archived
Beräknad läsningstid 3 min
Detta inlägg har arkiverats och kan innehålla inaktuellt information

Finland behöver visioner för hur framtidens välfärd ska byggas upp

Vi behöver en omfattande diskussion om välfärdens framtid för att staka ut riktningen för långsiktigt beslutsfattande. Sitra bidrar till framtidsdiskussionen med en ny vision om välfärdens nästa rond.

Författare

Tatu Leinonen

Expert, Natur och ekonomi

Publicerad

För att vi ska kunna bygga upp en rejäl välfärd för de nuvarande och kommande generationerna behövs inspirerande visioner och en konstruktiv diskussion, som sätter fart på samhällsutvecklingen.

I dagens värld bestäms samhällenas omvärld av teknikens snabba utveckling, geopolitikens nya era samt gränserna för jordens bärkraft. Osäkerhet i människornas vardag skapas också bland annat av den brytningstid som arbetet befinner sig i. Därtill är de utmaningar som orsakas av överkonsumtionen av naturresurser gemensam för hela mänskligheten.

En vision för framtidens välfärdssamhälle har saknats i det finländska beslutsfattandet, en vision som skapar en trovärdig bild av hur man ska hantera osäkerheterna och utmaningarna.

”Vi behöver visioner, bilder av framtiden som skapar hopp, så att vi i god tid kan ta vara på möjligheterna och bygga upp den framtid som vi önskar”, säger Sitras överombudsman Mikko Kosonen.

”Att ha som mål att saker ska förbli som de är räcker inte till som en inspirerande vision”, påpekar Kosonen.

Till äran av Finlands 100- och Sitras 50-årsjubileum bidrar Sitra med sin egen insats till samhällets diskussion om den framtida välfärden. Visionen Välfärdens nästa rond stakar ut vägen mot ett rejält och hållbart framtida välfärdssamhälle och en sammanfattning av resultatet från arbetet går att läsa i artikeln.

”Vårt önskemål är att allt fler ansvarskännande samhällsaktörer ska berätta om sin egen vision om hurdant samhälle vi ska sträva efter”, betonar Kosonen.

Diskussionen om framtidens välfärd fortsätter bland annat vid evenemanget Sitra Debatti 9.1.2018 (på finska). Anmälningen är redan öppen. Det går också att delta i diskussionen via Twitter med hashtaggen #SeuraavaErä.

 

Sitras syn på den framtida välfärden baseras på Megatrender 2017 samt på det halvår långa visionsarbetet Nästa rond tillsammans med Demos Helsinki. Som en del av arbetet har en omfattande förhandspublikation getts ut. Det har också ordnats en serie workshops i Finland och utomlands.

Framtidens förändringsfenomen och prognostisering av deras effekter på det finländska samhället är en av Sitras centrala uppgifter. Visionen Välfärdens nästa rond är en del av Sitras fortgående prognostiseringsverksamhet. Tidigare visioner från Sitra som ökar förståelsen för en hållbar välfärd är Kohti kestävää hyvinvointia (2013, på finska) och Visio Suomelle (2014, på finska).

Vad handlar det om?