nyheter
Beräknad läsningstid 7 min

En ny kurs erbjuder företag lärdomar om utnyttjande av data enligt den EU-reglering som håller på att förnyas

Sitras kurs hjälper företag att följa upp de förändringar som den datareglering som förnyas medför, så att det blir lättare för dem att handla enligt nya spelregler och öka sin konkurrenskraft. Kursen är avgiftsfri och öppen för alla.

Författare

Johanna Kippo

Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer

Publicerad

Företagen gör klokt i att vara uppmärksamma angående dataekonomins nästa stora steg: datadelning och samanvändning av data med olika aktörer blir tryggare i EU och skyddar affärshemligheter bättre. I praktiken öppnar detta för företagen nya slags möjligheter till serviceutveckling och datadriven affärsverksamhet. 

Datadelning och samanvändning av data pågår redan i flera områden, vare sig det är fråga om jordbruk, effektivisering av hamntrafiken, styrning av industrianläggningars produktionslinjer eller effektivisering av trafiken med hjälp av data. 

Samtidigt blir stora mängder data tillgängliga för utnyttjande för företag och andra aktörer. Förändringen beror på EU:s kraftiga regleringspaket, dataakten och dataförvaltningsakten. Det garanterar lättare tillgång till olika datakällor i Europa än tidigare. Företagen kan få tillgång till data till exempel från den offentliga sektorn och av tillverkare av smarta enheter. 

Vad innebär förändringen i praktiken för företagen? Hur kan företaget få ut det mesta av den? Sitras nya nätkurs om EU:s datareglering som riktas till företag erbjuder svar. Kursen Rättvisa regler för datadelning (Datan jakamisen reilut säännöt, tills vidare bara på finska) är avgiftsfri och öppen för alla.  

Kursen hjälper företag att uppfatta vilka förändringar den datareglering som förnyas medför, så att det blir lättare för dem att handla enligt de nya spelreglerna, öka sin konkurrenskraft och hitta nya affärsverksamhets- och innovationsmöjligheter.  

”Dataakten och dataförvaltningsakten skapar möjligheter för företag av alla storlekar, i alla sektorer. Företag som kan utveckla och erbjuda nya datadrivna tjänster bland de första kan uppnå betydande affärsfördelar”, säger ledande expert Tarmo Toikkanen vid Sitra. 

Kursen som har utvecklats av Sitra är tillgänglig i digitala eOppiva-lärmiljön. 

Nya regler förtydligar utnyttjande och delning av data i företag 

EU har länge skapat spelregler för utnyttjande av företagsdata. Med företagsdata avses data som produceras, samlas in eller köps av företag. Företagets data är inte alltid nödvändigtvis till nytta för företaget självt, men företaget kan ha nytta av datadelning till ett annat företag enligt överenskomna regler.  

Kursen fördjupar sig i EU:s nya dataakt och dataförvaltningsakt med hjälp av otaliga praktiska exempel, företagsberättelser och intervjuer.  

Den nya regleringen gör datadelning mellan företag samt mellan företag och kunder tydligare än tidigare. Syftet är att skapa lösningar som kan öka förtroendet för datadelning mellan olika aktörer.  

”Alla företag kommer att stå inför förändringar senast under hösten 2025, när tillverkarna av stora enheter som är kopplade till nätet ska börja dela data allt mer. Då har de företag som redan har övat på och utvecklat servicemodeller som utgår från datadelning en konkurrensfördel”, säger Toikkanen. 

Kursen är avsedd i synnerhet för utvecklare som är intresserade av utnyttjande av data och andra experter i företag och offentliga organisationer.  

Utnyttjande av data från smarta enheter 

På kursen fördjupar man sig i utnyttjande av data ur olika perspektiv. Olika smarta enheter som är kopplade till nätet ökar både i människors vardag och i industriella miljöer. Vid användning samlar dessa enheter som är kopplade till sakernas internet in data som kan vara nyttiga för dem som använder enheterna och utvecklar nya tjänster.  

För att data från smarta enheter ska kunna utnyttjas bättre, ska tillverkare av stora smarta enheter enligt de nya reglerna dela data som uppstår vid användningen av de enheter som de har tillverkat till sina kunder och andra företag som kunderna har valt.  

I fortsättningen har till exempel jordbrukare möjligheten att i större omfattning och mer effektivt utnyttja data. De får utnyttja data som uppstår vid användningen av traktorer och ta hjälp av analysföretag som har specialiserat sig i jordbruk för tolkning av data. 

I och med reformerna förväntas det att datadelning mellan företag verkligen ska komma igång, men emellertid så att affärshemligheter skyddas. Detta kan åter skapa en marknad för tjänster som har byggts utifrån data och neutrala dataförmedlingstjänster som man också får bekanta sig med på kursen.  

Förutom data från sakernas internet bekantar man sig på kursen också med hur data från den offentliga sektorn kan utnyttjas enklare i företag och vad man ska göra om företaget får en begäran om tillgång till data från ett land utanför EU. 

Sitra gav ut den första kursen om EU:s datareglering under 2023. På kursen fick man bekanta sig med olika digitala tjänster och deras särdrag inklusive exempel, regler som gäller digitala tjänster och begränsningar som gäller stora teknikbolag. 

Sitra har mycket material om datareglering som stöd för företagen

EU bygger målmedvetet en grund och spelregler för framtidens mer rättvisa datadrivna samhälle och ekonomi. Förutom reglering används även omfattande finansiering för att påskynda utvecklingen av en datadriven ekonomi.   

Den nya regleringshelheten har emellertid ansetts vara komplicerad och svår. I Sitras enkät ansåg små och medelstora företag från fyra EU-länder att komplicerad lagstiftning utgör det största enskilda hindret för utvecklingen av affärsverksamhet med dataekonomi.  

Sitra har redan tidigare hjälpt företag att bättre förstå den komplicerade dataregleringen. Vi stöder ökade kunskaper om dataekonomin, så att företagen kan observera nya affärsverksamhets- och innovationsmöjligheter i den föränderliga omvärlden. 

Vi erbjuder information om och åskådliggörande av den framväxande regleringen i en lättillgänglig form. Vår första kurs om EU:s datareglering, Dataekonomins ABC – rättvisa regler för onlineplattformar (Datatalouden ABC – verkkoalustojen reilut säännöt, på finska) blev färdig 2023.  

  

Kurserna har tagits fram som en del av Sitras projekt Vägkarta för dataekonomi som hjälper olika instanser att identifiera möjligheter inom framtidens databaserade ekonomi. 

Vad handlar det om?