Tulevaisuuden akkuekosysteemi

Päättynyt hanke 1/2018 – 10/2019

Pirkanmaan liiton vetämässä hankkeessa tuotettiin tietoa kiertotaloudesta akkuekosysteemeissä ja verkotettiin alan toimijoita.

AJANKOHTAISTA

Puita ja asuinkerrostaloja ja henkilö maalaamassa tikkailla
Poiminnat

Näin älypuhelimissa oleva koboltti matkaa Kongon kaivokselta Suomeen

Vierailija

Akut tehokäyttöön!

julkaisut

Akkuekosysteemi – Nykytilaselvitys

Työpaja

Lisää tehoa akuista kiertotalousratkaisuilla

Helsinki, torstai, 19.4.

MISTÄ OLI KYSE?

Liikkuminen on isossa murroksessa, ja uusille älykkäille ja päästöttömille liikkumisen ratkaisuille riittää kysyntää. Sähköautot tulevat vähitellen osaksi katukuvaa ja työkonepuolella sähköisille ratkaisuille ennustetaan merkittävää kasvua. Akut ovat tärkeässä roolissa paitsi liikennesektorin myös energia-alan muutoksissa, sillä sähkön varastointiratkaisujen kehittäminen on yksi isoista tekijöistä uusiutuvan energian kasvun toteutumisessa.

Suomi on jo akkujen kiertotalousratkaisujen saralla edelläkävijä monilla eri sektoreilla, kuten sähköisten työkoneiden valmistuksessa, suuriin energiavarastoihin liittyvissä ratkaisuissa sekä akkujen kierrätysratkaisuissa. Akkujen valtava kiertotalouspotentiaali ja kytkökset moniin eri aloihin eivät kuitenkaan ole vielä tuttuja suurelle yleisölle.

Mitä saatiin aikaan?

Hankkeessa tehtiin nykytilaselvitys akkujen kiertotaloudesta. Selvityksessä on koottu tietoa akkujen kiertotaloudesta globaalista näkökulmasta katsottuna sekä akkuihin liittyvästä toimintaympäristöstä Suomessa: eri elinkaaren vaiheisiin liittyvistä toimijoista, akkuihin liittyvistä hankkeista sekä meillä vaikuttavista strategioista ja lainsäädännöstä. Lisäksi hankkeessa visualisoitiin koboltin matka Suomeen.

Tilannekuvatyön tulosten pohjalta järjestettiin työpajoja, joissa verkotettiin akkuekosysteemin toimijoita ja tunnistettiin heidän yhteisiä pilotointi- ja kokeilutarpeita sekä liiketoimintamahdollisuuksia.

Hankkeen tulokset ja blogit on koottu tarkemmin Pirkanmaan liiton ylläpitämille hankesivuille.

Kuka oli mukana?

Sitra rahoitti hanketta ja Sitran puolelta hankevastaavina olivat Nani Pajunen ja Riitta Silvennoinen. Pirkanmaan liitto toteutti hankkeen tiiviissä yhteistyössä akkuekosysteemiin liittyvien yritysten, julkisten organisaatioiden sekä tutkimuslaitosten kanssa.

OTA YHTEYTTÄ

ihmiset
Nani Pajunen
Johtava asiantuntija, Kestävyysratkaisut

Mistä on kyse?