uutiset
Arvioitu lukuaika 5 min

Uusi kurssi tarjoaa yrityksille oppeja datan hyödyntämisestä uudistuvan EU-sääntelyn mukaisesti

Sitran kurssi auttaa yrityksiä seuraamaan uudistuvan datasääntelyn tuomia muutoksia, jotta niiden olisi helpompi kasvattaa kilpailukykyään. Kurssi on maksuton ja kaikille avoin.

Kirjoittaja

Johanna Kippo

Asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Julkaistu

Yritysten kannattaa olla valppaina datatalouden seuraavasta isosta askeleesta: datan jakaminen ja yhteiskäyttö eri toimijoiden kanssa muuttuu EU:ssa turvallisemmaksi ja liikesalaisuudet paremmin suojaavaksi. Käytännössä tämä avaa yrityksille uudenlaisia mahdollisuuksia palvelukehitykseen ja datavetoiseen liiketoimintaan. 

Tiedon jakamista ja yhteiskäyttöä on jo käynnissä useilla aloilla, olipa kyse maataloudesta, satamaliikenteen tehostamisesta, teollisuuslaitoksen tuotantolinjaston ohjaamisesta tai liikenteen sujuvoittamisesta datan avulla. 

Samalla suuria määriä dataa on tulossa yritysten ja muiden toimijoiden ulottuville ja hyödynnettäväksi. Muutos johtuu EU:n järeästä sääntelypaketista, datasäädöksestä, sekä datanhallinta-asetuksesta. Ne takaavat aiempaa helpomman pääsyn erilaisille datalähteille Euroopassa. Yritykset voivat saada käyttöönsä dataa esimerkiksi julkiselta sektorilta ja älylaitteiden valmistajilta. 

Mitä muutos tarkoittaa yritysten kannalta käytännössä? Miten yritys voi saada siitä parhaan hyödyn? Vastauksia tarjoaa Sitran yrityksille suunnattu uusi verkkokurssi EU:n datasääntelystä. Datan jakamisen reilut säännöt -kurssi on maksuton ja kaikille avoin.  

Kurssi auttaa yrityksiä hahmottamaan uudistuvan datasääntelyn tuomia muutoksia, jotta niiden olisi helpompi toimia uusien pelisääntöjen mukaisesti, kasvattaa kilpailukykyään ja löytää uusia liiketoiminta- ja innovaatiomahdollisuuksia.  

”Datasäädös ja datanhallinta-asetus tuovat mahdollisuuksia kaikenkokoisille yrityksille, kaikilla toimialoilla. Yritykset, jotka kykenevät kehittämään ja tarjoamaan uusia datavetoisia palveluita ensimmäisten joukossa, voivat saada huomattavia liiketoimintahyötyjä”, sanoo johtava asiantuntija Tarmo Toikkanen Sitrasta. 

Sitrassa kehitetty kurssi on saatavilla digitaalisessa eOppiva-oppimisympäristössä. 

Uudet säännöt selkeyttävät datan hyödyntämistä ja jakamista yrityksissä 

EU on luonut pitkään pelisääntöjä yritysdatan hyödyntämiseen. Yritysdatalla tarkoitetaan yritysten tuottamaa, keräämää tai ostamaa dataa. Yrityksen data ei välttämättä aina ole hyödyllistä yritykselle itselleen, mutta yritys voi hyötyä datan jakamisesta toiselle yritykselle sovituin säännöin.  

Kurssi syventyy EU:n uuteen datasäädökseen ja datanhallinta-asetukseen lukuisten käytännön esimerkkien, yritystarinoiden ja haastattelujen kautta.  

Uusi sääntely tekee datan jakamisesta yritysten kesken sekä yritysten ja asiakkaiden välillä aiempaa selkeämpää. Se pyrkii luomaan ratkaisuja, jotka voisivat lisätä luottamusta datan jakamiseen eri toimijoiden välillä.  

