uutiset
Arvioitu lukuaika 2 min

Reilun datatalouden pohjaa rakennetaan Sitran työpajoissa

Uuden datatalouden malli rakentuu luotettavalle tekniselle perustalle. Sitran IHAN-projektin teknisen kehittäjäyhteisön aloittama vaatimusmäärittelytyö on hyvässä vauhdissa. Työn tulokset yhdenmukaistavat aikanaan teknisiä vaatimusmäärittelyitä Euroopassa.

Kirjoittaja

Kirsi Suomalainen

Asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet, Sitra

Julkaistu

Vuonna 2018 käynnistetty teknisten pilottien haku tuotti suuren määrän uusia hankkeita, joiden avulla demonstroidaan datan liikkuvuutta ja käyttäjän aktiivisuutta painottavaa uudenlaista, reilua datataloutta.

Pilottien tuotosten ja datatalouden tulevien palveluiden teknisen yhteensopivuuden varmistamiseksi Sitra järjesti neljä teknistä työpajaa. Jokaisella työpajalla oli oma teemansa: identiteetin hallinta, suostumusten hallinta, hajautettu loki ja datan siirto. Kymmenet alansa huippuasiantuntijat sekä koti- että ulkomailta ovat osallistuneet IHAN-projektin työpajoihin.

Työpajat eivät olleet vain päivän kestäviä tapaamisia, vaan jokaisessa käynnistettiin uusi työkokonaisuus.

”Kukin työkokonaisuus tuottaa oman teemansa mukaiset tekniset määrittelyt. Vuoden lopussa päivitämme määrittelytyön tuotosten pohjalta viime vuonna julkaistun vaatimusmäärittelydokumentin eli Blueprintin”, kertoo johtava asiantuntija Markus Kalliola Sitrasta. ”Tärkeimmät osat määrittelyistä kootaan eurooppalaisen standardointijärjestö CEN-CENELECin viralliseksi CWA-dokumentiksi (CEN Workshop Agreement), joka julkaistaan CEN-julkaisuna. Tämä mahdollistaa teknisten määrittelyiden käytön laajasti eurooppalaisissa hankkeissa ja niiden hyväksymisen myös EU-rahoitteisiin hankkeisiin”, kuvailee Kalliola määrittelytyön tarkoitusta.

“IHAN-työpajat ovat olleet käytännönläheisiä ja avanneet uusia näkökulmia. Tekniset asiantuntijamme ovat osallistuneet niihin. Vedän yhtä työpakettia ja odotan mielenkiinnolla työn tuloksia”, kertoo data-analyytikko Črt Ahlin Datafundista.

Teknisten määrittelyjen sisältö on lopulta niiden asiantuntijoiden käsissä, jotka datatalouden palveluita toteuttavat ja painivat teknisten yhteensopivuusongelmien kanssa päivittäin.

”On tärkeää, että määrittelytyön tekevät työpajoihin osallistuneet ulkopuoliset asiantuntijat”, painottaa Markus Kalliola. ”Me Sitrassa tuemme työtä ja tarjoamme taustatukea sekä koordinoimme kokonaisuutta. Uskon, että yhteistyöllä saamme parhaan mahdollisen laadun tälle tärkeälle työlle. Iso kiitos koko Sitran IHAN-tiimiltä vielä kerran kaikille työpajoihin osallistuneille”, päättää Kalliola.

Kiinnostuitko teknisten määrittelyiden tekemisestä? Tule mukaan!

Liity yhteen tai useampaan monista työryhmistämme. Nykyisten neljän teeman kirjoittajatiimeihin mahtuu vielä mukaan. Ota yhteyttä sähköpostitse Markus Kalliolaan.

Palvelut-teeman kirjoitustyö käynnistyy aloitustyöpajalla syyskuussa. Ilmoittaudu mukaan!

 

Mistä on kyse?