julkaisut

Turpeen käytöstä luopuminen

Keinoja Suomelle reilun siirtymän tukemiseen

Kirjoittajat

Työryhmä: Tatu Leinonen, Outi Haanperä, Alexander Kohl, Mariko Landström, Tuuli Hietaniemi, Oras Tynkkynen

Julkaistu

Ilmaston kuumeneminen ja ekologinen kestävyyskriisi eivät ole hävinneet minnekään. Vaikka koronakriisin terveydelliset ja taloudelliset uhkakuvat hallitsevat tällä hetkellä poliittista päätöksentekoa, meidän on samalla löydettävä ratkaisuja ilmastokriisiin ja luonnon monimuotoisuuden heikkenemiseen. Muuten hyvinvoinniltamme katoaa pohja.

Sanna Marinin hallitus on asettanut tavoitteen, että Suomi on hiilineutraali vuonna 2035 ja hiilinegatiivinen pian sen jälkeen. Tavoitteen saavuttamiseksi kivihiilen ja turpeen käytöstä on luovuttava. Tämä työpaperi tarkastelee turpeen käytön sekä siitä luopumisen vaikutuksia energiantuotantoon, talouteen ja työllisyyteen. Työpaperi pohjaa Suomen ympäristökeskuksen tekemään selvitykseen. Lisäksi Sitowise Oy toteutti haastatteluita turvealan yrittäjien keskuudessa.

Turvetta käytetään erityisesti energiantuotannossa. Mutta kuten tämäkin työpaperi osoittaa, turvetta voidaan jo nyt korvata esimerkiksi maa-, vesi-, ja ilmalämmöllä sekä hukkalämmöllä. Niiden ja muiden vaihtoehtojen kustannustehokkuuden odotetaan lisääntyvän tulevaisuudessa.

Edessä oleva muutos ei ole helppo. Varsinkin turvetuottajille muutos aiheuttaa epävarmuutta elinkeinosta. Suomella on kuitenkin keinoja siirtymän toteuttamiseksi sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla niin, että uusia elinkeinoja ja työpaikkoja syntyisi vanhojen tilalle. Koulutuksen ja rahoituksen lisäksi turvealan yrittäjien kokemusta ja osaamista voitaisiin hyödyntää esimerkiksi EU:n oikeudenmukaisen siirtymän rahastoon liittyvien suunnitelmien laadinnassa ja siirtymätoimien toteuttamisessa. Nämä keinot tulisi nyt ottaa ripeästi käyttöön.

Suomi ei ole siirtymän edessä yksin. Lähes kaikki maat painivat vastaavanlaisten siirtymähaasteiden kanssa. Suomi voi sekä oppia muiden maiden toimista reilun siirtymän edistämiseksi että toimia suunnannäyttäjänä.

Tämä työpaperi edistää osaltaan keskustelua Suomen hiilineutraalisuustavoitteen saavuttamisesta sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla. Toivomme, että työpaperi kannustaa ottamaan turvealalla työskentelevät ihmiset mukaan valmistelemaan heitä koskevia päätöksiä. Hallitusti ja ennakoiden toteutettu siirtymä on myös turvealan yrittäjien sekä turvetta käyttävien alueiden ja yritysten etu.

Julkaisun perustiedot

Otsikko

Turpeen käytöstä luopuminen

Alaotsikko

Keinoja Suomelle reilun siirtymän tukemiseen

Tekijät

Työryhmä: Tatu Leinonen, Outi Haanperä, Alexander Kohl, Mariko Landström, Tuuli Hietaniemi, Oras Tynkkynen

Julkaisupaikka

Helsinki

Julkaisuvuosi

2020

Julkaisija

Sitra

Sivumäärä

36 s.

ISBN (nid.)

978-952-347-181-8

ISBN (PDF)

978-952-347-180-1

ISSN (PDF)

2737-1042

Aihe

turvetuotanto, turve, energiantuotanto, yrittäjät, energiatalous, aluetalous, työllisyys, ilmastonmuutokset, ekologinen kestävyys, päästökauppa, energiaturvallisuus, energiapolitiikka

Sarja

Työpaperi

Mistä on kyse?