Puheenvuoro
Arvioitu lukuaika 4 min

Sitra yhteiskunnallisena kouluttajana: 1970-luvun kursseista tulevaisuus­laboratorioon

Sitralla on takanaan jo nelisenkymmentä vuotta yhteiskunnallista koulutustoimintaa. Vaikka ajat muuttuvat, yhteisen ymmärryksen tarve pysyy.

Kirjoittaja

Päivi Hirvola

Johtaja, Koulutus

Julkaistu

1977 Suomen talous oli huonossa jamassa. Öljykriisiä seurannut lama, kylmän sodan uhka ja kaupan vapautuminen haastoivat maan tapaa. Tuolloin Sitra käynnisti talouspolitiikan johtamiskoulutukset Suomen ylimmille päättäjille. Talouspolitiikkakurssien tuli tähdätä ”paitsi taloudellisen näkökulman avartamiseen myös taloudellisten päätösten teossa tarvittavien tietojen ja taitojen kehittämiseen”. Oleellisen tiedon lisäksi kursseilla painotettiin alusta lähtien käytännöllisiä valmiuksia talouspoliittisten ongelmien ratkaisuun. Viimeiset kuusi vuotta näiden kurssien perintöä on jatkanut ja jatkaa edelleen Kestävän talouspolitiikan johtamiskoulutus.

Kursseista yhteiseen oppimiseen ja kokeiluihin

Kolmekymmentä vuotta myöhemmin, Suomi oli jälleen taantumassa. Yhteisöllisyys oli nousemassa vahvemmin yhteiskunnalliselle agendalle ja sosiaalinen media nähtiin suurena mahdollisuutena. Tuolloin Sitran toteuttama laajan päättäjäjoukon yhteen kokoava Suomen elinvoiman lähteet -prosessi hahmotti suuntia finanssi- ja talouskriisin, ilmastonmuutoksen ja väestön ikääntymisen sekä tieto- ja viestintäteknologian muutosten näkökulmista. ​Johtopäätökseksi kiteytettiin, että Suomi on siirtymässä teollisen ajan rakenteista kohti ihmis- ja ratkaisukeskeistä palvelutaloutta​. Tästä alkunsa saivat Elinvoima-foorumit, jotka veivät edelleen tätä sanomaa eri teemojen avulla. Käytännössä foorumit olivat koulutuksia, joissa perinteisen koulutuksen sijaan rakennettiin uutta yhteiskunnallista kompetenssia yhdessä oppimalla.

Elinvoiman käsite​ yhdisti kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin ja se toi koulutuksiin päättäjien lisäksi ja sijaan myös laajasti erilaisia muutoksentekijöitä yhteiskunnan eri sektoreilta.

Elinvoima-foorumit ammensivat vahvasti ihmisten aktiivisuudesta, luovuudesta, toimeen tarttumisesta ja innostuksesta.

Viimeisin elinvoima-foorumi toteutettiin Uusi koulutus -teemalla vuonna 2015. Yhteisen vision luonnin lisäksi foorumeilla panostettiin ketterien kokeilujen toteutukseen. Kiitettävän osallistujapalautteen lisäksi saimme vahvaa näyttöä siitä, että uusi oppiminen tapahtuu verkostoissa.

Juhlavuonna 2017 oli tulevaisuustalon tapaan aika tarttua uuteen kunnianhimoiseen haasteeseen ja etsimme avoimella Ratkaisu 100 -haastekilpailulla ratkaisuja siihen, miten kaikkien osaaminen saadaan paremmin käyttöön. Haastekilpailut yhtenä keinona ja osana viheliäisten ongelmien ratkaisemista puhuttavat myös kansainvälisesti.

Sitra Lab on muutoksentekijöiden kouluttaja

Tänäkin päivänä Sitran yhteiskunnallisen koulutuksen tehtävänä on lisätä päättäjien ja muutoksentekijöiden kykyä ja halua tarttua tulevaisuuden kannalta keskeisiin haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Käytännössä luomme oppimisympäristöjä, -tilanteita ja -prosesseja, jotka mahdollistavat yhdessä ajattelun, oppimisen ja kehittämisen.

Nyt käynnistyvä Sitra Lab ammentaa sekä elinvoima-foorumien että Ratkaisu 100 -haastekilpailun opeista ja lähestymistavoista. Monimutkaisten ongelmien tarkastelu ja taklaaminen vaativat uusia lähestymistapoja ja ennakkoluulottomampaa yhteistyötä, kokeiluja ja oppimista yli erilaisten siilojen. Hierarkisuuden ja top down -rakenteiden ja innovoinnin sijaan tarvitaan avoimuutta, aitoa osallisuutta ja uusia keinoja ja menetelmiä yhteiskehittämiseen – ihmislähtöistä innovointia, tiloja kohtaamiselle ja dialogille.

Käytännössä tämä tarkoittaa miten-kysymyksiin keskittymistä eli miten ihmeessä se muutos, uudistuminen tehdään arjessa ja käytännössä.

Viheliäiset ongelmat eivät ratkea vain ”manageroimalla boksia”. Tarvitaan uutta yhteistyön kulttuuria.

Tietoisuus on ihmisten aitojen tarpeiden tunnistamista ja koko demokratian tulevaisuus on kiinni osallisuuden kokemuksesta.

Eriarvoistumiskehityksen seurauksena liian moni kokee ulkopuolisuutta ja yhteisen suunnan sijaan näköpiirissä on entistä pirstaloituneempia ja siilotuneempia näkemyksiä ja kokemuksia, miten sinä, minä ja me voimme aidosti vaikuttaa ja tuntea osallisuutta. Sitra Labiin eriarvoisuus kytkeytyy tänä keväänä sekä tästä laajemmasta demokratiaan liittyvästä osallisuudesta että lasten ja nuorten eriarvoisuudesta käsin.

Kutsumme tulevaisuuslaboratorioon erilaisia tekijöitä ja näkijöitä vuoropuheluun ja käärimään hihat, oppimaan ja tekemään yhdessä.

Kiinnostuitko tai tunnetko henkilön, jota haluaisit vinkata mukaan Sitra Labin osallistujaksi tai asiantuntijaksi? Toimi näin:

#SitraLab

 

Mistä on kyse?