Korkean lisäarvon peltotuotteiden rahoitushaku

Rahoitushaku on nyt päättynyt. Kiitos kaikille hakeneille!

#peltotuotteet #kierrollakasvuun

AJANKOHTAISTA

uutiset

Sitra avaa kiertotalouden rahoitushaut uusille konsortioille

Työpaja

Peltotuotteet-työpaja 13.2. iltapäivällä

Helsinki, tiistai, 13.2.

MISTÄ ON KYSE?

Peltoekosysteemit ovat monimuotoisia ja tuottavat hyvin. Viljelijät ovat innostuneet kokeilemaan uusia viljelykasveja, viljelijät myös jakavat kokemuksiaan ja oppejaan muille viljelijöille ja ruuan kuluttajille. Uudet ja taas viljelyyn otetut vanhat viljelykasvit kiinnostavat ruokateollisuutta. Kuluttaja hullaantuu kotimaisista, kestävästi tuotetuista kasvismakuelämyksistä sekä muista uusista pellon tuotteista. On syntynyt uudenlaisia kokeiluja ja yhteistyötä kasvipohjaisiin, korkean lisäarvon tuotteisiin suomalaisilta pelloilta.

Edellä kuvattu on vielä kuvitelmaa tulevaisuudesta. Sitra avasi 27.11.2017 rahoitushaun, joka vie kohti tulevaisuutta. Tavoitteena on kehittää ruokajärjestelmän avulla ratkaisuja ja yhteistyömalleja kiertotalouden keskeisempiin ongelmiin. Tähtäämme siihen, että käytämme planeettamme varoja mahdollisimman tarkkaan ja järkevästi.

Mitä tavoitellaan?

Viljelyjärjestelmien yksipuolistuminen on ongelma meillä ja maailmalla. Se heikentää maaperän hyvinvointia ja vähentää maatalouden sopeutumiskykyä ilmastonmuutokseen. Myös maatilojen keskimääräinen kannattavuus on heikentynyt. Uskomme, että pellolla viljeltävien kasvien lajivalikoiman monipuolistaminen toisi tarjolle uusia ja kiinnostavia kasveja ruuaksi. Tämä kannustaisi ruoka-alan teollisia toimijoita ja yrittäjiä jalostamaan ja markkinoimaan uusia ruokatuotteita. Uusien ruokatuotteiden kysyntä puolestaan voisi parantaa maatilojen kannattavuutta. Pellosta voidaan tuottaa myös muita korkean lisäarvon tuotteita kuin ruokaa, esimerkiksi materiaaleja tekstiileihin.

Rahoituspäätöksissä kiinnitämme erityisesti huomiota siihen, että hanke perustuu kiertotalouden ratkaisuihin ja kestävään luonnonvarojen käyttöön, ja että se yhdistää poikkitieteellisesti eri aloja, esimerkiksi tuotesuunnittelua, materiaaliosaamista, prosessitekniikkaa, uusia liiketoimintamalleja, muotoilua ja viestintää. Arvostamme moniosaajatiimejä, jotka pystyvät tarkastelemaan aihetta eri aloja ja uusia näkökulmia yhdistäen ja jotka tekevät tiivistä yhteistyötä ympäröivän yhteiskunnan kanssa.

Etsimme kokonaisuuksia, joilla on mahdollisuus toimia Sitran rahoituksen jälkeen itsenäisesti ja edellytykset hankkia toiminnalle riittävää rahoitusta joko sijoitusten, tulorahoituksen tai avustusten muodossa. Rahoitushakemukset käsitellään toimija- tai yrityskohtaisesti.

Kuka voi hakea ja mihin rahoitusta voi käyttää?

Rahoitushaku on avoin kaikille yrityksille, julkisille ja kolmannen sektorin toimijoille sekä tutkimuslaitoksille, jotka toimivat hankehaussa konsortioina. Konsortioissa taloudellista toimintaa harjoittavat tahot, kuten yritykset, voivat hakea rahoitusta Kiertotalouden tukiohjelman alla tutkimus- ja kehityshankkeisiin, innovaatioklustereille, pk-yritysten innovaatiotoimintaan ja pk-yritysten käynnistykseen. Julkinen ja kolmas sektori voivat puolestaan hakea Sitran hankerahoitusta esimerkiksi innovatiivisiin julkisiin hankintoihin.

Mistä aloittaa?

Korkean lisäarvon peltotuotteiden rahoitushaku oli avoinna 27.11.2017 ja 31.1.2018 välisenä aikana. Sitra voi rahoittaa hankkeita korkeintaan elokuuhun 2019 asti.

Haku on viisivaiheinen:

  1. Ensimmäisessä vaiheessa hakijat muodostavat konsortioita, ja kukin konsortio tekee yhteisen hankesuunnitelman, joka tulee toimittaa Sitralle. Sitra valitsee parhaat hankkeet jatkoon.
  2. Toisessa vaiheessa jatkoon valituille konsortioille järjestetään työpaja, jossa ne avaavat omia suunnitelmiaan (liikesalaisuuden puitteissa) ja miettivät yhteistyömahdollisuuksia. Tavoitteena on jalostaa hakemuksia siten, että niissä ei ole päällekkäisyyksiä. Työpajojen jälkeen tehdään lopullinen valinta rahoitettavista konsortioista.
  3. Kolmannessa vaiheessa valittujen konsortioiden kaikki osapuolet hakevat erikseen ja itsenäisesti rahoitusta joko täyttämällä tukihakemuslomakkeen, jos rahoitusta haetaan tukiohjelman alla tai vapaamuotoisella rahoitus­hakemuksella, mikäli rahoitusta ei haeta tukiohjelmasta (ei-taloudellinen toiminta).
  4. Neljännessä vaiheessa Sitra arvioi hakemukset ja päättää sen perusteella, mitä hankkeita se rahoittaa ja tekee tuki- ja rahoituspäätökset.
  5. Viidennessä vaiheessa tehdään rahoitussopimukset Sitran ja rahoituksensaajan välillä.

Sitra arvioi hakemukset arviointikriteereiden valossa ja päättää sen perusteella, mitä hankkeita se rahoittaa. Sitra voi pyytää hakemuksista myös ulkopuolisten asiantuntijoiden lausunnon arvioinnin tueksi, mutta nämä lausunnot eivät sido Sitraa.

Ensimmäisen vaiheen hankesuunnitelmasta tulee käydä ilmi hankkeessa tehtävä yhteistyö, visio ja sisältö. Siinä pitää myös eritellä konsortion osapuolten vastuut ja budjetit. Hankesuunnitelma saa olla korkeintaan viisi sivua pitkä.

Näillä pääset liikkeelle:

OTA YHTEYTTÄ

ihmiset
Hanna Mattila
ihmiset
Riitta Silvennoinen
ihmiset
Nani Pajunen
Johtava asiantuntija, Kestävyysratkaisut
ihmiset
Kari Herlevi
Projektijohtaja, Globaali yhteistyö, Kestävyysratkaisut
ihmiset
Tuula Sjöstedt
Asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Mistä on kyse?