Beräknad läsningstid 1 min

Hur går det för vinnarna av Fiksu arki -tävlingen?

Sitras Fiksu arki-företagstävling belönade våren 2018 tio småföretag vars produkt eller tjänst kan hjälpa konsumenterna att göra hållbara val i vardagen. Vi frågade vinnarna i Fiksu arki-utvecklingsprogrammet vad de gör nu.

Hur gör Liiteri vår vardag smartare?

Man behöver inte äga allt själv. Med hjälp av Liiteri, en tjänst för samanvändning av varor och tjänster, kan du snabbt och enkelt reservera till exempel verktyg eller cyklar i webbtjänsten dygnet runt. Mobiltjänsten ger åtkomst till smartutrymmet som är låst med ett elektroniskt lås.

Vad gav Fiksu arki er?

De stora samarbetsföretagen i utvecklingsprogrammet hade dragit upp tydliga riktlinjer för sina behov och var redo att satsa på startup-försök. Därför var det lätt att identifiera rätt partner för samarbetet och vi hittade en sådan i YIT.  Det var emellertid lika givande att få konstruktiv respons, utvecklingsförslag och kontakter också från andra företag. Rätt timing är viktigt när det gäller samarbete. Även om en gemensam idé inte genast hittas, betyder det inte att man inte kan hitta en sådan senare.

Vad lyckades vi med tillsammans?

Vårt samarbete med YIT fungerade utmärkt. Vi fick tillhandahålla tjänsten direkt för användarna, så utvecklingsprogrammet inföll vid precis rätt tidpunkt för oss. På hösten fick vi priset Vuoden isännöintiteko 2018 tillsammans med Asuntosäätiö. Med stöd av detta erkännande öppnades en ny Liiteri-container i Nordsjö. Sedan dess har vi haft möjlighet att testa tillämpningen av teknologin till exempel vid avhämtningsställen för närmat.

Vad händer härnäst?

Vi har nu flera lyckade försök bakom oss och härnäst kommer vi att koncentrera oss på större projekt. Vi skapar som bäst internationella nätverk och nu blir det intressant att se hur vi kan skräddarsy Liiteri så att serviceplattformen också kan användas på andra kontinenter.

Läs företagspresentationen på finska.

Hur gör CosmEthics vår vardag smartare?

CosmEthics hjälper konsumenterna att fatta smarta köpbeslut när det gäller kosmetika. Med hjälp av appen är det lätt att ta reda på om en produkt till exempel innehåller mikroplaster. Samtidigt lär CosmEthics både konsumenterna och butikerna om säkerheten hos ingredienserna i kosmetika.

Vad gav Fiksu arki er?

Det fina med utvecklingsprogram är att man inte alltid kan förutse vilken nytta man har av programmet. Under Fiksu arki-programmet lärde vi oss mycket om företagsfältets försökskultur. En företagare måste vara som modellera och agera snabbt, men samtidigt systematiskt. Med mentorernas hjälp hittade vi också nya synvinklar i vår egen affärsverksamhet.

Vilka framgångar hade ni?

Att nå viktiga kunder eller finansiärer är ofta en stor utmaning för startup-företag, eller nästan en omöjlighet. Med hjälp av programmets mentorer fick vi kontakter som är ytterst värdefulla för oss.

Vad händer härnäst?

Vi lanserade nyligen appen också i USA, där vi redan nu har en databas med 20 000 amerikanska produkter. Dessutom finns vi redan i alla EU-länder och till exempel i Kina. Vår databas innehåller sammanlagt över 120 000 produkter som har skannats över 2 miljoner gånger. Vi utvecklar appen och kommersialiserar vår databas, som är Europas största.

Läs företagspresentationen på finska.

Hur skapar From Waste to Taste en smartare vardag?

From Waste to Taste deltog i tävlingen som en förening, men man hade redan erfarenhet av affärsverksamhet i form av svinnmatsrestaurangen Loop. När vi inledde vår verksamhet för tre år sedan var vi den tredje svinnmatsrestaurangen i världen. Sedan dess har tjänsterna baserade på svinnmat ökat snabbt och vi har också själva haft åtskilliga intresserade besökare från olika ställen i världen. I motsats till andra har det emellertid alltid varit viktigt för oss att vår förening som finns i bakgrunden agerar på ett sätt som i sin helhet är hållbart. Vi förebygger marginalisering genom att sysselsätta personer som av någon orsak har hamnat utanför arbetslivet samt levererar mat till välgörande ändamål.

