Vierailija
Arvioitu lukuaika 3 min

Palat kasaan, kytkökset esille ja luovuus peliin 

”Tuletko mukaan innovaatioportfolioita kehittävään ryhmään? Terveisin Sitra.” Abstraktia ja hämärää – ja juuri siksi kiinnostavaa! Päätin heti osallistua, sillä kehitän työkseni verkostojen johtamista ja arvelin, että asialla voisi olla jotain tekemistä tämän kanssa. Kuten olikin. Kolme askelta: palat kasaan, kytkökset esille ja luovuus peliin. 

Kirjoittaja

Timo Järvensivu

Verkostotyön asiantuntija, nommoC seugolaiD osuuskunta

Julkaistu

Verkostotyö on autonomisten toimijoiden luottamukseen perustuvaa vastavuoroista ja pitkäjänteistä yhteistyötä. Verkostoissa erilaisuuksien rikkaudesta syntyy lisäarvon mahdollisuus. Kun luottamus toimijoiden välillä on kunnossa, osapuolet kykenevät näkemään erilaisuutensa vahvuutena ja uskaltavat avata myös heikkouksiaan oppimisen kohteiksi. Jos luottamus on heikkoa, omia haavoittuvuuksia uskalleta näyttää eikä erilaisuutta siedetä – jolloin myös yhteinen oppiminen tyrehtyy. 

Millä tavoin innovaatioportfoliot voisivat olla avuksi verkostojen kehittämisessä? Ennakkoluuloni ryhmän työskentelyn alkuvaiheissa oli, että kyse on jostakin varsin teknisestä prosessista, jossa tehtävänä on rakentaa toimiva kone: kartoitamme koneiston osat, liitämme osat toisiinsa, öljyämme koneiston ja sitten kone käynnistetään. 

Kävi ilmi, että kone ei ole tässä yhteydessä oikea metafora eikä kyse ole vain teknisestä koneenhallintaprosessista, sillä innovaatioportfolioiden maailma on perusluonteeltaan kompleksinen. Tässä oivalluksessa ei – jälkiviisaudella tarkastellen – tietenkään ole mitään yllättävää 

Kompleksisuutta ei voida hallita, mutta sitä voidaan pyrkiä ymmärtämään, jotta sen puitteissa voidaan ryhtyä ottamaan systemaattisia askeleita haluttuun suuntaan aiemmista askeleista jatkuvasti oppien. Sikäli kuin ymmärsin – tai siis ryhmänä yhdessä opimme – kompleksisten innovaatioportfolioiden kanssa toimiminen tarkoittaa ainakin kolmenlaisten askeleiden ottamista.  

Yksi: palat kasaan. Työskenteletkö innovaatioiden, ratkaisujen, haasteiden tai erilaisten työryhmien kanssa ja pohdit, miten työn kohteena olevat erilaiset asiat liittyvät toisiinsa? Toimit siis eri asioista ja toimijoista koostuvan portfolion parissa. Kokoa tämä porukka koolle. Tuokaa yhteen kaikki asiat, jotka teitä työssänne yhdistävät.  

Kaksi: kytkökset esille. Yhteen kokoamanne asioiden ja toimijoiden joukko on kytkeytynyt toisiinsa monin eri tavoin. Osa kytköksistä on sujuvasti toimivia ja toiset kytkökset ovat jännitteisiä. Piirtäkää nämä kytkökset auki ja tutkikaa yhdessä tätä asioista, toimijoista ja kytköksistä muodostuvaa kokonaisuutta. 

Kolme: luovuus peliin. Tarkastelemanne kokonaisuus herättää varmasti monenlaisia ajatuksia: huolia, ideoita, kysymyksiä, ratkaisuehdotuksia ja niin edelleen. Laittakaa luovuutenne yhdessä peliin ja ideoikaa askeleita eteenpäin. Edetkää kokeillen ja arvioikaa, miten kokeilunne vaikuttavat kokonaisuuteen.  

Samanlainen on myös verkostotyöskentelyn ja verkostojen johtamisen prosessi: toimijat koolle, kytkökset näkyväksi, luovuus yhteiseen käyttöön. Onnistuminen molemmissa, siis portfolioiden ja verkostojen kehittämisessä, vaatii keskinäiseen luottamukseen perustuvaa avoimuutta.

 

Sitran vierailijablogaukset antavat äänen eri alojen tulevaisuudentekijöille. Timo Järvensivu on verkostotyön, verkostojen johtamisen ja dialogisuuden tutkija, kehittäjä ja kouluttaja, joka osallistui Sitran innovaatioportfolioryhmään keväällä 2020.

Mistä on kyse?