Puheenvuoro
Arvioitu lukuaika 3 min

Tankista apua ilmastoahdistukseen

Onko kestävä elämä pelkkiä kieltoja ja uhrauksia vai voiko resurssiviisasta ja kestävää arkea elää ilman, että kaikesta mukavasta täytyy luopua? Muun muassa tähän etsii vastauksia nuorten ajatushautomo Tankki.

Kirjoittaja

Alexander Kohl

Asiantuntija, Luonto ja arki

Julkaistu

Ilmastonmuutos ja yksilön rooli sen torjunnassa ovat päivä päivältä näkyvämmin esillä yhteiskunnallisessa keskustelussa. Kansainvälinen ilmastopaneeli IPCC julkaisi juuri raporttinsa ilmaston lämpenemisen rajoittamisesta 1,5 asteeseen, mikä vaatii meiltä kaikilta merkittäviä ilmastotekoja välittömästi. Ilmastonmuutoksen vaikutukset ympäristöön ja elämäntapoihimme mietityttävät monia, ja on tärkeää pohtia keinoja joilla asiasta voidaan puhua rakentavasti ja rehellisesti, kuitenkaan ahdistusta tai tappiomielialaa lisäämättä.

Tankki on Suomen Luonnonsuojeluliiton, Sitran ja suunnittelutoimisto Måndagin toteuttama hanke, jonka tarkoituksena on toimia alustana uudenlaisen ja innostavamman ympäristöviestinnän kehittämiselle. Kyseessä on ajatushautomo, jossa nuoret etsivät ratkaisuja kestävämpään elämään ja suunnittelevat viestintää muille nuorille. Tankin muodostavat kolmella eri paikkakunnalla – Helsingissä, Jyväskylässä ja Rovaniemellä – rekrytoidut 18-25-vuotiaat vapaaehtoiset, heidän mentorinsa, SLL:n ja Sitran omat asiantuntijat sekä muut yhteistyötahot.

Olen päässyt seuraamaan nuorten työskentelyä kaikissa Tankin pilottikaupungeissa projektin alusta alkaen. Ensimmäisissä tapaamisissa vapaaehtoiset pääsivät kertomaan itsestään sekä niistä syistä, jotka ovat tuoneet heidät mukaan Tankkiin. Oli pysäyttävää kuulla, kuinka moni nuorista kertoi avoimesti kokevansa voimakasta ahdistusta ilmastonmuutokseen liittyen.

Lähes kaikki vapaaehtoiset kokivat nykyaikaisen ympäristöviestinnän keskittyvän liian vahvasti uhkakuvien ja kauhuskenaarioiden maalailuun, ja se nähtiin myös merkittävänä syynä ympäristöahdistuksen kasvulle. Nuorten keskuudessa on selvästi tarvetta päästä vaikuttamaan ilmastoasioihin, ja positiivisemman ja innostavamman ilmastoviestinnän kehittäminen nähdään tärkeänä kehityskohtana. Juuri tähän tarpeeseen Tankki pyrkiikin vastaamaan.

Asiantuntijat nuorten apuna

Tankissa vapaaehtoiset pääsevät kehittämään omannäköistään, nuorilta nuorille suunnattua ympäristöviestintää kolmessa eri teemaryhmässä. Nuorten mielenkiinnon kohteet on kartoitettu Tankin rekrytointivaiheessa kyselylomakkeella. Tämän perusteella vapaaehtoiset on jaettu ruokaan, matkailuun ja vaatteisiin keskittyviin teemaryhmiin. Jokaista ryhmää tukee kyseisen teeman asiantuntija – mentori, joka auttaa, haastaa ja sparraa nuoria ympäristöviestinnän konseptien kehittämisessä. Tankin mentoreihin lukeutuu muun muassa WWF:n suojeluasiantuntija Annukka Valkeapää, vaatesuunnittelija ja trashionista Outi Pyy sekä sisältösuunnittelija ja matkabloggari Marinella Himari.

Viestintäkonsepteja suunnitellaan viikoittaisissa työpajoissa, joissa nuoret kokoontuvat ryhmittäin ideoimaan kampanjoitaan teema-asiantuntijoiden avustuksella. Asiantuntijoiden puheenvuorojen lisäksi luovaa suunnittelutyötä tuetaan myös yritysvierailuilla, joiden kautta vapaaehtoiset pääsevät tutustumaan kestäviä arvoja edustaviin yrityksiin.

Vapaaehtoiset esittelivät konseptiaihioitaan Sitran tiloissa syyskuun lopussa järjestetyssä työpajassa. Annetun palautteen pohjalta nuoret pääsivät itse valitsemaan, mitkä heidän suunnittelemistaan ideoista toteutetaan, ja työpajatoiminnan tulokset esitellään marraskuun loppupuolelle sijoittuvilla kampanjaviikoilla.

Vaikka moni Tankin vapaaehtoisista onkin löytänyt tiensä projektiin ilmastoahdistuksen motivoimana, on tunnelma hankkeen sisällä kaikkea muuta kuin negatiivinen ja lohduton. Päinvastoin, on ollut hienoa päästä seuraamaan vierestä, kuinka osittain ikävienkin olosuhteiden kautta toisensa tavanneet nuoret ovat löytäneet Tankista vertaistukea ja kanavan käsitellä ympäristöasioista koettuja negatiivisia tuntemuksia. Vaikeita asioita on pystytty lähestymään positiivisuuden ja innostuneen yhteishengen kautta, ja se näkyy myös pian tuotantoon menevissä viestintäkampanjoissa.

Mistä on kyse?