Vad gav Fiksu arki er?

Vi fick värdefull inspiration när det gäller i vilken riktning det lönar sig att utveckla vår unika verksamhet. Förutom restaurang Loop har vi också prövat på bland annat produktutveckling, till exempel ölen Wasted tillverkad av svinnbröd.

Hurdana framgångar upplevde ni?

Vi fick en utmärkt partner i Fazer, och vi har tillsammans fortsatt pilottestningen även efter programmet. Det har också varit trevligt att samarbeta med de andra företagen som deltog i Fiksu arki-programmet. Det var god stämning under programmet och vi uppmuntrade alla varandra.

Vad händer härnäst?

Idéerna finslipades under utvecklingsprogrammets gång och härnäst tänker vi satsa på cateringverksamhet baserad på svinnmat. I början av 2019 tacklar vi matsvinnet i huvudstadsregionen inom ramarna för projektet Urban Food, där vi också har bildat nätverk med andra aktörer inom branschen.

Läs företagspresentationen på finska.

Marja och Juha Komppa, varför är mört ett förnuftigt val?

Av mört, som kallas skräpfisk, kan man tillreda ett livsmedel som duger även i de finare salongerna. Vi erbjuder tillagad mört som glaskonserv tillsammans med ekologiska råvaror. Mörten fångas med hållbara metoder av fiskare i närområdet. Den färdiga produkten finns på matbutikernas hyllor runt om i Finland.

Vad gav Fiksu arki er?

Fiksu arki nådde oss vid en lämplig tidpunkt. Vi hade byggt upp vårt varumärke redan i två år och tillväxten började således stabiliseras, men också plana ut. Utvecklingsprogrammet gav oss ny fart.

Hurdana framgångar upplevde ni?

Vi är mycket nöjda med vårt samarbete med Kesko och under programmets gång träffade vi också många andra kontakter som kan vara till nytta. Vår produktklassificering i Keskos butiker förbättrades avsevärt och nu hittar man Järki Särki i hundratals matbutiker. Därför accelererade också vår tillväxt enormt efter utvecklingsprogrammet, förra året med 50 procent. Också det här året kan vi förvänta oss en tillväxt på åtminstone 30 procent.

Vad händer härnäst?

Vi har också kontaktats av utländska aktörer och i synnerhet i Japan är man intresserad av mörten. Tiden får utvisa om vi också börjar exportera produkten utanför Finland. Vi planerar också att utveckla nya produkter. Järki Kalat-produktfamiljen får nykomlingar från andra fiskarter. Förra året byggde vi ett eget solkraftverk och bytte ut den köpta elen till el producerad med vindkraft. Järki Särki-produkterna tillverkas nu koldioxidneutralt!

Läs företagspresentationen på finska.

Hur gör ni finländarnas vardag smartare?

Kiks Technologies deltog i utvecklingsprogrammet med appen Goodrnt, som uppmuntrar privatpersoner till delningsekonomi. Appen kan användas för att låna ut saker som endast behövs sporadiskt mot en liten ersättning. Sakerna får en bättre användningsgrad och alla behöver inte äga allt.

Vad gav Fiksu arki er?

Det var mycket värdefullt att få direkt och konstruktiv respons. Fiksu arki lärde oss mycket om försökskultur och korporationers verksamhet, vilket är livsviktig kunskap för startup-företag. Takten under utvecklingsprogrammet fick oss att så att säga lägga på ett kol, men var inte alltför belastande.

Vad lyckades vi göra tillsammans?

Under programmet förädlades vår idé om en app för hyrning av saker vidare till utveckling av en mobilplattform. Även YIT, som deltog i programmet, hade behov av en sådan plattform och vi beslutade att pröva på att samarbeta med dem. Vi märkte snabbt att våra lösningar och deras behov möts. Utan programmets stöd hade vi inte sett skogen för träden.

Vad händer härnäst?

Vi kommer att fortsätta att ha ett nära samarbete med YIT. Vi arbetar inte bara med Goodrnt-appen, utan har också en webbutik för tjänster som vi ständigt utvecklar. Också den internationella marknaden intresserar oss.

