julkaisut

Yritystukien uudistaminen: kivunhallintaa ja tähtäimen säätöä

Taloustieteilijä Mika Malirannan laatima muistio tarkastelee yritystukia taloustieteellisenä kysymyksenä.

Kirjoittajat

Mik Maliranta

Julkaistu

Muistio käsittelee yritystukia taloustieteellisenä kysymyksenä ja sisältää myös politikkasuosituksia yritystukijärjestelmän kehittämiseksi. Muistion kirjoittaja taloustieteilijä Mika Maliranta toimi Sitran koollekutusman yritystukifoorumin moderaattorina ja alustajana.

Julkaisun perustiedot

Otsikko

Yritystukien uudistaminen: kivunhallintaa ja tähtäimen säätöä

Alaotsikko

Yritystuet taloustieteellisenä kysymyksenä

Tekijät

Mik Maliranta

Julkaisupaikka

Helsinki

Julkaisuvuosi

2019

Julkaisija

Sitra

Sivumäärä

27

ISBN (PDF)

978-952-347-137-5

ISSN (PDF)

2737-1034

Aihe

yritystuet, taloustieteet, uudistaminen, talouspolitiikka, ilmastonmuutos, yritystukifoorumi

Sarja

Muistio

Mistä on kyse?