Puheenvuoro
Arvioitu lukuaika 3 min

Mistä on kyse lasten ja nuorten eriarvoisuudessa?

Halusimme ruokkia yhteisen ymmärryksen syntyä siitä, mistä puhumme, kun puhumme lasten ja nuorten eriarvoisuudesta. Tämän tueksi järjestimme maanantaina 25.3.2019 Ruoholahdessa ja verkossa Sitra Lab -tapahtuman, johon kokoontui yli 130 henkilöä yhteisen dialogin äärelle.

Kirjoittaja

Julkaistu

Sitra Lab tarjoaa kuluvan vuoden huhti- ja lokakuun välillä koulutuksen, joka tuo yhteen joukon saman teeman ympärillä, yhteiskunnan eri puolilla toimivia henkilöitä. Tavoitteena on yhteisöllinen oppiminen ja jaettujen missioiden kehittäminen, sekä laittaa alulle uusia tekoja. Teoilla tähdätään uusiin toimintatapoihin, jotta lasten ja nuorten eriarvoisuus vähenisi.

Aloitustapahtumassa rakennettiin siltaa Sitran aikaisemmasta yhteiskunnallisesta koulutustoiminnasta nyt käynnistyvään Sitra Labiin. Lasten ja nuorten eriarvoisuudesta keskusteltiin Nuori Kirkko ry:n Katri Korolaisen johdattelemana. Verkkoonkin suorana lähetetyssä keskustelussa olivat mukana nuoret Enja Seppänen sekä Casper Väliaho, tutkija Hanna Wass Helsingin yliopistosta sekä erityisopettaja Pia Kaspi espoolaisesta Auroran koulusta.

Tapahtuman osallistujat jakoivat omaa osaamistaan pienryhmädialogeissa, joissa käsiteltiin kokemuksia sekä tuotettiin monipuolisia näkökulmia käsitteillä olevaan viheliäiseen ongelmaan Viheliäinen ongelma Monimutkainen ongelma, jonka ratkaiseminen on erityisen vaikeaa, koska siihen liittyy paljon erilaisia muuttujia. Avaa termisivu Viheliäinen ongelma . Dialogien puitteissa syntyneet havainnot, hyvät käytännöt ja tulevaisuuden signaalit kerättiin seinälle joukkoistetun käsityksenluomisen tueksi.

Jaetun ymmärryksen aihiot

Dialogeissa keskusteltiin lasten ja nuorten eriarvoisuudesta laajasti. Esille nousi muun muassa seuraavia teemoja:

  • Eriarvoisuus on moninainen ilmiö, jolla on muun muassa taloudellisia, sosiaalisia ja terveydellisiä ulottuvuuksia.
  • Tiedon vähyyden sijaan lasten ja nuorten eriarvoisuudesta on infoähky: tutkimusta ja informaatiota eriarvoisuudesta on niin paljon, että tiedon avulla johtaminen on siksi vaikeaa.
  • Eriarvoisuuden ilmentymiä käsittelevät palvelut eivät kohtaa nuorten kokemusmaailmoja. Tähän liittyen keskusteluissa esitettiin havainto, että aikuiset puhuvat usein tuen tarjoamisen yksityiskohdista siinä missä nuoret kertova tarinoita omista elämistään.
  • Kuinka olisi mahdollista taklata eriarvoisuuden osa-alueiden oireiden rinnalla myös juurisyitä?
  • Lapsille, nuorille sekä heidän perheilleen on tarjolla paljon todella hyvää tukea, mutta se on niin hajaantunutta, että millään toimijalla ei ole käsitystä kokonaisuudesta. Kun vaihdetaan näkökulmaa, tuen potentiaalisten vastaanottajien on vaikea koostaa hajanaisesta paketista itselleen tarvittavaa kokonaisuutta.
  • Lasten sekä nuorten luottamukseen perustuvaa vertaisten ja aikuisten tarjoamaa tukea on tällä hetkellä yllättävän vähän.
  • Nykyään eriarvoisuuden taklaamista tehdään koulutus-, sosiaali- ja terveysjärjestelmien puitteissa. Minkälainen rooli voisi olla kulttuurimuutoksella, joka tukisi arjen vuorovaikutuksessa tapahtuvaa toimijuuden vahvistamista, nähdyksi ja kuulluksi tulemista sekä yksilöllisen, sosiaalisissa konteksteissa tapahtuvan positiivisen identiteetin tutkimista ja rakentumista?
  • Lasten ja nuorten todellisuus on tänä päivänä hyvin erilainen kuin päättävässä asemassa olevien omat kokemukset. Nuorten arkea ja siellä vaikuttavia tekijöitä ei useinkaan tunneta riittävän hyvin.

Keskustelut nostivat esiin hyviä näkökulmia, hiljaisia signaaleja ja olemassa olevia hyviä käytänteitä, joista keskustellaan ja kehitellään lisää Sitra Labissa.

Tule mukaan!

Haluamme verkostoitua ja auttaa muita verkostoitumaan ihmisten kanssa, jotka ovat kiinnostuneita oppimaan viheliäisten ongelmien taklaamisesta sekä toimimaan lasten ja nuorten eriarvoisuuden suhteen.

Haku Sitra Labin 30 osallistujan intensiiviseen yhteiskehittelyyn päättyy 29.3. Tule mukaan!

Jos haluat olla mukana muilla tavoilla, osallistua satunnaisemmin tai vaikka seurata Sitra Labin toimintaa, tervetuloa mukaan tapahtumiin, webinaareihin ja sosiaalisten medioiden keskusteluihin, jotka tukevat ajatusten vaihtoa ja verkostoitumista. Järjestämme kuukausittain tapahtumia ja webinaareja. Liity Sitra Labin avoimeen yhteisöön Facebookissa täällä: http://facebook.com/groups/sitralab. Liity myös Sitra Labin sähköpostilistalle saadaksesi kuukausittaisen koosteen kiinnostavista linkeistä sekä mahdollisuuksista osallistua ja oppia: https://www.sitra.fi/tilaa-uutiskirjeita/

Mistä on kyse?