nyheter
Beräknad läsningstid 2 min

Plattformen för rättvis dataekonomi anläggs i Sitras workshoppar

Modellen för en ny dataekonomi anläggs på en pålitlig grund. Arbetet med att definiera kraven som det tekniska utvecklarsamfundet för Sitras IHAN-projekt har inlett pågår som bäst i full fart. Resultaten av arbetet kommer i sinom tid att harmonisera kravspecifikationer i Europa.

Författare

Kirsi Suomalainen

Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer

Publicerad

Sökningen efter tekniska pilotprojekt som inleddes 2018 producerade ett stort antal nya projekt som demonstrerar ett nytt slag av rättvis dataekonomi, där datas rölighet och användarens aktivitet lyfts fram.

I syfte att garantera den tekniska harmoniseringen mellan resultaten av pilotprojekten och dataekonomins kommande tjänster arrangerade Sitra fyra tekniska workshoppar. Varje workshop hade sitt eget tema: identitetshantering, hantering av samtycken, decentraliserad logg och dataöverföring. Tiotals toppexperter inom sina områden både i Finland och utomlands har deltagit i IHAN-projektets workshoppar.

Workshopparna betydde inte endast möten för en dag utan i varje workshop inleddes en ny arbetshelhet.

”Varje arbetshelhet producerar tekniska kravspecfikationer i enlighet med det egna temat. I slutet av året uppdaterar vi utgående från resultaten av arbetet med definitionerna kravspecifikationsdokumentet eller Blueprintdokumentet som publicerades ifjol”, berättar ledande sakkunnig Markus Kalliola hos Sitra. ”De viktigaste delarna av specifikationerna samlas till den europeiska standardiseringsorganisationen CEN-CENELECs officiella CWA-dokument (CEN Workshop Agreement) som ges ut som en CEN-publikation. Detta gör det möjligt att utnyttja de tekniska kravspecifikationer i omfattande utsträckning i europeiska projekt och de godkänns också i projekt som finansieras av EU.

”IHAN-workshopparna har varit praktiskt orienterade och öppnat nya infallsvinklar. Våra tekniska experter har deltagit i dem. Jag leder ett arbetspaket och väntar med intresse på arbetsresultatet”, säger dataanalytikern Črt Ahlin vid Datafund.

Innehållet i de tekniska kravspecifikationerna ligger slutligen i de experters händer som producerar de dataekonomiska tjänsterna och dagligen söker lösningar på kompatibilitetsproblem.

”Det är viktigt att det är utomstående experter som medverkar i arbetsverkstäderna som utför definitionsarbetet”, poängterar Markus Kalliola. ”Vi hos Sitra understöder arbetet och erbjuder bakgrundsstöd och vi samordnar helheten. Jag tror att vi får fram bästa möjliga kvalitet för det här viktiga arbetet genom samarbete. Än en gång ett stort tack från hela Sitra-teamet till alla som har deltagit i workshopparna”, avslutar Kalliola.

Väcktes ditt intresse för att definiera tekniska specifikationer? Kom med!

Anslut dig till en eller flera av våra arbetsgrupper. Det finns fortfarande plats i de nuvarande fyra skrivarteamen med olika teman. Kontakta Markus Kalliola per e-post.

Skrivarbetet för temat Tjänster inleds med en inledande workshop i september. Anmäl dig!

Vad handlar det om?