Siirry suoraan sisältöön

Tulevaisuuden akkuekosysteemi

Kiertotalous on myös akkuekosysteemien tulevaisuutta. Pirkanmaan liiton vetämässä hankkeessa lisätään tietoa kiertotaloudesta akkuekosysteemeissä ja verkotetaan alan toimijoita.

AJANKOHTAISTA

MISTÄ ON KYSE?

Liikkuminen on isossa murroksessa, ja uusille älykkäille ja päästöttömille liikkumisen ratkaisuille riittää kysyntää. Sähköautot tulevat vähitellen osaksi katukuvaa ja työkonepuolella sähköisille ratkaisuille ennustetaan merkittävää kasvua. Akut ovat tärkeässä roolissa paitsi liikennesektorin myös energia-alan muutoksissa, sillä sähkön varastointiratkaisujen kehittäminen on yksi isoista tekijöistä uusiutuvan energian kasvun toteutumisessa.

Suomi on jo akkujen kiertotalousratkaisujen saralla edelläkävijä monilla eri sektoreilla, kuten sähköisten työkoneiden valmistuksessa, suuriin energiavarastoihin liittyvissä ratkaisuissa sekä akkujen kierrätysratkaisuissa. Akkujen valtava kiertotalouspotentiaali ja kytkökset moniin eri aloihin eivät kuitenkaan ole vielä tuttuja suurelle yleisölle.

Tulevaisuuden akkuekosysteemi -hankkeen keskeisenä tavoitteena on lisätä kiertotaloutta akkujen elinkaaren kaikissa osissa sekä tuoda esille akkujen kierrätysratkaisut, raaka-aineet sekä globaalit akkuihin liittyvät arvoketjut. Akkuihin liittyvien tutkimus- ja kehitysorganisaatioiden, yrityssektorin sekä viranomaisten kanssa yhteistyötä tekemällä lisätään ymmärrystä suomalaisten tämänhetkisestä akkuihin liittyvästä osaamistasosta ja innovaatioista sekä tunnistetaan uudet kehitys- ja liiketoimintapotentiaalit, joita voidaan yhdessä edistää.

Mitä teemme?

Haastattelujen ja kirjallisuuskatsausten avulla tunnistetaan akkuekosysteemiin liittyvät toimijat sekä kerätään ja jaetaan tietoa akkumarkkinoista, materiaalivirroista, akkuihin liittyvistä tutkimushankkeista sekä kierrätysjärjestelmistä.

Tilannekuvatyön tulosten pohjalta järjestetään työpajoja, joissa verkotetaan akkuekosysteemin toimijoita ja keskitytään tunnistamaan heidän yhteisiä pilotointi- ja kokeilutarpeita sekä liiketoimintamahdollisuuksia. Tärkeässä roolissa on myös tulevaisuuteen varautuminen, ja erillisessä työpajassa pohditaankin tulevaisuuden haasteita ja mahdollisuuksia. Pirkanmaan liitto laatii yhdessä asiantuntijoiden kanssa tulevaisuusskenaariot erikseen valituista teemoista.

Kuka on mukana?

Pirkanmaan liitto toteuttaa hankkeen tiiviissä yhteistyössä akkuekosysteemiin liittyvien yritysten, julkisten organisaatioiden sekä tutkimuslaitosten kanssa. Hankkeessa koottu aineisto ja tulokset jaetaan hankesivuilla sekä hankkeeseen osallistuville akkuekosysteemin toimijoille.

Missä mennään?

Hanke kestää tammikuusta 2018 toukokuun 2019 loppuun saakka. Akkuihin liittyvän tilannekuvan rakentaminen aloitetaan heti alkuvuodesta 2018 ja ensimmäinen työpaja järjestetään keväällä 2018. Akkuihin liittyviä pilotointi- ja kokeilutarpeita tarkastellaan ja ideoidaan kevään 2018 työpajassa. Syksyllä 2018 ja keväällä 2019 järjestettävissä työpajoissa keskitytään edistämään uusia liiketoimintamahdollisuuksia sekä tarkastellaan tulevaisuutta. Hankkeen loppuseminaari pidetään 2019 keväällä.

JULKAISUT

OTA YHTEYTTÄ

Rohkeasti vain!

Mistä on kyse?