julkaisut

Näkökulmia yritystukien uudistamistyöhön

Mitkä ovat keskeiset kriteerit yritysten hyvälle toimintaympäristölle vuonna 2030? Entä mikä on yritystukien rooli ilmastokriisin ratkaisemisessa?

Kirjoittajat

Outi Haanperä, Tatu Leinonen, Janne Peljo

Julkaistu

Yritystukifoorumi oli Sitran marraskuussa 2018 ja kesäkuussa 2019 koolle kutsuma keskustelutilaisuus. Tavoitteena oli luoda yhteistä ymmärrystä yritystukijärjestelmän perusteluista, keskeisistä ominaisuuksista ja yhteyksistä muihin yhteiskunta- ja talouspolitiikan alueisiin. Ideana oli saattaa yhteen yritystukien kannalta keskeisiä sidosryhmiä ja käydä rakentavaa keskustelua yritystukijärjestelmän kehittämisestä.

Tämä työpaperi kokoaa yhteen näkökulmia yritystukifoorumin keskusteluista ja yritystukia käsittelevästä kirjallisuudesta. Työpaperin sisältö ei välttämättä edusta kaikkien yritystukifoorumiin osallistuneiden ihmisten tai organisaatioiden kantaa. Työpaperin keskeinen viesti on, että parhaimmillaan yritystuet voivat olla työkalu rakentaa kilpailukykyistä Suomea, joka ratkaisee aikamme suuria haasteita.

 

Julkaisun perustiedot

Otsikko

Näkökulmia yritystukien uudistamistyöhön

Tekijät

Outi Haanperä, Tatu Leinonen, Janne Peljo

Julkaisupaikka

Helsinki

Julkaisuvuosi

2019

Julkaisija

Sitra

Sivumäärä

13 s.

ISBN (PDF)

978-952-347-136-8

ISSN (PDF)

2737-1042

Aihe

yritystuet, yritykset, uudistaminen, toimintaympäristö, kilpailukyky, taloustiede, taloustutkimus, yhteiskunta, ilmastonmuutos, kiertotalous

Sarja

Työpaperi

Mistä on kyse?