Puheenvuoro
Arvioitu lukuaika 3 min

Sitra Lääkäripäivillä: Millainen on jonottoman terveyskeskuksen resepti?

Parhaiden käytänteiden levittäminen ja vertaisoppiminen oli Sitran vuonna 2018 käynnistämän Huomisen terveyskeskus -valmennusliigan keskeinen tavoite.

Kirjoittaja

Tuula Tiihonen

Johtava asiantuntija, Demokratia ja osallisuus

Julkaistu

Miltä kuulostaa terveyskeskus, jonne pääsisit ilman ajanvarausta ja jossa hoitosi aloitettaisiin heti? Lisäksi sinut hoidettaisiin pääosin saman päivän aikana. Tällainen toimintamalli ei ole utopiaa, sillä näin toimitaan jo Hyrylän, Kellokosken ja Jokelan terveysasemilla Keski-Uudellamaalla.

Tuusulassa perinteinen ajanvaraus on todettu resurssisyöpöksi toiminnoksi, jonka on todettu johtavan ihmisten pompottamiseen ja siksi se on poistettu kokonaan. Potilaita ei jaotella kiireellisiin ja kiireettömiin, vaan jokaisen palvelutarve selvitetään ja heidät jaetaan terveysriskiensä perusteella eri tiimeihin. Asiakkaalle nimetään omahenkilö, jonka kanssa hän asioi kaikissa terveyteen liittyvissä asioissaan.

Paljon palveluita käyttäviä ja korkean terveysriskin henkilöitä tuetaan aktiivisesti valmentamalla heitä heidän itse asettamiensa terveystavoitteiden saavuttamiseksi. Heille on nimetty oma coach, valmentaja. Omahenkilön tukena on moniammatillinen tiimi ja toiminnan ohjaus perustuu mitattuun tietoon.

Merkittävä muutos on se, että etäpalveluiden osuus kaikista palveluista on jo yli 70 prosenttia. Asiakkaat ovat ottaneet muutoksen ilolla vastaan, sillä terveyskeskusten asiakastyytyväisyys on kohentunut selvästi Tuusulassa.

Julkiset terveyskeskukset voidaan vielä pelastaa

Useiden Suomessa toimivien terveyskeskusten on todettu olevan kriisissä huonon tai erittäin huonon palvelujen saatavuuden vuoksi. Suomessa toimii runsaat 500 terveyskeskusta, mutta yhteistä toimintamallia ei ole, vaan kaikilla on omat toimintatapansa ja alueelliset erityispiirteensä.

Tuusulan tapaus osoittaa kuitenkin, että joukossa on helmiä ja toimivan terveyskeskuksen resepti on olemassa. Ulkoistaminen ei siis ole ainoa vaihtoehto.

Parhaiden käytänteiden levittäminen ja vertaisoppiminen on ollutkin Sitran vuonna 2018 käynnistämän Huomisen terveyskeskus -valmennusliigan keskeinen tavoite. Valmennusten päätavoitteena on ollut asiakaskokemuksen ja hoitoon pääsyn parantaminen.

”Valmennusten päätavoitteena on ollut asiakaskokemuksen ja hoitoon pääsyn parantaminen.”

Tuusulan oppien lisäksi mallia on otettu Ylä-Savon valmennusohjelmasta (2017) ja Espoosta, jossa terveyskeskusjonoja on onnistuttu lyhentämään merkittävästi henkilöstön ja asiakkaiden tyytyväisyyden parantuessa merkittävästi viime vuosien aikana.

Tämän vuoden loppuun mennessä Huomisen Terveyskeskus -valmennusliigassa on ollut mukana viisi maakunnallista ohjelmaa, satoja ammattilaisia ja yli 25 terveyskeskusta Lapin liiton, Kanta-Hämeen liiton, Etelä-Poh­janmaan liiton, Keski-Suomen liiton sekä Pirkanmaan liiton valmennusohjelmista.

Terveyskeskusvalmennuksen opit kansissa ja jaossa Lääkäripäivillä

Syksyllä 2019 verkoston vetovastuu siirtyi Sitralta THL:lle Sitran Ihminen edellä -avainalueen päättyessä kesällä 2019. THL tekee yhteenvetoa ja arvioi valmennusohjelman tuloksia ja julkaisee tulokset helmikuussa 2020.

Kuitenkin jo nyt voidaan sanoa, että valmennetuissa terveyskeskuksissa palvelujen saatavuus on parantunut ja sähköisten palvelujen käyttöönotto on edennyt.

Esimerkiksi Kolarin terveyskeskus on onnistuneesti ottanut oppia ”menestysreseptistä” ja jonot ovat poistuneet vuodessa. Valmennusohjelmissa keskeistä on ollut hoitohenkilöstön kokema työtyytyväisyyden paraneminen ja tunne siitä, että voi itse vaikuttaa siihen, miten työ tehdään, kun tavoitteet ovat selkeät ja kaikkien tiedossa.

”Terveyskeskuksia ei siis pelasteta pelkästään lääkärien ja hoitajien määrää lisäämällä.”

Terveyskeskuksia ei siis pelasteta pelkästään lääkärien ja hoitajien määrää lisäämällä, vaan muuttamalla nykyiset toimintamallit asiakaskeskeisiksi ja kilpailukykyisiksi ottamalla käyttöön digitaalisia ratkaisuja. Tämä edellyttää kuitenkin pitkäjänteistä kehittämistä ja voimakasta uudistamista myös jatkossa.

Vaihtoehtoa ei ole, jos julkiset terveyskeskukset halutaan säilyttää.

Huomisen terveyskeskusvalmennuksen sisältö ja opit on tiivistetty julkaisuun Huomisen terveyskeskus — valmennuksilla kilpailukykyä julkiseen perusterveydenhuoltoon.

Terveyskeskusten tulevaisuudesta ja valmennusohjelmien tuloksista keskustellaan lisää Lääkäripäivillä 10.1. DigIT Popup-lavalla.

Mistä on kyse?