Kiertotalouden mahdollisuudet Afrikassa

Vauhditamme Afrikan valtioiden siirtymää hiilineutraaliin kiertotalouteen yhteistyössä paikallisten, kansainvälisten ja suomalaisten toimijoiden kanssa.

Mistä on kyse?

Hiilineutraaliin kiertotalouteen siirtyminen Afrikassa auttaa vastaamaan ilmastonmuutokseen, luontokatoon ja niistä seuraaviin kriiseihin. Kiertotalous auttaa myös luomaan kestävää kasvua ja työpaikkoja.

Paikallisiin kiertoihin painottuva kiertotalous voi auttaa Afrikan ja sen valtioiden taloutta lisäämään resilienssiä ja sietämään paremmin ulkoisia shokkeja. Kiertotalous tukee vahvasti YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista Afrikassa.

Kasvavana taloutena Afrikka tulee lisäämään tuotantoaan sekä kulutustaan merkittävästi tulevien vuosikymmenten aikana. Nopea ja reilu siirtymä kiertotalouteen tarjoaa Afrikalle ja sen nuorelle väestölle mahdollisuuden näyttää suuntaa koko maailmalle.

Mitä teemme?

Sitra ja Suomen ulkoministeriö ovat aloittaneet kumppanuuden Afrikan kehityspankin (AfDB) kanssa tukeakseen kiertotalouden edistämistä Afrikan valtioissa. Tavoitteena on levittää suomalaista kiertotalousosaamista Afrikan maiden käyttöön Afrikan kehityspankin verkoston avulla. Samalla kannustamme muita yhteistyökumppaneita mukaan kiertotaloustyöhön. Rakennamme yhdessä uudenlaista paikalliseen toimintaympäristöön sopivaa yhteistyötä Suomen ja Afrikan maiden välillä.

Tavoitteenamme on myös myös lisätä suomalaisten liike-elämän toimijoiden kiinnostusta Afrikan markkinoita kohtaan yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Esimerkiksi LOOP Nigeria -hankkeessa viedään kiertotalouden yrityskiihdyttämökonseptia Nigeriaan yhteistyössä Business Finlandin ja paikallisen yhteistyökumppanin, The Circular Economy Innovation Partnershipin (CEIP) kanssa.

Lisäksi tuemme Suomen edustustojen verkostoa Afrikassa kiertotalouden edistämisestä työssään järjestämällä työpajawebinaareja sekä kokoamalla kiertotalouden materiaalipankin edustustojen käyttöön. Ensimmäinen webinaari Afrikan edustustoille järjestettiin syyskuussa 2020.

Käsikirja kiertotalouden tiekartan laatijoille tarjoaa Suomen tiekarttatyössä kertyneet opit ja vinkit kaikkien kiertotaloudesta kiinnostuneiden valtioiden saataville.

Kuka on mukana?

Afrikan kehityspankin kiertotalousohjelman rahoittajana toimii Suomen ulkoministeriö. Afrikan kehityspankkiin rekrytoidaan suomalainen kiertotalousasiantuntija edistämään AfDB:n Afrikan kiertotalouden tukiohjelmaa.

Missä mennään?

Sitran työ reilun kiertotalouden edistämiseksi Afrikassa alkoi keväällä 2020. Yhteistyö AfDB:n ja ulkoministeriön kanssa on käynnissä ja suomalainen kiertotalousasiantuntija rekrytoidaan AfDB:hen syksyllä 2020 tukemaan yhteistyötä. Kiertotalouden tiekarttakäsikirja julkaistiin vuoden 2020 WCEFonlinen kynnyksellä. Työ jatkuu aina vuoteen 2022 asti.

OTA YHTEYTTÄ

Miten voime auttaa?

Mistä on kyse?