julkaisut

Vaikuttavuuden askelmerkit

Työkaluja ja esimerkkejä palveluntuottajille

Kirjoittajat

Jonna Heliskoski, Heidi Humala, Riina Kopola, Anna Tonteri, Saila Tykkyläinen

Julkaistu

Julkinen sektori hankkii erilaisia palveluja ja tuotteita vuosittain noin 35 miljardilla eurolla. Euromääräinen volyymi on siis iso, mutta läheskään aina ei ole varmaa, auttavatko hankinnat saavuttamaan halutut tulokset. Julkisella sektorilla on havahduttu tähän ongelmaan ja siksi huomiota kiinnitetään enenevässä määrin vaikutusten hankintakäytäntöihin.

Samaan aikaan monilla sijoittajilla on halu edistää itselle tärkeitä asioita myös sijoitusten kautta. Vaikuttavuussijoittaja tavoittelee samanaikaisesti sekä taloudellista tuottoa että yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Näiden kehityspolkujen ansiosta vaikuttavien palveluiden tuottajille, erilaisille yrityksille ja järjestöille, on juuri nyt avautumassa mahdollisuuksien ikkuna. Näilläkin markkinoilla edelläkävijät ovat etulyöntiasemassa.

Palveluiden ostajat ja niiden tuottajat tarvitsevat käytännönläheisiä keinoja, joiden avulla vaikutusten logiikka voidaan ymmärtää ja todentaa aina yhteiskunnallisen haasteen määrittelemisestä ja palveluiden kehittämisestä loppukäyttäjään asti. Parhaimmassa tapauksessa markkinat osaavat vaatia vaikuttavuutta, ja palveluntuottajat ymmärtävät yhteiskunnallisen haasteen juurisyyt ja pystyvät lisäksi osoittamaan palvelunsa tuloksellisuuden.

Sitra on reilun kolmen vuoden ajan rakentanut vaikuttavuusinvestoimisen ekosysteemiä Suomeen. Osana tätä työtä olemme pyrkineet lisäämään myös julkisiin vaikuttavuushankintoihin liittyvää osaamista. Palveluntuottajille olemme järjestäneet neljä Vaikuttavuuskiihdyttämöä ja viime vuodenvaihteessa pilotoimme julkisen sektorin ja palveluntuottajien yhteiskehittämiseen pohjaavaa Vaikuttavuuskehittämöä Oulussa. Lisäksi olemme herätelleet sijoittajien kiinnostusta yhteiskunnallisesti vaikuttaviin yrityksiin ja hankkeisiin.

Tämä palveluntuottajille suunnattu julkaisu on koottu Vaikuttavuuskiihdyttämön ja Vaikuttavuuskehittämön oppien pohjalta. Tavoitteena on avata yhteiskunnallisen vaikuttavuuden mallintamista ja mittaamista sekä tehdä vaikuttavuudesta yrityksille ja järjestöille helpommin ymmärrettävä ja lähestyttävä asia.

Julkaisu tarjoaa työkaluja ja esimerkkejä, jotka auttavat kehittämään entistä vaikuttavampaa, sijoitus- tai rahoituskelpoista toimintaa. Ensimmäisessä osassa avataan yhteiskunnallisen vaikuttavuuden pelikenttää ja kerrotaan, miten palveluntuottaja voi kytkeä oman ratkaisunsa isompaan kokonaisuuteen. Toisessa osassa esitellään Vaikuttavuuskiihdyttämö-konsepti ja siihen osallistuneiden 23 palveluntuottajan vaikuttavuuspolkuja. Toivomme, että julkaisu toimii keskustelun herättäjänä ja innostaa pohtimaan vaikuttavuuden logiikkaa taloudellisen kannattavuuden tavoin liiketoiminnan lähtökohtana.

Yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta tulee kilpailuetu kokeillen, kehittäen ja oppien. Paras neuvo onkin: tekemällä oppii lisää. Matkan varrella kannattaa kysyä neuvoja ja palautetta – ja kerätä lisää vaikuttavuuden askelmerkkejä.

 

Muita Sitran julkaisemia vaikuttavuuden oppaita

SIB-opas julkiselle sektorille – Tulosperusteinen rahoitussopimus käytännössä (Sitran selvityksiä 106)

Vaikuttavuuden hankinta – Käsikirja julkiselle sektorille (Sitran selvityksiä 115)

Hyvinvoinnin vaikuttavuusketjut esiin! Vaikuttavuuskiihdyttämöön osallistuneiden yritysten ja järjestöjen esimerkkejä (Sitran selvityksiä 119)

Vaikuttavuusinvestoimisen opas sijoittajille (Sitran selvityksiä 120)

Vaikuttavuussijoittamisen mahdollisuudet pääomasijoittamisessa – Työkalu tulevaisuuden kestävään liiketoimintaan

Julkaisun perustiedot

Otsikko

Vaikuttavuuden askelmerkit

Alaotsikko

Työkaluja ja esimerkkejä palveluntuottajille

Tekijät

Jonna Heliskoski, Heidi Humala, Riina Kopola, Anna Tonteri, Saila Tykkyläinen

Julkaisupaikka

Helsinki

Julkaisuvuosi

2018

Julkaisija

Sitra

Sivumäärä

70 s.

ISBN (PDF)

978-952-347-040-8

ISSN (PDF)

1796-7112

Aihe

yhteiskunta, vaikuttavuus, liiketoiminta, sijoittajat, sijoitustoiminta, rahoitus, vaikuttavuusinvestointi, julkiset hankinnat, palvelun tuottajat, yritykset, järjestöt, markkinat, tuloksellisuus, mittaaminen, mallintaminen

Sarja

Sitran selvityksiä

Julkaisun numero

130

Mistä on kyse?