archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Miksi Sitra häärää visioissa?

Julkaisimme tänään Hyvinvoinnin seuraava erä -kirjan sekä Tulevaisuuden tekijän työkalupakin. Miksi?

Kirjoittaja

Paula Laine

Julkaistu

Yksi Sitran toimintaa ohjaavista vaikuttavuustavoitteista on, että Suomessa tunnettaisiin tulevaisuuden mahdolliset kehityssuunnat hyvin. Sitran ennakointitoiminta täyttää ensisijaisesti tätä tavoitetta. Tänään julkaistu Hyvinvoinnin seuraava erä -kirja on eräs lopputuote jo vuonna 2016 alkaneesta Seuraava erä -ennakointiprojektista. Projektin tavoitteena on ollut, että keskustelu pohjoismaisen mallin tulevaisuudesta, sekä visioiden tarpeesta laajenee. Koko Seuraava erä -projektimme ajan olemme siis tasapainotelleet kahta näkökulmaa: toisaalta olemme pyrkineet tuottamaan mahdollisimman laadukasta ennakointitietoa, toisaalta herättämään kiinnostusta visioita ja visioiden tarvetta kohtaan.

Projektin aikana tuottamaamme ennakointiaineistoa olemme julkaisseet koko prosessin ajan seuraavaera.fi-alustalla. Iloksemme Seuraava erä -aineistoilla on tähän mennessä jo yhteensä yli 225 000 katselukertaa. Kysyntää visioille siis on. Monet ovat seuranneet projektimme tilaisuuksia ja aineistoja jo pidempään. Lämmin kiitos siitä! Jos olet vasta juuri törmännyt aiheeseen, kannustaisin tutustumaan seuraavaera.fi –alustan antiin – sillä nämä aiheet ja aineistot eivät hetkessä vanhene. Tänään julkaistu Hyvinvoinnin seuraava erä -kirja on kokoelma Seuraava erä -sivuston ydinsisältöjä.

Samaan aikaan kun olemme tuottaneet ennakointiaineistoja, olemme korostaneet, että keskeistä ei ole, että eri toimijat omaksuisivat juuri meidän näkemyksiämme sellaisenaan, vaan että mahdollisimman moni organisaatio ja ihminen innostuisi pohtimaan omaa visiotaan yhteiskuntamme toivottavasta tulevaisuudesta. Siksi projektimme kaikissa vaiheissa olemme tuoneet esille myös muiden toimijoiden näkemyksiä isoista tulevaisuuden teemoista. Kirjamme julkaisutilaisuudessa omia visioitaan esittelivät Kati Peltola ja Elina Lepomäki.

”Toivomme, että sisällölliset näkemyksemme ja tulevaisuuspakin työkalut tekisivät visiotyöstä entistä helpompaa kaikille”

Jotta omien visioiden ideointi ja jäsentely olisi mahdollisimman helppoa yhä useammalle, julkaisimme myös omat menetelmälliset oppimme visioiden rakentamisesta kaikkien vapaasti hyödynnettäväksi. Tulevaisuuden tekijän työkalupakki esittelee kolmiosaisen prosessin vision rakentamiseen. Prosessi alkaa trendien ja signaalien jäsentelystä, jatkuu tulkintojen ja valintojen tekemiseen  – koska niistä visio koostuu – ja päättyy itse vision muodostamisen vinkkeihin. Tuo viimeinen osio on nimeltään ”tulevaisuuden tekeminen” – koska juuri tästä visioissa on lopulta kyse. Vaikka tulevaisuus on epävarma, voi siihen aina ainakin jossain määrin vaikuttaa. Visio on tapa piirtää horisonttiin tavoiteltava, toivoa herättävä ja toimintaan innostava tulevaisuus. Yhdessä jaettu innostus tulevaan on paras lähtökohta myös suunnanmuutoksille, joita matkalla varmasti joudutaan tekemään.

Vaikka tulevaisuus on epävarma, voi siihen aina ainakin jossain määrin vaikuttaa.

Sitran Kansanvallan peruskorjaus -selvitys toi esiin mm. puolueiden vaikeudet varata aikaa ja resursseja visiotyöhön. Toivomme, että sekä sisällölliset näkemyksemme, että tulevaisuuspakin työkalut tekisivät visiotyöstä entistä helpompaa kaikille toimijoille. Jatkamme aiheen esiinnostamista ja siihen liittyvää yhteistyötä vielä aktiivisesti lähikuukausina. Kansanvallan näkökulmasta keskeinen merkkipaalu ovat seuraavat eduskuntavaalit:

Onnistutaanko Suomessa herättämään kunnianhimoinen keskustelu yhteiskuntamme tulevaisuuden suuntaviivoista?

Tämä on kysymys, jossa meillä kaikilla on roolimme. Visioiden laatijoina, niistä julkisen keskustelun kävijöinä, vaalikeskustelujen katsojina sekä loppukädessä äänestäjinä. Osaammeko ja uskallammeko vaatia laadukasta keskustelua tulevaisuudesta?

Mistä on kyse?