Siirry suoraan sisältöön

Julkaistu 12.09.2017

Tieto päätöksenteossa – Kohti dialogiloikkaa

Kirjoittajat
Johtava asiantuntija, Ennakointi ja strategia, Sitra
Eeva Hellström on Sitran ennakointitoiminnan strategia-asiantuntija. Näiden sanojen takana piilee sekä ajattelija että tekijä, jonka käsissä monimutkaisetkin sisällöt sulautuvat luovasti yhteen ja irralliset ideat muokkautuvat vaikuttaviksi konsepteiksi.
Asiantuntija, Ennakointi, Sitra
Hannu-Pekka työskentelee asiantuntijana Sitran ennakointitiimissä. Osana Sitran Seuraava erä -visiotyötä Hannu-Pekka on muun muassa analysoinut viestintäteknologisen murroksen yhteiskunnallisia vaikutuksia. Tieteen ja tutkimuksen välinen vuoropuhelu sekä teknologian yhteiskunnalliset vaikutukset ovat teemoja, joiden parissa Hannu-Pekka työskentelee tällä hetkellä.

Tiedon ja päätöksen välinen vuoropuhelu on rikki. Viime vuosina vellonut yhteiskunnallinen keskustelu aiheesta kertoo monista epäonnistumisista ja tulehtuneesta ilmapiiristä. Kesällä 2017 toteuttamamme kyselyn tulokset osoittavat saman. Ongelmia tunnistetaan sekä tiedontuotannossa että päätöksenteossa. Monimutkaisten yhteiskunnallisten ongelmien ratkaiseminen edellyttäisi nykyistä kokonaisvaltaisempaa ja dialogisempaa näkökulmaa tietoon ja asiantuntijuuteen, mutta ongelmien tiedostamisesta huolimatta kehittämiseen ei tartuta määrätietoisesti. Mistä se johtuu? Missä ovat pahimmat esteet? Millaista uutta ajattelua muutoksen aikaan saaminen edellyttää?

Lähetimme kesällä 2017 Tieto päätöksenteossa -kyselyn tiedon ja päätöksenteon vuorovaikutuksen parissa toimiville ja aiheesta kiinnostuneille. Tässä Työpaperissa esittelemme kyselyn keskeisimmät löydökset. Lisäksi kytkemme niitä laajempaan ajankohtaiseen keskusteluun ja esitämme omia alustavia tulkintojamme.

Kyselyn aineisto tulee myös pian saataville yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon (www.fsd.uta.fi) vapaasti hyödynnettäväksi. Tarkemmat tulostaulukot ja graafit löytyvät PDF:nä täältä sekä Sitran SlideSharestä.

 

Julkaisun perustiedot

Otsikko

Tieto päätöksenteossa

Alaotsikko

Kohti dialogiloikkaa

Tekijät

Eeva Hellström ja Hannu-Pekka Ikäheimo

Julkaisupaikka

Helsinki

Julkaisuvuosi

2017

Julkaisija

Sitra

Sivumäärä

21 s.

ISBN (PDF)

978-952-347-011-8

Aihe

tiedontuotanto, tiedontuottajat, asiantuntijat, päätöksenteko, päättäjät, dialogi, yhteiskunta, muutos

Sarja

Työpaperi

Mistä on kyse?