Puheenvuoro
Arvioitu lukuaika 4 min

Tehdään yhdessä dialogista kansalaistaito!

Erätauon kouluttajakoulutukseen haki yli sata henkilöä erilaisista koulutusorganisaatioista.

Kirjoittaja

Hannele Laaksolahti

Johtava asiantuntija, Koulutus

Julkaistu

”Olen kiinnostunut osallistumaan kouluttajakoulutukseen, sillä oma elämänfilosofiani ja työotteeni intohimo on dialogisuus ja haluan olla mukana laajemmin paitsi oppimiassa uutta, myös kehittämässä dialogitaitoja omassa organisaatiossamme”

Näin eritteli yksi Erätauon kouluttajakoulutukseen hakenut henkilö omaa motivaatiotaan Erätauko-koulutusta kohtaan. Lainaus kiteyttää oivallisesti dialogin oppimisen monitasoisuuden. Oppiminen lähtee itsestä ja oman suhteen ymmärryksestä dialogiin. Ilman itsereflektiota on vaikeaa sisäistää dialogin syvintä olemusta tai ottaa edes käyttöön dialogisia toimintatapoja. Toisaalta tarve dialogille on yksilötasoa laajemmin erilaisten organisaatioiden sisäisessä kehittämisessä ja koko yhteiskunnan tasolla osallisuuden vahvistamisessa.

Ymmärrys Erätauon käyttötarpeiden monitasoisuudesta ja sovellusalueista on kirkastunut tänä vuonna, kun erilaiset tahot ovat suurella intohimolla lähteneet suunnittelemaan ja toteuttamaan Erätauko-keskusteluja. Erätaukoa käyttävät organisaatiot soveltavat sitä sekä sisäiseen kehittämiseen kuin myös julkisiin, demokratiaamme vahvistaviin sekä osallisuutta vahvistaviin keskusteluihin. Tällaisten keskusteluiden suunnittelu ja toteutus vaatii myös ihan erilaista osaamista kuin vain yksilön dialogitaitojen kehittämistä.

Hyvä ohjenuora on seuraava; Voit suunnitella ja käsikirjoittaa dialogisen keskustelun hyvinkin tarkasti ennakkoon, mutta älä koskaan suunnittele dialogin lopputulosta. Parhaimmillaan dialogi voi johtaa ennalta-arvaamattomiin oivalluksiin ja huolella tehdyistäkin suunnitelmista pitää osata luopua tarpeen niin vaatiessa.

Erätaukoa käytetään mm. organisaatioiden sisäiseen kehittämiseen ja osallisuuden vahvistamiseen

Viime keväänä ja nyt syksyn alussa kutsuimme koolle noin parinkymmenen hengen joukon kokeneita dialogikouluttajia ympäri Suomen keskustelemaan ja jakamaan kokemuksia dialogin kouluttamisesta. Saimme korvaamattomia neuvoja Erätauko-koulutuksen suunnitteluun ja ymmärsimme vielä syvällisemmin dialogin oppimisen monitasoisuutta. Kuten yksi kokeneista kouluttajista totesi; Dialogi ei ole vain menetelmä, vaan olemisen tapa mutta menetelmiä tarvitaan, jotta dialogi toteutuu
 
Tarvitaan siis sekä syvää ymmärrystä dialogista että kykyä toimia keskustelutilanteissa samaan aikaan intuitiivisesti mutta myös johdonmukaisesti noudattamalla esimerkiksi rakentavan keskustelun pelisääntöjä.

Millaista osaamista tämä edellyttää Erätauko-kouluttajilta? Kokeneet dialogikouluttajat antoivat muun muassa seuraavia vinkkejä tuleville Erätauko-kouluttajille;

  • Käytä kouluttamisen apuna omaa sisäistä dialogia – kerro, mitä mielessäsi liikkuu, kun kuuntelet osallistujia
  • Sanoita se mitä teet – kerro osallistujille selkeästi, missä mennään ja sanoita siirtymät eri tasojen välillä
  • Erota se, milloin olet yksi dialogissa, milloin asetut vertaiseksi ja milloin olet sisällönasiantuntija
  • Paljasta oma tietämättömyytesi ja epävarmuutesi – Kerro vaikkapa se, ettet tiedä mitä seuraavaksi tapahtuu tai mitä lopputuloksena syntyy
  • Asiat tuppaavan päättymään niin kuin ne alkavat – aloitus on tärkeä ja siihen kannattaa satsata
  • Huomioi jokainen koulutettava. Kättele osallistujat ennen koulutuksen alkua.

Monet toimijat kehittämässä dialogitaitoja

Viime keväänä pilotoimme ja konseptoimme Erätauko-koulutuksen avoimeen levitykseen. Torstaina 20.9. starttaa Erätauon kouluttajakoulutus. Avoin haku poiki yli sata hakemusta hyvin eri tyyppisistä koulutusorganisaatioista. Koska kysyntä oli niin suurta, päätimme toteuttaa marraskuussa myös toisen kouluttajakoulutuksen. Koulutettuja Erätauko-kouluttajia valmistuu siis syksyn aikana yli viisikymmentä, joista osa edustaa kaupallisia koulutusyrityksiä, osa erilaisia oppilaitoksia, osa järjestökenttää ja osa erilaisten organisaatioiden sisäistä kehittämistä.

Tavoitteena on, että Erätauko-koulutus leviää kaikkialle Suomeen ja että ensi vuonna tarjolla on niin kaikille kansalaisille avoimia Erätauko-koulutuksia kuin myös eri tarpeisiin ja eri organisaatioille kohdennettuja koulutuksia. Koulutuksen suunnittelun ja toteutuksen tueksi tullaan julkaisemaan Erätauko-kouluttajan opas.

Erätauko-koulutusta on jo pilotoitu muutaman pioneeriorganisaation toimesta. Aretai Oy on jo vuosia kouluttanut dialogitaitoja ja se on nyt myös aloittanut ensimmäisten joukossa Erätauon kouluttamisen. Lue kouluttajien Olli-Pekka Ahtiaisen ja Jarkko Soinisen oivalluksia ja oppeja Erätauon kouluttamisesta täältä.

Opintokeskus Sivis pilotoi vastikään omille jäsenjärjestöilleen Erätauko-koulutuksen. Paikalla oli maanantaina 10. syyskuuta 15 hengen innostunut joukko kehittäjiä järjestökentältä. Lue kouluttaja Marion Fieldsin koulutuskokemuksista täältä.

Erätauko-koulutus on kouluttajiensa näköinen. Kuten vaikkapa avoimen lähdekoodin ohjelmien kehityksessä, niin myös Erätauko-koulutuksessa ytimessä on sen toteuttaja- ja kehittäjäyhteisö. Se millaiseksi Erätauko-koulutus jalostuu ja kehittyy, perustuu käyttäjäyhteisön aktiivisuuteen oppien jakamisessa.

Tämän vuoksi kannustamme kaikkia koulutuksesta innostuneita tahoja luomaan omia vertaisyhteisöjään kokemusten jakamiseksi ja hyvien koulutusmenetelmien kehittämiseksi. Näin onnistumme yhdessä tekemään dialogitaidoista lukutaitoon verrattavissa olevan kansalaistaidon.

Mistä on kyse?