Julkaistu 12.09.2017

Tieto päätöksenteossa – Kohti dialogiloikkaa

Kirjoittajat
Kirjoittajan profiilisivu: Eeva Hellström
Johtava asiantuntija, Ennakointi ja strategia, Sitra
Eeva Hellström on Sitran ennakointitoiminnan strategia-asiantuntija. Näiden sanojen takana piilee sekä ajattelija että tekijä, jonka käsissä monimutkaisetkin sisällöt sulautuvat luovasti yhteen ja irralliset ideat muokkautuvat vaikuttaviksi konsepteiksi.
Asiantuntija, Ennakointi, Sitra
Hannu-Pekka työskentelee asiantuntijana Sitran ennakointitiimissä. Tällä hetkellä hän on mukana Tulevaisuuden uudistajat -hankkeessa, jonka lisäksi hän tekee selvitystyötä yhteiskunnallisen vaikuttamisen murroksesta Kansanvallan peruskorjaus -avainalueelle.

Tiedon ja päätöksen välinen vuoropuhelu on rikki. Viime vuosina vellonut yhteiskunnallinen keskustelu aiheesta kertoo monista epäonnistumisista ja tulehtuneesta ilmapiiristä. Kesällä 2017 toteuttamamme kyselyn tulokset osoittavat saman. Ongelmia tunnistetaan sekä tiedontuotannossa että päätöksenteossa. Monimutkaisten yhteiskunnallisten ongelmien ratkaiseminen edellyttäisi nykyistä kokonaisvaltaisempaa ja dialogisempaa näkökulmaa tietoon ja asiantuntijuuteen, mutta ongelmien tiedostamisesta huolimatta kehittämiseen ei tartuta määrätietoisesti. Mistä se johtuu? Missä ovat pahimmat esteet? Millaista uutta ajattelua muutoksen aikaan saaminen edellyttää?

Lähetimme kesällä 2017 Tieto päätöksenteossa -kyselyn tiedon ja päätöksenteon vuorovaikutuksen parissa toimiville ja aiheesta kiinnostuneille. Tässä Työpaperissa esittelemme kyselyn keskeisimmät löydökset. Lisäksi kytkemme niitä laajempaan ajankohtaiseen keskusteluun ja esitämme omia alustavia tulkintojamme.

Kyselyn aineisto tulee myös pian saataville yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon (www.fsd.uta.fi) vapaasti hyödynnettäväksi. Tarkemmat tulostaulukot ja graafit löytyvät PDF:nä täältä sekä Sitran SlideSharestä.

 

Julkaisun perustiedot

Otsikko

Tieto päätöksenteossa

Alaotsikko

Kohti dialogiloikkaa

Tekijät

Eeva Hellström ja Hannu-Pekka Ikäheimo

Julkaisupaikka

Helsinki

Julkaisuvuosi

2017

Julkaisija

Sitra

Sivumäärä

21 s.

ISBN (PDF)

978-952-347-011-8

Aihe

tiedontuotanto, tiedontuottajat, asiantuntijat, päätöksenteko, päättäjät, dialogi, yhteiskunta, muutos

Sarja

Työpaperi

Suosittelemme

Tästä eteenpäin.

Mistä on kyse?