archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Vastuulla – Kannattaa ottaa kantaa

Kestävän kaivostoiminnan verkostoon kuuluvien tahojen 13.8. laatima kannanotto ELY-keskusten toimintamenojen jatkuvaa leikkaamista vastaan on kantanut hedelmää: säästöjä vähennettiin 3 miljoonalla eurolla.

Kirjoittaja

Eero Yrjö-Koskinen

Suomen luonnonsuojeluliiton toiminnanjohtaja

Julkaistu

Kestävän kaivostoiminnan verkostoon kuuluvat tahot julkaisivat Rovaniemellä 13.8. kannanoton, joka oli suunnattu viikkoa myöhemmin budjettiriiheen kokoontuvalle Stubbin hallitukselle. Osa verkoston jäsenistä oli huolissaan ELY-keskusten toimintamenojen jatkuvista leikkauksista, jotka uhkasivat heikentää ympäristövalvontaa ja hidastaa lupakäsittelyä.

Kataisen hallitus aloitti kautensa leikkaamalla ELY-keskusten toimintamäärärahoista. Vuonna 2011 hallitus päätti vielä noin 11,5 miljoonan euron eli lähes 200 henkilötyövuoden lisäleikkauksista, jotka tehtiin jo aiempien leikkausten päälle.

Vyön kiristys ei kuitenkaan päättynyt tähän. Hallituksen 3.4.2014 vahvistamassa julkisen talouden suunnitelmassa vuosille 2015-2018 ELY-keskusten toimintamenoja päätettiin laskea ensin 5 miljoonalla eurolla vuonna 2016 ja myöhemmin 16 miljoonalla eurolla vuosina 2017-2018. Kaikkiaan tämä vastaa noin 500 henkilötyövuoden vähennyksiä.

ELY-keskusten toimintamenoista säästetään kaikkiaan 33 miljoonaa euroa vuoteen 2018 mennessä, kun myös ennen vuotta 2011 päätetyt leikkaukset otetaan huomioon. Vuoden 2015 talousarviossa leikkaukset olisivat olleet noin 6 miljoonaa euroa. Valtiovarainministeriö ei kuitenkaan tyytynyt tähän, vaan ehdotti leikkausten korottamista ensi vuonna 9 miljoonaan euroon. Nämä lisäleikkaukset peruttiin elokuun lopulla järjestetyssä budjettiriihessä.

Tätä kolmen miljoonan euron muutosta voidaan pitää kannanottomme aikaansaannoksena. Kokemuksesta voin sanoa, ettei kannanotoilla kovinkaan usein ole välittömiä vaikutuksia. Se, että kannanoton allekirjoittajina oli tällä kertaa kaivostoiminnan keskeisiä sidosryhmiä, herätti päättäjät ymmärtämään tilanteen vakavuuden ja tarkistamaan VM:n suunnitelmia.

Kannanotto oli myös osoitus siitä, että verkoston jäsenet pystyvät tarvittaessa yhteisiin päätöksiin. Se on hyvä lähtökohta verkoston jatkotyöskentelylle.

Mistä on kyse?