archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Ideakuulutuksen satoa: Valmentamisella vipua nuorten työllistymiseen?

Miten palvelumuotoilun keinoin voisi edistää nuorten korkeakouluopiskelijoiden työelämävalmiuksia? Osalla opiskelijoista voi itseluottamus kaivata ”buustia” ja omien vahvuuksien parempi tiedostaminen auttaisi osaamisen sanoittamisessa.

Kirjoittajat

Julkaistu

Miten palvelumuotoilun keinoin voisi edistää nuorten korkeakouluopiskelijoiden työelämävalmiuksia? Pilottiprojektimme sai alkunsa, kun palvelumuotoilua opiskeleva kolmen naisen tiimimme päätti osallistua Sitran ideakuulutukseen, jossa etsittiin ratkaisuja nuorten korkeakoulutettujen työelämävalmiuksien parantamiseen. Ideamme nimi on CoCoaching-valmennusta omien vahvuuksien tunnistamiseen.

Otimme CoCoachingissa lähtökohdaksi oletuksen, että osalla korkeakouluista pian valmistuvista opiskelijoista tai jo valmistuneista voi itseluottamus kaivata ”buustia” ja omien vahvuuksien parempi tiedostaminen auttaisi osaamisen sanoittamisessa. Moni on tilanteessa, jossa tulee ajatella avarakatseisesti eri mahdollisuuksia työllistyä ja kyetä soveltamaan osaamistaan. Työnhakua edesauttaa myös innostunut ja positiivinen asenne, jota kannattaa tietoisesti pitää yllä. Vaikka kilpailu on kovaa, takaiskuista ei kannata lannistua.

Nuorten työelämään siirtymisen haasteita pohtiessamme näimme coachingin tässä ajassa kasvavana ilmiönä. Tänä päivänä on kysyntää sekä tarjontaa valmentamiselle niin työelämän kuin oman hyvinvoinnin eri osa-alueille. Esimerkiksi lifecoaching eli elämäntaidonvalmennus voisi tarjota opiskelijoille ja vastavalmistuneille eväitä parempaan itsetuntemukseen ja avartaa ajattelua, saada heidät näkemään mahdollisuuksia oman poteron ulkopuolella. Tästä meillä oli omakohtaistakin kokemusta.

Nämä oletukset sekä arkipäivän havainnot eri tilanteista johdattivat ideoinnissamme yhteen ratkaisua mahdollisesti odottavaan pulmaan: miten coachiksi opiskeleva löytää harjoitusvalmennettavia muualta kuin tuttavapiiristään? Tästä pääsimme idea-aihioomme. Saisimme ehkä win-win tilanteen aikaiseksi tuomalla kaksi opiskelevaa tahoa yhteen!

Tässä oli lähtökohta, josta aloitimme matkamme. Alustavaksi hypoteesiksi ratkaisusta muodostui saattaa yhteen työelämään pyrkivät opiskelijat sekä jo ammattilaisina toimivat coachit tai coachaamista opiskelevat, jotka valmentaen kehittäisivät nuorten aikuisten valmiuksia löytää ja saada itselleen sopiva työ.

Alustavan tutkimuksemme mukaan valmennus on vaikuttava palvelu työelämävalmiuksien parantamisessa. Tekemämme vaikuttavuuskyselyn mukaan pilottiin osallistuneiden kyky tunnistaa omaa osaamista vastaavia työmahdollisuuksia parani 22 prosenttia. Kyvyn vakuuttaa työnantaja omasta osaamisesta koettiin parantuneen keskimäärin 19 prosenttia. Pilotti myös osoitti, että vaikutukset yksilötasolla ovat todennäköisesti pitkäkestoisia; sen ohella, että nuori aikuinen alkaa hahmottamaan vaihtoehtoisia polkuja työelämässä, hän oppii kuuntelemaan omaa sisäistä ääntään työelämään liittyvistä toiveistaan ja unelmistaan.

Uudenlaisen toimintamallin ja eri toimijoita yhteen tuomalla ja rohkeasti kokeilemalla opittiin, että nuoret hyötyvät valmennuksesta. Loppuhaastatteluita tehdessämme ilmeni, että pilottiprojektin aikana tai välittömästi sen jälkeen kolme valmennukseen osallistunutta työllistyi valmennuksen rohkaisemana toiveitaan vastaavaan työhön!

Mikäli kiinnostuit pilottiprojektistamme, tutustu tuloksiin tarkemmin projektisivuillamme tai seuraa meitä Twitterissä @cocoachingfi.

Ideakuulutuksen satoa -blogisarjassa pohditaan, mistä vipua korkeasti koulutettujen työelämävalmiuksiin. CoCoaching toteutettiin yhteistyössä Laurean ja Valmentamon kanssa

Mistä on kyse?