrätys.

+1 Toimeenpanoon tarvitaan vauhtia

Tuotannon ja kulutuksen muuttamisella kestäväksi on valtava kiire. Onneksi oikeansuuntaisia askeleita on jo otettu. EU:ssa etenevät jo nyt kestävien tuotteiden ekosuunnittelua koskeva asetus ja muuta kiertotalouslainsäädäntöä, joka tähtää kiertotaloustuotteiden ja -palveluiden valtavirtaistamiseen.

Ehdotimme toukokuussa 2023 julkaistussa muistiossa kiertotalouden mukaisia sisämarkkinoita osana Euroopan vihreän kehityksen ohjelman jatkoa. Tästä hyötyisivät sekä suomalainen elinkeinoelämä että kuluttajat.

Maailman tärkeimpiin lukeutuva kiertotaloustapahtuma, Maailman kiertotalousfoorumi WCEF, järjestetään Belgian Brysselissä 15.–18. huhtikuuta 2024.

Lue lisää:

Global Resources Outlook 2024 (englanniksi)

Maailman kiertotalousfoorumi WCEF2024

Sitran ehdotus tulevalle EU-komissiolle: Vihreän kehityksen ohjelmaa tulee jatkaa – vahvistaisi omavaraisuutta ja loisi uusia markkinoita

Sitra Studies: Tackling root causes – Halting biodiversity loss through the circular economy (tiivistelmä suomeksi)

Mistä on kyse?