”Muutoksia on luvassa kaikille yrityksille viimeistään syksyllä 2025, jolloin suurten verkkoon kytkettyjen laitteiden valmistajien on alettava jakamaan dataa entistä enemmän. Tällöin etulyöntiasemassa ovat ne yritykset, jotka ovat jo harjoitelleet ja kehittäneet datan jakamiseen perustuvia palvelumalleja”, sanoo Toikkanen. 

Kurssi on tarkoitettu etenkin datan hyödyntämisestä kiinnostuneille kehittäjille ja muille asiantuntijoille yrityksissä ja julkisissa organisaatioissa.  

Älylaitteiden data hyötykäyttöön

Kurssilla syvennytään datan hyödyntämiseen useista eri näkökulmista. Erilaiset verkkoon kytketyt älylaitteet lisääntyvät niin ihmisten arjessa kuin teollisissa ympäristöissäkin. Nämä esineiden internetin laitteet keräävät käytettäessä dataa, joka voi olla hyödyllistä laitteen käyttäjille ja uusien palvelujen kehittäjille.  

Jotta älylaitteiden dataa saataisiin helpommin hyötykäyttöön, suurten älylaitevalmistajien on uusien sääntöjen mukaan jaettava valmistamiensa laitteiden käytössä syntynyttä dataa asiakkailleen ja näiden valitsemille muille yrityksille.  

Jatkossa esimerkiksi maanviljelijällä on mahdollisuus hyödyntää entistä laajemmin ja tehokkaammin dataa. Hän saa hyödyntää oman traktorinsa käytöstä syntynyttä dataa ja ottaa avukseen maanviljelyyn erikoistuneita analytiikkayrityksiä datan tulkitsemisessa. 

Uudistusten myötä yritysten välisen datan jakamisen ennakoidaan lähtevän toden teolla vauhtiin, liikesalaisuudet kuitenkin suojaten. Se taas voi synnyttää markkinoita uusille datan pohjalta rakennetuille palveluille ja neutraaleille datan välityspalveluille, joihin kurssilla myös tutustutaan.  

Esineiden internetin datan lisäksi kurssilla tutustutaan myös siihen, miten julkisen sektorin dataa voi hyödyntää yrityksissä helpommin ja miten tulee toimia, jos yritys saa EU:n ulkopuolelta pyynnön pääsystä dataan. 

Sitra julkaisi vuonna 2023 ensimmäisen kurssin EU:n datasääntelystä. Kurssilla tutustuttiin eri digitaalisiin palveluihin ja niiden erityispiirteisiin esimerkkeineen, digipalveluita koskeviin uusiin sääntöihin ja suuria teknologiayhtiöitä koskeviin rajoituksiin.   

Sitralla runsaasti aineistoja ja työkaluja datasääntelystä yritysten tueksi

EU rakentaa määrätietoisesti pohjaa ja pelisääntöjä tulevaisuuden reilummalle datavetoiselle yhteiskunnalle ja taloudelle. Datavetoisen talouden kehittymistä vauhditetaan sääntelyn lisäksi mittavalla rahoituksella.   

Uutta sääntelykokonaisuutta on kuitenkin pidetty monimutkaisena ja vaikeana. Sitran kyselyssä pk-yritykset neljästä EU-maasta pitivät lainsäädännön monimutkaisuutta suurimpana yksittäisenä esteenä datatalousliiketoiminnan kehittymiselle.  

Sitra on auttanut yrityksiä hahmottamaan monimutkaista datasääntelyä paremmin jo aiemmin. Tuemme datatalouden osaamisen kasvamista, jotta yritykset voivat havaita uusia liiketoiminta- ja innovatiomahdollisuuksia muuttuvassa toimintaympäristössä. 

Tarjoamme kehittyvästä sääntelystä tietoa ja havainnollistusta helposti lähestyttävässä muodossa. Ensimmäinen kurssimme EU:n datasääntelystä, Datatalouden ABC – verkkoalustojen reilut säännöt, valmistui vuonna 2023.  

Kurssit on laadittu osana Sitran Datatalouden tiekartta -projektia, joka auttaa eri tahoja tunnistamaan mahdollisuuksia dataan pohjautuvassa tulevaisuuden taloudessa. 

Mistä on kyse?