Läpivalaisussa sosiaali- ja terveydenhuollon lääke- ja matkakustannukset

Tietopakettiraportointi yhdisti sosiaali- ja terveydenhuollon matkojen sekä lääkkeiden kustannus-, asiakas- ja toimintatiedot Etelä-Karjalassa.

Kirjoittaja

Heikki Lukkarinen

Julkaistu

Sosiaali- ja terveydenhuollon ohjaaminen ja asiakaskohtaisten palvelujen kehittäminen edellyttävät kokonaisnäkemystä palvelujärjestelmästä. Soten monikanavainen rahoitus tekee kuitenkin tällaisen kokonaisnäkemyksen muodostamisesta vaikeaa.

Tämän selvityksen tarkoituksena oli tutkia miten eri rahoituskanavista yhdistetty lääke- ja matkapalvelutieto auttaa hahmottamaan palvelujärjestelmää ja miten sote-tietopakettirakenne toimii lääke- ja matkapalveluiden raportoinnissa.

Aineistona käytettiin vuosien 2015-2016 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksoten) tietoja yhdistettynä Kelan tietoihin lääke- sekä matkakorvauksista.

Ota yhteyttä
 
Heikki Lukkarinen
Johtava asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet, Sitra

+358 (294) 618 286

jukka.vahti@sitra.fi

Julkaisun perustiedot

Otsikko

Läpivalaisussa sosiaali- ja terveydenhuollon lääke- ja matkakustannukset

Tekijät

Heikki Lukkarinen

Julkaisupaikka

Helsinki

Julkaisuvuosi

2017

Julkaisija

Sitra

Sivumäärä

12 s.

ISBN (nid.)

978-952-347-016-3

ISBN (PDF)

978-952-347-017-0

publication_subject

sosiaalipalvelut, terveyspalvelut, sote-uudistus, rahoitus, raportointi, kustannukset, lääkkeet, matkakustannukset, korvaukset, asiakastiedot, palvelujärjestelmät, palveluohjaus, lääkehuolto, matkapalvelut

Sarja

Työpaperi

Aihe

Sote-rahoitus

Terveydenhuollon ongelmina pidetään muun muassa palvelujen käyttäjien keskinäistä epätasa-arvoisuutta ja asiakaslähtöisyyden, koordinaation, kannustimien sekä kustannusten ja laadun läpinäkyvyyden puutetta. Nykyinen järjestelmä keskittyy sairauksien hoitoon, mutta ei tue terveyden edistämistä.

Kirjoittaja

Heikki Lukkarinen

Julkaistu

Suosittelemme

Tästä eteenpäin.

Mistä on kyse?