blogit
Arvioitu lukuaika 4 min

Tavoitteena ilmastopositiivinen kaupunki – miten se näkyy kuntalaiselle?

Miten toivoisit kotikuntasi ilmastotyön näkyvän omassa arjessasi? Turussa toteutettiin kuntalaisen energiakäänne vauhdittamaan asukkaiden, yritysten ja yhteisöjen ilmastotyötä.

Kirjoittaja

Tiina Vikman

Erityisasiantuntija, Ilmasto, ympäristö ja kestävä kehitys, Turun kaupunki

Julkaistu

Yli neljännes suomalaisista asuu kunnassa, joka tähtää hiilineutraaliksi vuoteen 2030 mennessä. Tämä selviää Sitran syksyllä 2018 julkaisemasta selvityksestä. Miten ilmastotavoitteet näkyvät kuntalaisille?

Käväistään länsirannikolla. Vauhdilla kasvavan Turun tavoitteena on olla 800-vuotisjuhlavuoteensa, eli vuoteen 2029 mennessä hiilineutraali, ja siitä lähtien ilmastopositiivinen kaupunki. Tällöin nettopäästöjen on jo oltava miinuksen puolella, ja Turun vaikutuksen ilmastoon tulisi olla viilentävä.

Turun kasvihuonekaasupäästöistä kaksi kolmasosaa aiheutuu energiajärjestelmästä. Tavoitteena on muuttaa koko Turun energiajärjestelmä hiilineutraaliksi – eli tehdä energiakäänne! Energiakäänteeseen sisältyy uusiutuvan energian merkittävä lisääminen ja esimerkiksi mittavat parannukset energianvälitykseen ja -varastointiin.

Mukaan ilmastotyöhön kaupunki tarvitsee myös asukkaat, yritykset ja yhteisöt. Asukkaiden rooli energiakäänteessä kasvaa jatkuvasti – niin energiajärjestelmän toimijoina kuin investoijina. Kuntalaisia haastetaan pienentämään omaa hiilijalanjälkeään, mutta kaupungilla on rooli myös muutoksen mahdollistajana. Tärkeää on edistää asukkaiden nopeampaa siirtymää kestävään elämäntapaan.

Kuntalaisten energiakäänne vauhdittamaan muutosta

Asukkaiden, yritysten ja yhteisöjen ilmastotyötä vauhdittamaan Turun kaupunki ja Sitra toteuttivat vuosina 2018–2019 vuoden pituisen Kuntalaisen energiakäänne -hankkeen. Hankkeessa tarkasteltiin keinoja madaltaa asukkaiden kynnystä tehdä kestävämpiä energiaratkaisuja.

Hankkeessa käytiin vuoropuhelua pankkien kanssa vihreiden rahoitusmuotojen kehittämisestä, muun muassa vihreistä asuntolainoista. Turun kauppakorkeakoulun Bastu-yrityskehittämön kanssa järjestettiin Energiakäänne-ratkaisufoorumeita, joissa yhdistettiin energiaratkaisujen tarjoajia niitä tarvitseviin kohteisiin.

Aurinkoenergia nostettiin hankkeessa yhdeksi teemaksi, sillä Turun yliopiston vuonna 2017 toteuttaman aurinkoenergia- ja kysyntäjoustoselvityksen myötä kaupungille tuli runsaasti kehittämisehdotuksia aurinkoenergian luvituksesta ja neuvonnasta.

Hankkeessa valmisteltiin ja julkaistiin kaupungin rakennusvalvonnan kanssa miniopas aurinkoenergian lupaprosessia ja hankinnan kartoitusvaihetta selkeyttämään. Palvelupoluksi rakennettu miniopas selventää askel askeleelta, miten turkulaisen kannattaa menetellä hankkiessaan aurinkosähkö- tai -lämpöjärjestelmän. Aurinkoenergia kiinnostaakin turkulaisia reippaasti – maaliskuussa 2019 järjestettyyn aurinkoenergiailtaan saapui ennätysmäärä osallistujia.

Turun kaupungin konserniyhtiöissä toteutetaan aktiivisesti energiapilotteja. Kuntalaisten energiakäänteessä energiapilotteja koottiin yhteen ja viestintää niistä vahvistettiin. Samalla valmisteltiin uutta ilmastoyhteistyötä kaupungin, yritysten ja yhteisöjen välille.

Turun seudulla muun muassa Turun Ylioppilaskyläsäätiö, TVT Asunnot Oy ja Varsinais-Suomen Asumisoikeus panostavat uusiutuvaan energiaan, energiansäästöön ja energiankulutuksen ohjaamiseen. Jo näiden kolmen yhtiön vaikutukset ovat merkittävät, sillä ne koskettavat yhteensä yli 20 000 asuntoa asukkaineen.

Innostavia energiapilotteja

Asukkaiden into määrittää esimerkiksi monen taloyhtiön tai vuokra-asuntoyhtiön energiansäästötavoitteiden toteutumista. TVT Asunnot Oy järjesti vedenkulutuksen vähentämiseen tähtäävän Vesikuuri-kampanjan, jossa vettä onnistuttiin säästämään asukkaiden avulla kampanjan aikana yli 4 prosenttia. Tämä tarkoittaa yhteensä noin 50 miljoonaa litraa vettä.

Tämä ei ole mikään pikkujuttu, sillä TVT Asunnot Oy:n kiinteistöissä asuu yhteensä 19 800 asukasta. Onnistunut Vesikuuri sai sisarkampanjan – seuraavaksi vuorossa oli Lämpökuuri.

You need to accept marketing-cookies to watch this video

Open cookie settings

 

Turun ylioppilaskyläsäätiö puolestaan panostaa uusissa rakennushankkeissaan voimakkaasti uusiutuvaan energiaan. Uusien opiskelija-asuntoloiden katot valjastetaan aurinkopaneeleilla, ja suunnitteilla olevassa Tyyssija-rakennuksessa tullaan hyödyntämään jäteveden lämmöntalteenottoa. Jäteveden lämmön talteenoton piiriin tulee noin 30 muutakin rakennusta.

Pilotointikohteiden kartoittaminen ja niistä viestiminen on osa laajempaa ilmastoyhteistyön käynnistämistä turkulaisten yritysten ja yhteisöjen kanssa. Turun alueen ilmastoratkaisuista kootaan parhaillaan Hiilineutraali Turku -tietopankkia, johon kootaan näkyville yritysten, yhteisöjen ja kaupunkikonsernin ilmastotekoja. Asukkaita kannustetaan tekemään ilmastosuunnitelma Sitoumus 2050 -palvelussa ja Turun ilmastokapteeniksi pyydetty Saku Koivu luotsaa kaupunkia kohti vuoden 2029 maalia – mutta tästä lisää syksyllä. Jokaiselle löytyy tapa osallistua!

Lue lisää Hiilineutraali Turku -tavoitteesta: turku.fi/hiilineutraaliturku

Kuntalaisen energiakäänne -hanke on yksi Kestävä arki -avainalueen asumisen projekteista, jossa lähtökohtana on innostaa kuntalaiset, yritykset ja yhteisöt vahvasti mukaan kunnan ilmastotyöhön.

Mistä on kyse?