julkaisut

Suomalaisten luontosuhteet -kysely

Ylivoimainen enemmistö suomalaisista pitää luontoa itselleen tärkeänä. Sitran teettämä kyselytutkimus kertoo, että suomalaisilla on monia erilaisia luontosuhteita.

Kirjoittajat

Kantar TNS

Julkaistu

Luontokadon pysäyttämisessä meidän kaikkien arvoilla, asenteilla ja ajatusmalleilla on iso merkitys​. Mitä paremmin ymmärrämme suomalaisten erilaisia luontosuhteita, sitä paremmat mahdollisuudet meillä on löytää luontokatoon laajasti hyväksyttäviä ratkaisuja​

Sitran teettämällä kyselytutkimuksella haluttiin selvittää, miltä suomalaisten luontosuhteet näyttävät vuonna 2021. Tutkimustuloksia hyödynnetään ennen kaikkea Sitran työn suunnittelussa: luonnon monimuotoisuus on tärkeässä roolissa Sitran työssä, jonka tavoitteena on rakentavaa reilua, kestävää ja innostavaa tulevaisuutta.​

Kyselytutkimus kertoo, että suomalaisten keskuudessa vallitsee jopa yllättävän vahva samanmielisyys luonnon merkityksestä. Vaikka luonto on monille tärkeä, luontoon liittyvät asenteet, ajatukset, tunteet ja toiminta vaihtelevat: luontosuhteita on siis monia erilaisia.

Kantar TNS:n toteuttaman kyselyn mukaan suomalaisista 87 prosenttia pitää luontoa erittäin tai melko tärkeänä omassa elämässään ja arjessaan. Vain 12 prosenttia vastaajista ilmoitti, ettei pidä luontoa kovinkaan tai lainkaan tärkeänä. Noin kaksi prosenttia ei osannut sanoa kantaansa.

Suomalaiset kokevat luonnon itselleen pääosin tärkeäksi taustasta riippumatta. Luonnon pitäminen tärkeänä ei esimerkiksi riipu merkittävästi siitä, kuinka hyvin ihminen kokee tulevansa toimeen taloudellisesti. Myös erot kaupunkien ja maaseudun välillä ovat pieniä. Luonnon tärkeys korostui kuitenkin yli 65-vuotiaiden, naisten sekä korkeasti koulutettujen vastauksissa.

Tulosten mukaan suomalaiset kokevat saavansa luonnosta etupäässä aineetonta hyvinvointia: 65 prosenttia vastaajista kertoo saavansa luonnosta mielenrauhaa ja 62 prosenttia virkistystä sekä energiaa. 56 prosenttia vastaajista kertoi, että luonto auttaa palautumaan ja rentoutumaan.

Myös perinteiset luonnon antimet, kuten marjat, sienet, riista ja kala, ovat tärkeitä 56 prosentille vastaajista. Työtä ja toimeentuloa luonnosta ilmoitti saavansa seitsemän prosenttia vastaajista.

Suomalaiset kokevat tärkeäksi erityisesti lähiluonnossa liikkumisen ja luonnon havainnoinnin arjessa asutuksen keskellä. Kyselyyn vastanneista 84 prosenttia piti näitä erittäin tärkeinä tai tärkeinä.

Luontosuhde on kuitenkin paljon muutakin kuin suomalaisen lähiluonnon kohtaamista. Kun suomalaisilta kysyttiin tärkeimpiä luontotekemisiä, kärjen tuntumaan nousivat luonnon kohtaaminen vaikuttavien luontokuvien kautta (74 % vastaajista) ja kiinnostavan luontotiedon oppiminen tietokirjoista tai luontodokumenteista (73 % vastaajista). Lähes yhtä tärkeää on eri maiden luonnon kokeminen matkoilla (69 % vastaajista).

Peräti 79 prosenttia vastaajista kertoi olevansa jossain määrin huolissaan luonnon tilasta maailmassa. Suomen luonnon tilasta koki huolta hieman harvempi, 58 prosenttia vastaajista.

Suomalaisista 62 prosenttia ilmoitti olevansa valmis muuttamaan kulutus- ja elämäntapojaan luontokadon pysäyttämiseksi. 12 prosenttia ei olisi valmis muutoksiin.

Julkaisun perustiedot

Otsikko

Suomalaisten luontosuhteet

Tekijät

Kantar TNS

Julkaisupaikka

Helsinki

Julkaisuvuosi

2021

Julkaisija

Sitra

Mistä on kyse?