julkaisut

Miinuspäästöt

Mitä negatiivisten päästöjen tekniikat ovat ja miksi niitä tarvitaan ilmastokriisin ratkaisemiseksi?

Kirjoittajat

Mariko Landström

Johtava asiantuntija, Luonto ja talous

Julkaistu

Ilmastokriisin ratkaiseminen edellyttää päästöjen vähentämisen lisäksi hiilen sitomista takaisin ilmakehästä eli negatiivisten päästöjen tuottamista. Näitä miinuspäästöjä tarvitaan hyvittämään vaikeasti vähennettäviä päästöjä, peruuttamaan osa aiheutetusta ilmastohaitasta ja hallitsemaan ilmastotyöhön liittyviä riskejä.

Miinuspäästöjä voidaan tuottaa poistamalla ilmakehään tai biomassaan sitoutunutta hiiltä luonnon kierrosta. Tämä voidaan tehdä teknisin keinoin esimerkiksi ottamalla hiilidioksidia talteen sellutehtaan tai hakevoimalan päästöistä ja varastoimalla se pysyvästi geologisiin muodostelmiin.

Suomella on hyvät edellytykset tuottaa miinuspäästöjä, mutta teknisten ratkaisujen edistämisessä olemme jääneet muita Pohjoismaita jälkeen. Vauhtia voidaan kiihdyttää esimerkiksi asettamalla miinuspäästöille tavoitteet ja laatimalla niille strategia, rahoittamalla ratkaisujen kehittämistä sekä ottamalla käyttöön taloudelliset kannustimet ratkaisujen käyttöönotolle.

Julkaisun perustiedot

Otsikko

Miinuspäästöt

Alaotsikko

Mitä negatiivisten päästöjen tekniikat ovat ja miksi niitä tarvitaan ilmastokriisin ratkaisemiseksi?

Tekijät

Oras Tynkkynen ja Mariko Landström

Julkaisupaikka

Helsinki

Julkaisuvuosi

2023

Julkaisija

Sitra

Sivumäärä

22

ISBN (PDF)

978-952-347-314-0

ISSN (PDF)

2737-1042

Aihe

miinuspäästöt, negatiiviset päästöt, hiilen sidonta, ilmastopolitiikka, ilmastotoimet, ilmastokriisi, ilmastonmuutos, talous, teknologia

Sarja

Työpaperi

Mistä on kyse?