Verktyg
Beräknad läsningstid 3 min

Verkstad: Placera lösningarna på världskartan!

Världen är full av framstegsvänliga projekt, inspirerande framsteg och initiativ som vi kanske inte hört om medan vi byggde upp vår vision. När du ordnar den här verkstaden kan du ta dig från teorinivån till lösningsnivå i det tema som du valt till behandling.

Författare

Jenna Lähdemäki-Pekkinen

Expert (på lång ledighet), Förutse

Publicerad

För att visionen om framtiden ska bli verklighet behövs långsiktigt arbete med lösningar som tar oss mot visionen. Världen är full av framstegsvänliga projekt och inspirerande framsteg och initiativ som vi bara inte har fått höra om. Nu ska vi göra dem synliga tillsammans och märka ut dem på världskartan!

(Du kan titta på ett exempel på en vision här: Välfärdens nästa rond)

Gör så här:

1. Bilda smågrupper

2. Skriv upp initiativ eller lösningar och svara på frågorna nedan när ni antecknar. Lägg ned 15 minuter på det här. Ladda ned utskrivbara kort på vilka du kan samla in lösningar. För att skapa fokus för arbetet med att söka lösningar är det bra att ge deltagarna ett tema, till exempel demokratin eller arbetslivet. Idéer för lösningarna hittar du i slutet av den här texten. Ni kan också lägga ned mer tid på det här avsnittet än 15 minuter.

a) Land eller stad där lösningen/initiativet existerar eller gäller
b) Lösningens/initiativets mål och storleksklass
c) Vad är det som gör den här lösningen intressant?
d) Var finns det mer information om den?

3. Dela de lösningar som du antecknat med din grupp. Lägg ned 10 minuter tid på det här.

4. Rösta med gruppen om vilka tre lösningar av alla lösningar som presenterats i gruppen ni vill placera på den gemensamma världskartan. Om det inte finns många grupper i verkstaden kan ni också välja ut fler lösningar eller initiativ som placeras på kartan. Lägg ned 5 minuter tid på det här.

5. Varje grupp placerar sina egna initiativ på världskartan.

6. Studera kartan. Hur skulle världen se ut om de här lösningarna användes i stor omfattning? Är lösningarna geografiskt koncentrerade till något bestämt område?

Ladda ned en utskrivbar världskarta där ni kan placera lösningarna.

Länkar till sociala innovationer och lösningar:

Nästa steg:

När du fäst din vision med hjälp av lösningar vid vardagens värld kan du gå vidare till den följande övningen som hjälper dig att bygga upp din vision. Med hjälp av verktyget för skalbara lösningar kan du fundera på hur de lösningar som du identifierat kan skalas upp eller ned till rätt omfattning.

Vad handlar det om?