Läs företagspresentationen på finska.

Verkställande direktör Paul Nyberg och marknadsföringsdirektör Santeri Petrell, hur gör ni trafiken smartare och mer hållbar?

Med hjälp av Shareit Global Oy:s tjänst Blox Car, som är riktad till konsumenter, kan du hyra ut din bil till andra mot ersättning. På detta sätt ökar bilarnas användningsgrad avsevärt, eftersom privatbilar står oanvända så mycket som 90 procent av tiden.

Vad gav Fiksu arki er?

Vi tyckte mycket om utvecklingsprogrammets koncept. Det här var en ytterst nyttig övning för oss i hur processerna i samband med samarbetsförsök framskrider, men samtidigt fick vi genomföra försök i praktiken. En bra synergi uppstod snabbt mellan oss och Tori.fi och vi tror att vi båda lärde oss av varandra under programmet.

Vad lyckades vi med tillsammans?

Vi har fördubblat vårt besökarantal under det senaste året och Blox Car fick pris som bästa företagsidé som uppmuntrar till hållbar konsumtion vid Slush 2018. Under utvecklingsprogrammet blev Tori.fi en permanent samarbetspartner för oss och är för närvarande en av våra viktigaste kanaler för kundanskaffning.

Vad händer härnäst?

Redan när utvecklingsprogrammet pågick började vi finslipa våra internationaliseringsplaner. Härnäst kommer vi att starta en crowdfunding-kampanj för att aktivt göra vår verksamhet kändare och få affärsverksamheten att växa samt sätta fart på den internationella tillväxten i Norden och Europa.

Läs företagspresentationen på finska.

Hur gör App2Day vår vardag smartare?

App2Day är Tecinspires prisbelönta sociala kalender för familjer, idrottsgrupper och andra samfund. Med hjälp av App2Day kan du planera evenemang eller samåkning och ordna evenemang tillsammans med dina nätverk, vilket sparar tid och bekymmer – samtidigt som det minskar ditt koldioxidavtryck.

Vad gav Fiksu arki er?

Det var ytterst värdefullt för oss att delta i Fiksu arki-programmet. Vi fick träning och tips med anknytning till marknadsföring, kundanskaffning och utveckling av affärsverksamheten. Ett av de konkreta resultaten var App2Day:s designhandbok.

Vilka framgångar hade ni?

Efter programmet ingick vi ett samarbetsavtal med YIT, som är det största företaget i byggbranschen i Finland.

Vad händer härnäst?

Härnäst utvidgar vi vår verksamhet till den globala marknaden och vårt mål är att nå en miljon användare före slutet av 2020.

Läs företagspresentationen på finska.

Hur skapar Work Ahead en smartare vardag?

Vi deltog i Fiksu arki-programmet eftersom vi vill främja transparens i de globala leveranskedjorna. Företagen borde i allt högre grad kunna ge information om hur hållbar deras verksamhet är som stöd för konsumenternas köpbeslut. Svaren ges anonymt med hjälp av vår unika mjukvara, så att man får så sanningsenlig information som möjligt om hur företagsansvaret genomförs i praktiken.

Vad gav Fiksu arki er?

Utvecklingsprogrammet kan vara en verkligt stor möjlighet för ett startupföretag om man lyckas träffa just de rätta människorna. För oss förverkligades detta mål utmärkt och jag rekommenderar absolut att man drar nytta av ett sådant tillfälle. Ansökningsprocessen för Fiksu arki-programmet var också mycket smidig och lätt.

Hurdana framgångar upplevde ni?

Pilotförsöket med Paulig som utvecklingsprogrammet gav upphov till var en fin upplevelse som nu har etablerats till ett kundförhållande. Paulig har kunnat samla erfarenheter direkt från odlarna med hjälp av vår teknologi.

Vad händer härnäst?

Efter utvecklingsprogrammet har Work Ahead vuxit stadigt mot den internationella marknaden och de allt mer globala leveranskedjorna medför mycket arbete. Under våren fortsätter arbetet i bland annat Karibien, Mellanamerika och Europa.

Läs företagspresentationen på finska.

Vi rekommenderar

Läst den än?

Vad handlar det om?