julkaisut

Tieto päätöksenteossa – Kohti dialogiloikkaa

Kirjoittajat

Eeva Hellström

Johtava asiantuntija, Talouden tulevaisuus

Hannu-Pekka Ikäheimo

Projektijohtaja, Uudet vaikuttamisen tavat

Julkaistu

Tiedon ja päätöksen välinen vuoropuhelu on rikki. Viime vuosina vellonut yhteiskunnallinen keskustelu aiheesta kertoo monista epäonnistumisista ja tulehtuneesta ilmapiiristä. Kesällä 2017 toteuttamamme kyselyn tulokset osoittavat saman. Ongelmia tunnistetaan sekä tiedontuotannossa että päätöksenteossa. Monimutkaisten yhteiskunnallisten ongelmien ratkaiseminen edellyttäisi nykyistä kokonaisvaltaisempaa ja dialogisempaa näkökulmaa tietoon ja asiantuntijuuteen, mutta ongelmien tiedostamisesta huolimatta kehittämiseen ei tartuta määrätietoisesti. Mistä se johtuu? Missä ovat pahimmat esteet? Millaista uutta ajattelua muutoksen aikaan saaminen edellyttää?

Lähetimme kesällä 2017 Tieto päätöksenteossa -kyselyn tiedon ja päätöksenteon vuorovaikutuksen parissa toimiville ja aiheesta kiinnostuneille. Tässä Työpaperissa esittelemme kyselyn keskeisimmät löydökset. Lisäksi kytkemme niitä laajempaan ajankohtaiseen keskusteluun ja esitämme omia alustavia tulkintojamme.

Kyselyn aineisto tulee myös pian saataville yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon (www.fsd.uta.fi) vapaasti hyödynnettäväksi. Tarkemmat tulostaulukot ja graafit löytyvät PDF:nä täältä sekä Sitran SlideSharestä.

 

Julkaisun perustiedot

Otsikko

Tieto päätöksenteossa

Alaotsikko

Kohti dialogiloikkaa

Tekijät

Eeva Hellström ja Hannu-Pekka Ikäheimo

Julkaisupaikka

Helsinki

Julkaisuvuosi

2017

Julkaisija

Sitra

Sivumäärä

21 s.

ISBN (PDF)

978-952-347-011-8

ISSN (PDF)

2737-1042

Aihe

tiedontuotanto, tiedontuottajat, asiantuntijat, päätöksenteko, päättäjät, dialogi, yhteiskunta, muutos

Sarja

Työpaperi

Mistä on kyse?